PLATBA ZA TERAPII


Platební podmínky


Sazba za regresní terapii je 2.450,- Kč  vč. DPH (celkem za 4 hodiny terapie). 

Stálým klientům nabízím slevu ve výši 10% z celkové sazby za regresní terapii.

První část platby ve výši 1.250,- Kč hradí klient do 3 dnů od objednání termínu převodem na účet. Tato částka slouží jako potvrzení zájmu o termín terapie ze strany klienta, a tedy garance pro mě, že je klient plně rozhodnut regresní terapii absolvovat. Ve chvíli, kdy se částka připíše na můj účet, termín beru jako závazně potvrzený. Pokud částka není připsána do tří dnů od zamluvení termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta. V případě, že potřebujete více času pro úhradu, dejte mi vědět, domluvíme se individuálně.

Druhou část platby (zbylých 1.200,- Kč) doplatí klient v hotovosti po terapii.

Během 4 hodin běžně zvládneme vyřešit 1 - 2 témata + maximálně 5 doplňkových otázek. V případě, že klient bude potřebovat více času nad rámec 4 hodin - bude si přát řešit více jak 1 téma a položit více jak 5 otázek - je třeba počítat s větší časovou rezervou pro terapii + doplacením využitého času nad rámec 4 hodin. Vše je o individuální domluvě.

V případě, že se klient zpozdí, začátek terapie je počítán od domluveného času začátku terapie + 4 hodiny, nehledě na dobu příchodu klienta.


Pokud nedorazíte na terapii v domluvený termín


Pokud klient v domluvený termín nedorazí bez omluvy nebo termín zruší méně jak 24 hodin před terapií, první část platby poslouží jako storno poplatek. Důvodem je, že takto narychlo nemám možnost termín nabídnout jinému klientovi a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi. Pokud klient 2x zruší  nebo změní objednaný termín, vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat. ☹

Pokud mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že užívá tlumící léky, alkohol, drogy nebo trpí duševní nemocí (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době konání terapie, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za terapii v plné výši.