MŮJ PŘÍBĚH

Mgr. Andrea Repíková


Od dětství mě fascinovalo tajemství lidské osobnosti a duše. Zájem o otázky lidské psychiky a jejího fungování mě dovedl ke studiu Psychologie a různých forem terapie, znalosti jsem získávala v rámci studia na UJAK, PVŠPS a Univerzitě Karlově v Praze.

Klasická psychologie mi bohužel nedokázala dát odpovědi na všechny mé otázky, zajímala jsem se o důvod naší existence zde na zemi, jak vlastně koloběh života a duše funguje, zda existuje posmrtný život, toužila jsem pátrat po skrytých pravdách. Odpovědi jsem proto hledala i v alternativních směrech, mou první průpravou byly knihy Ericha Von Dänikena a Moody/Perryho.

Současně mě určité životní zkušenosti přivedly do bodu, kdy jsem cítila, že musím udělat ve svém životě zásadní změnu. Pochopit, proč se mi určité věci v životě děly, ale také dané situace a traumata zpracovat, aby dál podvědomě nevedla můj život. Prošla jsem několikaletou osobní transformací, během níž jsem pracovala s mnoha technikami a přístupy terapií, postupem času jsem absolvovala alternativně zaměřené semináře a kurzy, již ne z pozice klienta, ale z pozice budoucího terapeuta. Nakonec mě nasbírané znalosti, vlastní životní zkušenosti, má empatie a chuť pomáhat druhým na jejich cestě životem, dovedly k profesní realizaci v oblasti osobního rozvoje a terapie.

Praxi v práci s klientem jsem získala během posledních 12 let prostřednictvím různých metod pro osobní rozvoj (NLP, koučink, workshopy na různá témata, profesní poradenství, aj.), alternativních způsobů terapie (EFT, konstelace), až jsem se dostala k regresní terapii. 

Regresní terapii se věnuji z pozice terapeuta a průvodce regresí od roku 2017. Vyzkoušela jsem různé techniky regresní terapie. Nejvíce mě ale zaujala technika Kvantová regresní terapie (QHHT - Quantum Healing Hypnosis Technique) od Dolores Cannon, svou rychlostí a schopností nejen vyřešit psychický nebo fyzický problém, ale i možností pochopit širší souvislosti našeho konkrétního života zde a proč se nám dějí věci, kterými procházíme. Současně i tato technika dokáže odpovědět na otázky, které přesahují běžně dostupné informační pole - otázky týkající se existence na zemi, ve vesmíru nebo v jiných sférách. Vzdělání, kurzy a praktický výcvik :


2003 - 2008 Andragogika, UJAK

2007 - 2008 Psychologie, UK, Filozofická fakulta, CŽV

2009 - 2020 Arteterapie, Autogenní trénink, Práce s tělem v psychoterapii, Psychosomatika, Řízená meditace, Hypnoterapie, Zbavení se minulosti, Zvládání stresu, Neurolingvistické programování, EFT, Význam snů, Emoční inteligence a vzorce, Škodlivé vzorce chování, Čtyři elementy, Typy osobností, Syndrom vyhoření, aj.

2013 - 2014 Specifický výcvik pro kouče, Masarykův institut ČVUT

2016  -  Regresní terapie, Simona Lásková (kurz + praktický výcvik)

2016 - 2017 Hlubinná abreaktivní psychoterapie Andrej Dragomirecky (kurz + praktický výcvik )

2018  -  Kvantová regresní terapie (QHHT - Dolores Cannon), Libor Smetana (kurz + praktický výcvik)

2017- 2019 Konstelace na téma rodina, zdraví, partnerské vztahy, karmické vztahy (E. Vrtalová, S. Lásková)

2018 - 2021 Psychosociální studia, PVŠPSS