Léčení rodové karmy

Očista rodové linie

Tak jako máme svou individuální karmu, existuje i karma rodu. Pokud se ve vaší rodové linii (mužské či ženské) opakují stále stejné vzorce a situace, jako by se dědili z rodiče na dítě, může být problém v zatížení rodové karmy. S klientem, který je připraven tuto rodovou karmu vyčistit jdeme do příčiny problému rodu, do doby, kdy vznikl. Následně provedeme nutné kroky k očištění a zrušení rodové karmy tak, aby již neměla na žijící a budoucí členy rodiny vliv. Současně očistou rodu vracíme jeho sílu, dynamiku, původní esenci dané linie bez zátěže traumatu.

Rodová karma se může projevovat opakujícím schématem v linii ženské nebo mužské např. jako neschopnost milovat, sklony k agresi, k závislostem, vyhýbání se odpovědnosti, ponižování partnerů, extrémní forma závislosti či nezávislosti na partnerovi, zřeknutí se či opuštění dítěte, nemoc nebo smrt členů rodiny, atd..

Zde najdete příběh z praxe.

Očista rodové karmy trvá 2,5 hodiny, cena je 2.800,-.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již u mě byli na regresní terapii, nebo mají zkušenost s osobním a duchovním rozvojem, musí mít zkušenost s meditací a aktivní vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou, při které je používán stav uvolnění a vnitřní zrak. Nedoporučuji jí klientům, kteří s osobním rozvojem, duchovní prací či alternativní terapií teprve začínají. Léčení zátěží rodu je velice náročná práce, klient by měl mít již zvládnuta základní témata v rámci jeho osobního rozvoje, aby mohl pomoci se zaléčením zátěže rodu. 

Během očisty rodu klienty uvádím do stavu Théta, ve kterém následně pracujeme. Proto pro tuto službu platí stejné podmínky, jako pro regresi - Pro koho je regrese vhodná

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.

Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec dané služby, je 300,- Kč.