Regresní terapie on-line

Nabízím regresní terapii v kratší délce on-line, která je vhodná pro klienty, kteří již na regresní terapii byli, nebo na sobě delší dobu pracují, procházejí procesem sebepoznání, mají jasné oblasti a témata, která chtějí zpracovat. 

Tuto regresi, která je vhodná i on-line formou, jsem designovala na základě svých dlouholetých zkušeností v regresní terapii a postavila na teoretickém základě technik regrese Andrej Dragomirecky, Brian L. Weiss, hypnoterapie Milton Ericsson, Judy Hall, aj. Účinnost regrese on-line formou je stejná, jako u regrese s osobního setkáním.

Během regrese s klientem vyřešíme 1 hlavní téma a získáme odpovědi na 3-5 otázek spojených s tématem.

Příklad témata a doplňkových otázek :

  • Hlavní téma: partnerské vztahy -klientka nemůže navázat kvalitní partnerský vztah, muži, se kterými naváže vztah nemají zájem o vážnější vztah, jsou nevyzrálí, lžou, manipulují, využívají.
  • Doplňkové otázky: Proč mi opakovaně do života chodí tento typ partnerů? Co se mám z této lekce naučit? Co mohu udělat pro nalezení vhodného životního partnera? Ovlivňují můj výběr partnera nevhodné programy či vzorce chování na nevědomé úrovni?

Délka regrese je obvykle 2,5 - 3 hodiny. Časový harmonogram : 45 minut vstupní rozhovor, 75 - 90 minut regresní terapie, 15 - 30 minut výstupní rozhovor. Pokud cítíte, že nemáte jasno v tématu a doplňkových otázkách, počítejte pro jistotu s rezervou + 15 až 30 minut pro úvodní rozhovor.

On-line regrese probíhá na platformě Zoom, Google Meet, Skype nebo další, na které se oboustranně dohodneme. 


Cena za regresi on-line je 2.800,- / max. 3 hodiny.

Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec, je 300,- Kč.

CHCI SE OBJEDNAT

Další informace k Regresní terapii a jejímu průběhu najdete níže:

O regresi (Co je regrese, jak funguje, jaká témata řeší, atd.)

Pro koho je regresní terapie vhodná?

Jak regresní terapie probíhá?

Otázky a odpovědi