PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena regresní terapie

Cena za 2 hod. regresní terapie  je 2.000,-.

Cena za 4 hod. je 3.500,-.

(nové ceny platí od 01.12.2022)

Pokud u regrese přesáhneme daný časový rámec, cena za každých dalších 15 minut je 200,- Kč. Obvykle se do daného času vejdeme, pokud potřebuje klient více času, je to většinou při vstupním rozhovoru.

Svůj zájem o termín terapie potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč (2 h.) a 1.500,- Kč (4 h.).

Záloha musí být uhrazena do 3 dnů od rezervování termínu. V případě, že je termín objednání kratší než jeden týden, záloha musí být uhrazena do druhého dne od zarezervování termínu.

V případě regrese realizované on-line formou musí být celá částka za službu připsána nejpozději 24 hod. před domluveným termínem.

Teprve ve chvíli, kdy se záloha připíše na můj účet, beru termín jako závazně potvrzený. Přijetí platby potvrzuji klientovi e-mailem. Pokud částka není připsána v daném termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta.

Druhou část platby je možno doplatit v hotovosti po terapii nebo převodem na účet. V případě převodu doplatku na účet musí být částka připsána na účtu již v den konání terapie.

Platba za ostatní služby

Konkrétní ceny za další služby najdete v nabídce na stránce "Další služby".

Svůj zájem o termín dané služby potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč.

Záloha musí být uhrazena do druhého dne od objednání termínu převodem na účet.

V případě služeb poskytovaných on-line nebo po telefonu se hradí celá částka za danou službu před konáním termínu převodem na účet - částka musí být připsána nejpozději 24 hodin před konáním termínu.


Číslo účtu a QR kód pro platbu

Číslo účtu pro platby je : 670100-2215047171/6210. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Pro platby můžete využít QR kód níže, jen upravte výši částky a doplňte své jméno. :)


Pokud nemůžete dorazit v domluvený termín

Neočekávané události jsou součástí života a v těchto případech Vám ráda vyhovím při změně termínu. Prosím ale o podání informace o případném přesunutí termínu alespoň 48 hodin předem. Nedorazí-li klient v domluvený termín bez omluvy nebo termín přesune méně jak 48 hodin před domluveným termínem (v případě termínu v pondělí nejpozději předešlý pátek), první část platby - záloha - slouží jako storno poplatek

Pokud mi klient zruší termín těsně před konáním, nemám možnost takto narychlo termín obsadit a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi, o výdělek, a současně mi vzniká náklad na provoz za daný den. Pokud jde o zrušení z důvodu nemoci, vždy se snažím termín obsadit náhradníkem, abych nemusela storno požadovat, nicméně se to často v takto krátkém termínu nepodaří.

Maximální možná doba pro přesunutí termínu je 45 dní od původně objednaného termínu. V případě, že mezi původním termínem a novým dojde ke změně ceny za danou službu, pro nový termín platí nová cena. Pokud klient přesune objednaný termín více jak 3x , vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat.

Pokud chce klient změnit službu nebo její délku, za jinou službu nebo stejnou službu v kratší délce, než kterou si původně objednal, je nutné o toto požádat nejméně 7 dní předem. Méně než 7 dní před termínem již není možné službu změnit.

Když mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že užívá silná antidepresiva, antipsychotika, tlumící léky, alkohol, drogy nebo trpí duševní nemocí (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době setkání, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za danou službu v plné výši.

Stejně tak, když klient nerespektuje pokyny a informace uvedené na těchto stránkách nebo instrukce zaslané mnou v e-mailu, a toto bude mít nepříznivý vliv na průběh nebo znemožní konání terapie, nebo provedení jiné objednané služby u mě, platba za danou službu bude doplacena klientem v plné výši.


Úhrada doplatků

V den terapie/konzultace je nutno doplatit druhou část platby. Tu je možno doplatit v hotovosti na místě nebo převodem na účet. V případě převodu na účet musí být druhá část platby připsána na mém účtu již v den konání terapie.

V případě, že klient/-ka nemá v den terapie/konzultace v  hotovosti dostatečnou částku, aby mohl/-a uhradit druhou část platby či doplatek nad stanovený čas v plné výši, nebo pokud přesáhneme zaplacený čas při čerpání služby formou on-line, klienti doplatek hradí dodatečně bankovním převodem. Částka doplatku ale musí být připsána na mém účtu nejpozději do druhého dne od termínu terapie/konzultace. 

V případě, že klient/-tka doplatek neuhradí ve stanoveném čase a budu nucena vystavovat upomínku, administrativní poplatek za každé vystavení upomínky je 190,- Kč. O tuto částku bude navýšena původní částka nedoplatku. Pokud doba prodlení úhrady nedoplatku přesáhne více jak 10 dní, za každý další den bude výše nedoplatku navýšena o zákonný úrok z prodlení.