KDY NENÍ REGRESNÍ TERAPIE VHODNÁ?


Regresi může podstoupit kdokoli od věku 17-ti let.

Výjimku tvoří pouze lidé mladší, těhotné ženy, lidé s psychiatrem diagnostikovaným duševním onemocněním - poruchou (schizofrenií a jejími formami, depresivní, bipolární, kompulzivní či úzkostnou poruchou, případně jakoukoliv poruchou osobnosti -paranoidní, hraniční, aj.), kteří se léčili buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii. V těchto případech není regrese možná.

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky jakéhokoliv druhu, nadměrně užívají drogy, alkohol. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti.

Zvažte i volbu regresní terapie v případě, že máte problémy se sluchem nebo zásadní vadu řeči. Toto by mohlo být překážkou plynulého vstupu do stavu Théta a úspěšného průběhu regrese. 

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě ve chvíli, kdy si u mě domlouváte termín, abych mohla vyhodnotit, zda ve Vašem případě bude regresní terapie možná či nikoliv.

Základem úspěšné terapie je otevřenost, důvěra a spolupráce. Pokud klient není připraven otevřeně mluvit o tom, co ho trápí nebo co chce řešit, je to znak toho, že na terapii není připraven. Také pokud mi klient při rozhovoru před terapií poskytne neúplné nebo nepravdivé informace, nebude otevřen zpětné vazbě nebo sebereflexi, nebude schopen vzdát se během terapie sebekontroly a nechat celý průběh terapie pod mým vedením a nebude ochoten následovat instrukce, nemohu mu v terapii naplno pomoci.

Stejně tak v případě, že klient nevěří na minulé životy nebo zásadně nepřipouští existenci vyššího Já, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Pokud není klientovo osobnostní nastavení nebo vnitřní přesvědčení v souladu s touto technikou terapie a jeho vědomí je nastaveno proti této technice, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Takový klient se buď do požadovaného stavu uvolnění vůbec nedostane nebo i přesto, že vidí děje z minulosti, nepřipouští si jejich pravost a efekt terapie je pak nulový. 

Pokud si nejste jistí, zda je pro Vás regresní terapie to pravé, můžete se objednat na vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás k regresní terapii zajímá.