PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena regresní terapie

Cena za 2 hod. regresní terapii osobně je 2.000,-, online regrese 1.800,-

Cena za 4 hod. regresi je cena 3.500,-

(nové ceny platí od 01.12.2022)

Pokud u regrese přesáhneme daný časový rámec, cena za každých dalších 15 minut je 200,- Kč.  

Svůj zájem o termín terapie potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč (2 h.) a 1.500,- Kč (4 h.).

 Záloha musí být uhrazena do 3 dnů od rezervování termínu. V případě, že je termín objednání kratší než jeden týden, záloha musí být uhrazena do druhého dne od zarezervování termínu.

V případě regrese realizované on-line formou musí být celá částka za službu připsána nejpozději 24 hod. před domluveným termínem.

Teprve ve chvíli, kdy se záloha připíše na můj účet, beru termín jako závazně potvrzený. Přijetí platby potvrzuji klientovi e-mailem. Pokud částka není připsána v daném termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta. 

Druhou část platby doplatí klient v hotovosti po terapii.


Platba za ostatní služby

Konkrétní ceny za další služby najdete v nabídce na stránce "Další služby". 

Svůj zájem o termín dané služby potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč.

Záloha musí být uhrazena do druhého dne od objednání termínu převodem na účet. 

V případě služeb poskytovaných on-line nebo po telefonu se hradí celá částka za danou službu před konáním termínu převodem na účet - částka musí být připsána nejpozději 24 hodin před konáním termínu.

Číslo účtu a QR kód pro platbu

Číslo účtu pro platby je : 670100-2215047171/6210. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Pro platby můžete využít QR kód níže, jen upravte výši částky a doplňte své jméno. :)


Pokud nemůžete dorazit v domluvený termín

Neočekávané události jsou součástí života a v těchto případech Vám ráda vyhovím při změně termínu. Prosím ale o podání informace o případném přesunutí termínu alespoň 48 hodin předem. Nedorazí-li klient v domluvený termín bez omluvy nebo termín přesune méně jak 48 hodin před domluveným termínem (v případě termínu v pondělí nejpozději předešlý pátek), první část platby - záloha - poslouží jako storno poplatek

Pokud mi klient zruší termín těsně před konáním, nemám možnost takto narychlo termín obsadit a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi. Současně mi vzniká náklad, kdy musím uhradit poplatek za pronájem kanceláře, kterou mám na daný termín pronajatou. 

Maximální doba pro přesunutí termínu je 45 dní od původně objednaného termínu. V případě, že mezi původním termínem a novým dojde ke změně ceny za danou službu, pro nový termín platí nová cena. Pokud klient přesune objednaný termín více jak 3x , vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat.

Když mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že užívá silná antidepresiva, tlumící léky, alkohol, drogy nebo trpí duševní nemocí (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době konání regresní terapie, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za regresní terapii v plné výši. 

Stejně tak, když klient nerespektuje pokyny a informace uvedené na těchto stránkách nebo instrukce zaslané mnou v e-mailu, a toto bude mít nepříznivý vliv na průběh nebo znemožní konání terapie, platba za terapii bude doplacena klientem v plné výši.


* První část platby slouží jako záloha, kterou klient závazně potvrdí svůj zájem o daný termín. Zálohy jsem byla nucena zavést kvůli nespolehlivým klientům, kteří termíny rušili těsně před začátkem terapie nebo nedorazili bez omluvy. Ochota složit zálohu je i potvrzením pro samotného klienta, že je plně rozhodnut regresní terapii absolvovat.