PLATEBNÍ PODMÍNKY


Platba za regresní terapii


Cena za Kvantovou regresní terapii  je : 
1.600,- Kč / za 2 hodiny,   2.800,- Kč / za 4 hodiny.  
Cena za každou další hodinu je 800,- Kč (počítáno dle skutečně vyčerpaného času navíc).


Svůj zájem o termín terapie potvrzuje klient zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč . Záloha musí být uhrazena do 3 dnů od objednání termínu převodem na účet. V případě, že je termín objednání kratší než jeden týden, záloha musí být uhrazena do druhého dne od zarezervování termínu. Podklady pro platbu zasílám vždy emailem v reakci na e-mail klienta s žádostí o konkrétní termín. Teprve ve chvíli, kdy se částka připíše na můj účet, termín beru jako závazně potvrzený a toto potvrzuji klientovi e-mailem. Pokud částka není připsána v daném termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta. 

Druhou část platby doplatí klient v hotovosti po terapii.


Platba za ostatní služby


Konkrétní částky za další mnou nabízené služby najdete vždy přímo u nabídky dané služby. Nabídku dalších služeb najdete pod záložkou "Další služby" nebo pod odkazem zde

Vždy je třeba potvrdit Váš zájem o termín jakékoliv služby zasláním zálohy. Zálohu ve výši 1.000,- uhradíte převodem na účet, nejpozději do 3 dní od objednání termínu. 

V případě služeb poskytovaných on-line nebo po telefonu se hradí celá částka za danou službu před konáním termínu převodem na účet - částka musí být připsána nejpozději 24 hodin před konáním termínu.


Pokud nemůžete dorazit v domluvený termín


Neočekávané události jsou součástí života a v těchto případech Vám ráda vyhovím při změně termínu. Prosím ale o podání informace o případném přesunutí termínu alespoň 48 hodin předem. Nedorazí-li klient v domluvený termín bez omluvy nebo termín přesune méně jak 48 hodin před domluveným termínem (v případě termínu v pondělí nejpozději předešlý pátek), první část platby - záloha - ve výši 1.000,- Kč, poslouží jako storno poplatek

Pokud mi klient zruší termín těsně před konáním, nemám možnost takto narychlo termín obsadit a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi. Současně mi vzniká náklad, kdy musím uhradit poplatek za pronájem kanceláře, kterou mám na daný termín pronajatou. 

Maximální doba pro přesunutí termínu je 45 dní od původně objednaného termínu. V případě, že mezi původním termínem a novým dojde ke změně ceny za danou službu, pro nový termín platí nová cena. Pokud klient přesune objednaný termín více jak 3x , vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat.

Když mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že užívá silná antidepresiva, tlumící léky, alkohol, drogy nebo trpí duševní nemocí (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době konání regresní terapie, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za regresní terapii v plné výši. 

Stejně tak, když klient nerespektuje pokyny a informace uvedené na těchto stránkách nebo instrukce zaslané mnou v e-mailu, a toto bude mít nepříznivý vliv na průběh nebo znemožní konání terapie, platba za terapii bude doplacena klientem v plné výši.

Děkuji za pochopení a akceptování podmínek. * První část platby slouží jako záloha, kterou klient závazně potvrdí svůj zájem o daný termín. Zálohy jsem byla nucena zavést kvůli nespolehlivým klientům, kteří termíny rušili těsně před začátkem terapie nebo nedorazili bez omluvy. Ochota složit zálohu je i potvrzením pro samotného klienta, že je plně rozhodnut regresní terapii absolvovat.