MŮJ PŘÍBĚH

Mgr. Andrea Repíková

Kdo jsem? Profesí i duší regresní terapeut. Regresní terapii se věnuji od roku 2017, za tuto dobu jsem regresí provedla již více jak 2000 klientů.  :)

Sama jsem absolvovala více jak 30 vstupů do regrese a díky tomu jsem si vyřešila nespočetné množství témat, která mě zatěžovala. Pro tento život si má duše vybrala opravdu náročné lekce, jejím plánem je vyčistit co nejvíce zátěží, završit své úkoly a poslání. Nedokáži si přestavit, jak bych tuto svou cestu bez pomoci Kvantová regresní terapie zvládla.

Navíc s každou další regresí se prohlubovalo mé napojení sama na sebe, na bytosti lásky a světla, na mé Vyšší Vědomí. Poznala jsem kompletně sama sebe, pochopila své úkoly, poslání, aktivovala dary duše. Díky regresní terapii žiji potenciál své duše opravdu naplno.

Co mě přivedlo k profesi terapeuta Kvantové regresní terapie?

Od dětství mě fascinovalo tajemství lidské osobnosti, duše a mysli. Zajímala jsem se o důvod naší existence zde na zemi, jak vlastně koloběh života a duše funguje, zda existuje posmrtný život, nadpřirozeno, toužila jsem pátrat po skrytých pravdách. Věděla jsem, že existuje něco víc, než jen to, co je obecně komunikováno a učeno. Mou první průpravou byly knihy Ericha Von Dänikena, Moody/Perry, které jsem četla již ve svých 11 letech, fascinovaná rozdíly mezi tím, co nás učili ve škole a informacemi, které jsem získávala v knihách. Přesto jsem absolutně nepochybovala o pravdivosti informací o reinkarnaci, původu a historii lidstva, mimozemských civilizacích, nehmotných bytostech, magii.

Zájem o otázky lidské psychiky a jejího fungování mě v dospělosti dovedl k rozvoji v oblasti Psychologie a různých forem terapie, znalosti jsem získávala v rámci studia na UJAK, PVŠPS a Univerzitě Karlově v Praze. Mými oblíbenci se stal C.C.Jung, Sigmund Freud, Milton H. Erickson. Všichni měli společné, že se zabývali podvědomím, nevědomím, hypnoterapií, sugescemi, sny.

Současně mě určité životní zkušenosti přivedly do bodu, kdy jsem cítila, že musím udělat ve svém životě zásadní změnu, projít terapií. Zbavit se zátěže traumatického dětství a dospívání. Přála jsem si dané situace a traumata uvolnit, aby dál podvědomě nevedla můj život. Pochopit, proč se mi určité věci v životě děly, proč jsem musela procházet tak náročnými situacemi.

Začala jsem klasickou psychoterapií, pracovala jsem s mnoha technikami a přístupy, stále jsem ale neměla odpovědi na všechny mé otázky, což mě dovedlo k alternativním formám terapie (EFT, NLP, konstelace, kraniosakrální terapie, aj.). Nejdříve z pozice klienta, postupem času jsem absolvovala alternativně zaměřené semináře a kurzy, již z pozice budoucího terapeuta a konzultanta. Nakonec mě nasbírané znalosti, vlastní životní zkušenosti, má empatie a chuť pomáhat druhým, dovedly k profesní realizaci v oblasti osobního rozvoje a terapie. Praxi v práci s klientem jsem získala během posledních 13 let prostřednictvím různých metod pro osobní rozvoj a alternativních způsobů terapie.

Prošla jsem několikaletou osobní i duchovní transformací, všechny formy a způsoby terapie mi pomohly posunout se vždy o kus dál.

V roce 2016 mě má cesta v osobní i profesní transformaci přivedla k regresní terapii, kterou jsem si zamilovala. Vyzkoušela jsem různé techniky a přístupy regresní terapie, nejvíce mě ale zaujala technika Kvantová regresní terapie.