KDY NENÍ REGRESNÍ TERAPIE VHODNÁ?


Pro koho není regrese vhodná?


Regrese není vhodná pro lidi mladší 17-ti let, těhotné ženy. 

Nedoporučuje se provést regresi u lidi s psychiatrem diagnostikovaným duševním onemocněním - poruchou (schizofrenií a jejími formami, případně jakoukoliv poruchou osobnosti - paranoidní, hraniční, aj.), kteří se léčili buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii. 

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky jakéhokoliv druhu, zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. Pokud  lidé nadměrně užívají drogy nebo alkohol, může mít u nich regrese nestandardní průběh (ovlivnění vidění a vjemů během regrese, které není žádoucí).

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě ve chvíli, kdy si u mě domlouváte termín, abych mohla vyhodnotit, zda ve Vašem případě bude regresní terapie možná či nikoliv. 

Zvažte volbu regresní terapie i v případě, že máte problémy se sluchem nebo zásadní vadu řeči. Nedostatečné porozumění by mohlo být překážkou plynulého vstupu do stavu Théta a úspěšného průběhu regrese. 

V případě, že máte problém se uvolnit, relaxovat, dostat se do klidového režimu nebo vypnout rušivé myšlenky, doporučuji si před regresí vyzkoušet stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu. 

Co je základem úspěšné terapie?


Základem úspěšné terapie je otevřenost, důvěra a spolupráce. 

Pokud klient není připraven otevřeně mluvit o tom, co ho trápí nebo co chce řešit, je to znak toho, že na terapii není připraven. Také pokud mi klient při rozhovoru před terapií poskytne neúplné nebo nepravdivé informace, nebude otevřen zpětné vazbě nebo sebereflexi, nebude schopen vzdát se během terapie sebekontroly a nebude ochoten spolupracovat nebo následovat mé instrukce, nemohu mu v terapii naplno pomoci.

Stejně tak v případě, že klient nevěří na minulé životy nebo zásadně nepřipouští existenci Vyššího Já, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Pokud není klientovo osobnostní nastavení nebo vnitřní přesvědčení v souladu s touto technikou terapie a jeho vědomí je nastaveno proti této technice, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Takový klient se buď do požadovaného stavu uvolnění vůbec nedostane nebo i přesto, že vidí děje z minulosti, nepřipouští si jejich pravost, nevěří tomu, co vidí a efekt terapie je pak nulový. 


Pokud máte otázky, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat . V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.