Pro koho je regrese vhodná? 

Regrese je vhodná pro lidi starší 17-ti let. Pokud chcete prostřednictvím regrese pomoci mladšímu dítěti, je to možné. Zde dítě v regresi zastupuje rodič jako medium a zaléčení dítěte provedeme přes něj. Často jsou problémy dítěte jen odrazem psychického stavu a chování rodiče. Během regrese tedy neprobíhá jen zaléčení dítěte, ale i rodiče. Navíc rodič během regrese získá informace, jak více může dítěti pomoci a podpořit ho ve změně.

Regresní terapie je vhodná pro toho, kdo chce získat odpovědi, vyléčit svou duši, zbavit se minulosti a restartovat svou mysl a vědomí. Kdo je ochoten spolupracovat a je připraven na změnu svého života. I když cítíte, že jste například v roli dítěte, oběti, či jiného archetypu, není to překážkou. Naopak Vám pomohu více poznat do hloubky vaší osobnost a všechny její vrstvy. Není důležité, jaký z archetypů si s sebou na terapii přinesete, důležité je mít nastavení tvůrce, kdy jste otevřeni změně a jste ochotní na sobě pracovat. Vaše motivace, váš záměr, je to, co urychluje léčení. Pak má terapie velmi silnou dynamiku a léčení duše jde velmi rychle. Typ klientů se silnou motivací ke změně, s nastavením tvůrce, vnímá změnu bezprostředně po terapii, další změny se dějí v dalších dnech po regresi, velmi silně se propisují do hmoty. 


Kdy není regresní terapie vhodná?

V případě těhotenství mi tuto informaci prosím napište do objednávkového formuláře, ozvu se Vám zpět a probereme možnosti. Obecně nedoporučuji regresní terapii při rizikovém těhotenství.

Regrese nebo napojení na Vyšší Vědomí nemusí být úspěšné u lidí, kteří dlouhodobě užívají antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. Nicméně osobně mám zkušenost s klienty užívajícími antidepresiva, ve většině případů byla regresní terapie úspěšná. Vždy záleží na důvodu, proč klient začal léky užívat a někdy i délce užívání. Napište mi jaké léky užíváte a důvod, proč jste je začali užívat, dobu, jak dlouho je užíváte, ozvu se Vám zpět a probereme možnosti.

Upozorňuji na to, že pokud lidé nadměrně a dlouhodobě užívají tlumící léky, drogy nebo alkohol, může mít u nich regrese nestandardní průběh (ovlivnění vidění a vjemů během regrese, které není žádoucí), nebo nemusí být vůbec úspěšná (nedokáží se napojit na své Vyšší já, sami na sebe, během regrese nevidí a nemají žádné vjemy). 

Neprovádím regresi u lidi, kteří mají některou z forem schizofrenie, u lidí s poruchou osobnosti - paranoidní, hraniční, schizoidní., u lidí s poruchou autistického spektra, Alzheimerem. 

Pokud u sebe vnímáte psychotické stavy, ať v návaznosti na užívání alkoholu či drog (zejména u užívání pervitinu, kokainu, geneticky modifikované marihuany, HHC), či v rámci demencí či úrazů s postižením mozku, nebo v případě těžkých mánií či depresivních stavů, regresi Vám rozhodně nedoporučuji. Mohlo by u Vás dojít k zásadnímu zhoršení stavu. 

Pokud se Vás některý výše uvedený případ týká,  informujte mě prosím o této skutečnosti ve chvíli, kdy si u mě objednáváte termín. Na dalším postupu se domluvíme individuálně. Pokud Vás do regrese vezmu, počítejte ale s tím, že je možné, že ve vašem případě nemusí být regrese úspěšná.

Zvažte volbu regresní terapie i v případě, že máte problémy se sluchem, zásadní vadu řeči nebo nejste rodilý mluvčí - čeština/slovenština. Nedostatečné porozumění by mohlo být překážkou plynulého vstupu do stavu Théta a úspěšného průběhu regrese.

V případě, že máte problém se uvolnit, relaxovat, dostat se do klidového režimu nebo vypnout rušivé myšlenky, doporučuji si před regresí vyzkoušet stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu.

Kdy je lepší zvolit jinou formu terapie?

Regrese není vhodná pro ty, kteří nejsou ochotni jít do hloubky, do svých emocí, nejsou ochotni se poznat a přiznat si o sobě pravdu, nejsou schopni sebereflexe. Regresní terapie není jen mluvení o problému, regresní terapie je řešení problémů, je to hlubší úroveň poznání a pochopení, vede ke změně. Pokud se potřebujete jen vypovídat, zatím se necítíte na hlubší práci a změnu života, zvolte jinou formu terapie.

V případě, že klient nevěří na minulé životy nebo si nepřipouští existenci Vyššího Já, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Pokud není klientovo osobnostní nastavení nebo vnitřní přesvědčení v souladu s touto technikou terapie, nemá otevřenou mysl, jeho vědomí je pak automaticky nastaveno proti této technice. Takový klient se většinou nedokáže dostatečně uvolnit nebo i přesto, že se uvolní do stavu Théty a vidí děje z minulosti, nepřipouští si jejich pravost, nevěří tomu, co vidí, nepřijímá informace od Vyššího já, je skeptický, rozporující, nebo vůbec nespolupracuje a efekt terapie je pak nulový.

