PLATEBNÍ PODMÍNKY


Platba za regresní terapii


Za terapii v délce 4 hodin zaplatíte 2.555,- Kč vč. DPH.

Stálým klientům nabízím slevu ve výši 10% z celkové sazby za regresní terapii.

První část platby ve výši 1.255,- Kč hradí klient do 3 dnů od objednání termínu převodem na účet. 

Tato částka slouží jako potvrzení zájmu o termín terapie ze strany klienta, a tedy garance pro mě, že je klient plně rozhodnut regresní terapii absolvovat. Ve chvíli, kdy se částka připíše na můj účet, termín beru jako závazně potvrzený. Pokud částka není připsána do tří dnů od zamluvení termínu, uvolňuji termín pro jiného klienta.   V případě, že potřebujete více času pro úhradu, dejte mi vědět, domluvíme se individuálně.

Druhou část platby (zbylých 1.300,- Kč) doplatí klient v hotovosti po terapii.


Platba za ostatní služby


Konkrétní částky za uvedené služby najdete nahoře v menu přímo v záložce SLUŽBY

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba potvrdit Váš zájem o termín zasláním zálohy. Záloha ve výši 50% z celkové částky za objednanou službu uhradíte převodem na účet, nejpozději do 3 dní od objednání termínu. 


Pokud nedorazíte v domluvený termín


Pokud klient v domluvený termín nedorazí bez omluvy nebo termín přesune či zruší méně jak 24 hodin před domluveným termínem, první část platby poslouží jako storno poplatek. Důvodem je, že takto narychlo nemám možnost termín nabídnout jinému klientovi a tím přicházím o čas, který bych mohla věnovat jinému klientovi. Pokud klient 2x změní/zruší objednaný termín, vyhrazuji si právo tohoto klienta již dále nepřijímat. 

Pokud mi klient při objednávání termínu zamlčí skutečnost, že užívá tlumící léky, alkohol, drogy nebo trpí duševní nemocí (informace zde) a tuto informaci se dozvím až poté, co je již termín závazně potvrzen nebo přímo v době konání regresní terapie, vyhrazuji si právo klienta odmítnout s nárokem na platbu za terapii v plné výši. 

Stejně tak, když klient nerespektuje pokyny a informace uvedené na těchto stránkách nebo instrukce zaslané mnou v e-mailu, a toto bude mít nepříznivý vliv na průběh nebo znemožní konání terapie, platba za terapii bude doplacena klientem v plné výši.


Děkuji za pochopení a akceptování podmínek.