KDY NENÍ REGRESNÍ TERAPIE VHODNÁ?


Pro koho není regrese vhodná?


Regrese není vhodná pro lidi mladší 17-ti let. Pokud chcete prostřednictvím regrese pomoci mladšímu dítěti, je to možné. Zde dítě v regresi zastupuje rodič jako medium a zaléčení dítěte provedeme přes něj. Často jsou problémy dítěte jen odrazem psychického stavu a chování rodiče. Během regrese tedy neprobíhá jen zaléčení dítěte, ale i rodiče. Navíc rodič během regrese získá informace, jak více může dítěti pomoci a podpořit ho ve změně.

Nedoporučuje se provést regresi u lidi s psychiatrem diagnostikovaným duševním onemocněním či poruchou (schizofrenií a jejími formami, případně jakoukoliv poruchou osobnosti - paranoidní, hraniční, aj.), kteří se léčili buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii. 

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky jakéhokoliv druhu, zvlášť negativně v tomto smyslu působí antipsychotika, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. Pokud  lidé nadměrně užívají drogy nebo alkohol, může mít u nich regrese nestandardní průběh (ovlivnění vidění a vjemů během regrese, které není žádoucí).

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě dříve, než si u mě rezervujete termín, abych mohla nejdříve vyhodnotit, zda ve Vašem případě bude regresní terapie možná či nikoliv. 

Zvažte volbu regresní terapie i v případě, že máte problémy se sluchem, zásadní vadu řeči nebo nejste rodilý mluvčí - čeština/slovenština. Nedostatečné porozumění by mohlo být překážkou plynulého vstupu do stavu Théta a úspěšného průběhu regrese. 

V případě, že máte problém se uvolnit, relaxovat, dostat se do klidového režimu nebo vypnout rušivé myšlenky, doporučuji si před regresí vyzkoušet stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu. 

Regrese není vhodná pro ty, kteří nejsou ochotni jít do hloubky, do svých emocí, nejsou ochotni se poznat a přiznat si o sobě pravdu, nejsou schopni sebereflexe. Regresní terapie není jen mluvení o problému, regresní terapie je řešení problémů, je to hlubší úroveň poznání a pochopení, vede ke změně. Pokud se potřebujete jen vypovídat, zatím se necítíte na hlubší práci a změnu života, zvolte jinou formu terapie.

V případě, že klient nevěří na minulé životy nebo si nepřipouští existenci Vyššího Já, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Pokud není klientovo osobnostní nastavení nebo vnitřní přesvědčení v souladu s touto technikou terapie a jeho vědomí je nastaveno proti této technice, většinou se takový klient nedokáže dostatečně uvolnit nebo i přesto, že se uvolní do stavu Théty a vidí děje z minulosti, nepřipouští si jejich pravost, nevěří tomu, co vidí a efekt terapie je pak nulový.

Současně ani já nejsem povinná někoho přesvědčovat o existenci daných věcí. Otázka víry je individuální záležitost. Pokud člověk cítí, že něčemu věřit chce, tak v to jednoduše věří. Nečeká, že ho někdo bude přesvědčovat, aby uvěřil. Tomuto typu klientů doporučuji pro řešení jejich problémů využít jiné, standardnější formy psychoterapie.

Regresi rozhodně nedoporučuji v případě, že vnímáte známky posedlosti či silné vlivy temných bytostí na vaše vědomí či život. V tomto případě nejdříve doporučuji absolvovat očistu od temných vlivů - např. pomocí šamana, exorcisty.


Co je základem úspěšné terapie?


Základem úspěšné terapie je otevřenost, důvěra a spolupráce. 

Pokud je klient připraven otevřeně mluvit o tom, co ho trápí nebo co chce řešit, je si vědom svých potíží a témat, která ho zatěžují a která chce změnit, je to znak toho, že je na terapii připraven. 

Pro úspěšné provedení terapie je také důležité, aby se mi klient při rozhovoru před terapií s důvěrou otevřel, poskytl mi úplné a pravdivé informace, aby byl otevřen zpětné vazbě a sebereflexi, byl schopen jít do hloubky, uměl se během terapie vzdát sebekontroly a byl ochoten spolupracovat, odpovídat na mé otázky a následovat mé instrukce během regresní terapie. Pak terapie probíhá v synergii, dynamicky a zaléčení je velmi rychlé.

Pokud ale výše uvedeného není klient schopen, bohužel mu nemohu pomoci. Tento přístup v podstatě demonstruje pasivní nastavení - přijetí role oběti. Takový klient buď čeká, že mu bude pomoženo bez jeho přičinění, bez toho, aby se do terapie zapojil naplno, nebo si jen chce potvrdit, že mu nemůže být pomoženo - protože vlastně změnu nechce a chce mít jen výmluvu, proč zůstává ve stejném pasivním nastavení. 

V takovém případě si s klientem promluvím o tom, co z něj vnímám. Pak už je jen na něm, zda se do procesu přeměny bude chtít pustit naplno, nebo zda bude chtít raději zůstat v pro něj bezpečné zóně beze změny, ač v ní není šťastný a mohl by žít lépe. Je jen na klientovi, zda chce změnu a je ochoten spolupracovat. Pokud klient změnu nechce, mohu to jen akceptovat. Jsem jen průvodce proměnou a léčením duše a respektuji nastavení klienta a to, na co se právě cítí. Vždy respektuji svobodnou vůli klienta. 

Co ale nerespektuji je, pokud klient přijde nepřipraven, není ochoten spolupracovat a uvolnit se, ignoruje nebo nereaguje na instrukce během terapie a pak se snaží odpovědnost za své selhání přičíst na vrub techniky nebo mě.  Zde jen upozorňuji  na to, že všechny informace o průběhu regrese a další důležité informace jsou k nalezení na těchto stránkách. Současně i nabízím vstupní konzultaci pro ty, kteří o regresní terapii mnoho nevědí, aby se dozvěděli více, ujasnili si svá očekávání a to, zda je pro ně regresní terapie vhodná. 

Naštěstí ale ve většině chodí klienti s nastavením tvůrce, kteří jsou otevřeni změně a jsou ochotní na sobě pracovat. Zde pak má terapie velmi silnou dynamiku a léčení duše jde velmi rychle. Tento typ klientů vnímá změnu bezprostředně po terapii, další změny se dějí v dalších dnech po regresi, velmi silně, propisují se i do hmoty. S takovými klienty je radost pracovat. :)
Pokud se chcete objednat, ale máte další otázku, na kterou jste výše nenašli odpověd, neváhejte mě kontaktovat . V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.