Já nejsem povinná někoho přesvědčovat o existenci daných věcí. Otázka víry je individuální záležitost. Pokud člověk cítí, že něčemu věřit chce, tak v to jednoduše věří. Nečeká, že ho někdo bude přesvědčovat, aby uvěřil. Tomuto typu klientů doporučuji pro řešení jejich problémů využít jiné, standardnější formy psychoterapie.

Regresi rozhodně nedoporučuji v případě, že vnímáte známky posedlosti či silné vlivy temných bytostí na vaše vědomí či život. Úspěšnost regresní terapie v tomto případě záleží na míře posednutí a současně i motivaci klienta s vlivy bojovat, očistit se. V tomto případě nejdříve doporučuji objednat se ke mně na konzultaci, abychom probrali další postup a možnosti.


Co je základem úspěšné terapie?

Základem úspěšné regresní terapie je otevřenost, důvěra a spolupráce.

Pokud je klient připraven otevřeně mluvit o tom, co ho trápí nebo co chce řešit, je si vědom svých potíží a témat, která ho zatěžují a která chce změnit, je to znak toho, že je na terapii připraven.

Pro úspěšné provedení regresní terapie je také důležité, aby se mi klient při rozhovoru před regresí s důvěrou otevřel, poskytl mi úplné a pravdivé informace, aby byl otevřen zpětné vazbě a sebereflexi, byl schopen jít do hloubky, uměl se během terapie vzdát sebekontroly a byl ochoten spolupracovat, odpovídat na mé otázky a následovat mé instrukce během regresní terapie. Pak terapie probíhá v synergii, dynamicky a zaléčení je velmi rychlé.

Samozřejmě se může stát, že když klient využívá techniku Kvantová regresní terapie poprvé, může mít obavy, strachy, které mu nedovolují se naplno otevřít nebo uvolnit. To je přirozené, vlastně u každé činnosti, do které jdeme poprvé. V případě psychiky jde navíc o velice citlivá témata.

V takovém případě si s klientem promluvím o tom, co z něj vnímám, jaké informace mi k tématu přichází od jeho Vyššího Já. Pak už je jen na klientovi, zda se do procesu přeměny bude chtít pustit naplno a bude ochoten spolupracovat. Nebo zda bude chtít raději zůstat v pro něj bezpečné zóně beze změny, ač v ní není šťastný a mohl by žít lépe. Pokud klient změnu nechce, necítí se na to, mohu to jen respektovat. Jsem průvodce proměnou a léčením duše, vždy respektuji svobodnou vůli klienta.

Za sebe mohu říci, že vždy dávám klientům podporu a pocit bezpečí, nesoudím, nekritizuji. Vždy mám empatický přístup. Když cítím, že klient potřebuje slyšet konkrétní informaci, zprostředkovat jiný úhel pohledu, dostat tu správnou otázku, aby šel více do hloubky, udělám to. Vždy ale podle osobnosti daného klienta, citlivě.

Pokud ale klient není schopen nebo se nechce otevřít, má potřebu mi něco tajit, není schopen sebereflexe, nechce jít do hloubky, není ochoten cokoliv udělat pro změnu života, bohužel mu nemohu pomoci. Tento přístup v podstatě demonstruje pasivní nastavení - přijetí role oběti nebo dítěte. Takový klient buď čeká, že mu bude pomoženo bez jeho přičinění, bez toho, aby se do terapie zapojil naplno, nebo si jen chce potvrdit, že mu nemůže být pomoženo - protože vlastně změnu nechce a chce mít jen výmluvu, proč zůstává ve stejném pasivním nastavení. Nebo si jen chce něco dokázat, nedá mi kompletní informace, nespolupracuje a čeká, jak si s tím během terapie poradím. Já osobně nehraji hry. Mám schopnost načítat duše a jejich nastavení. Tím, že přede mnou klient hraje roli, nic nezíská. Vždy dávám klientům podporu, mým absolutním záměrem je klientovi pomoci, ne něco někomu nebo sobě dokazovat. Není důvod hrát hry. Pokud i přesto klient ze své role nechce vystoupit a snaží si sám něco dokázat, dávám okamžitou zpětnou vazbu, takový přístup nerespektuji.

Co také nerespektuji je, pokud klient přijde nepřipraven, neprojde si instrukce před terapií, není ochoten spolupracovat a uvolnit se, ignoruje nebo nereaguje na instrukce během terapie a pak se snaží odpovědnost za své selhání přičíst na vrub techniky nebo mě. Zde jen upozorňuji na to, že všechny instrukce a informace o průběhu regrese a další důležité informace jsou k nalezení na těchto stránkách a další kompletní zasílám klientům vždy do e-mailu. Současně i nabízím vstupní konzultaci pro ty, kteří o regresní terapii mnoho nevědí, aby se dozvěděli více, ujasnili si svá očekávání a to, zda je pro ně regresní terapie vhodná. :)


Pokud máte další otázku k průběhu regresní terapie, na kterou jste výše nenašli odpověď, neváhejte mě kontaktovat.

V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o tématu Kvantová regresní terapie zajímá.