MŮJ PŘÍBĚH

Mgr. Andrea Repíková


Od dětství mě fascinovalo tajemství lidské osobnosti a duše, zájem o otázky lidské psychiky a jejího fungování mě dovedl ke studiu Psychologie a různých forem terapie, znalosti jsem získávala v rámci studia na UJAK, PVŠPS a Univerzitě Karlově v Praze.

Klasická psychologie mi bohužel nedokázala dát odpovědi na všechny mé otázky, zajímala jsem se o důvod naší existence zde na zemi, jak vlastně koloběh života a duše funguje, zda existuje posmrtný život, toužila jsem pátrat po skrytých pravdách. Odpovědi jsem proto hledala i v alternativních směrech, mou první průpravou byly knihy Ericha Von Dänikena a Moody/Perryho.

Současně mě určité životní zkušenosti přivedly do bodu, kdy jsem cítila velkou potřebu na sobě začít "pracovat".  Potřebovala jsem nejen pochopit, proč se mi určité věci v životě děly, ale také dané situace a traumata zpracovat, aby dál podvědomě nevedla můj život a mohla jsem se osvobodit. Prošla jsem několikaletou osobní transformací, během níž jsem pracovala s mnoha technikami a přístupy terapií, postupem času jsem absolvovala alternativně zaměřené semináře a kurzy, již ne z pozice klienta, ale z pozice budoucího terapeuta. Nakonec mě nasbírané znalosti, vlastní životní zkušenosti, má empatie a chuť pomáhat druhým na jejich cestě životem, dovedli k profesní realizaci v oblasti osobního rozvoje a terapie.

Praxi v práci s klientem jsem získala prostřednictvím různých metod pro osobní rozvoj (NLP, koučink, workshopy na různá témata, profesní poradenství, aj.), alternativních způsobů terapie (EFT, konstelace), až jsem se dostala k regresní terapii. 

Vyzkoušela jsem několik technik regrese, z nichž mě nejvíce zaujala technika Kvantová regresní terapie (QHHT) od Dolores Cannon. Zaujala mě svou rychlostí a schopností nejen vyřešit psychický nebo fyzický problém, ale i možností pochopit širší souvislosti našeho konkrétního života zde a proč se nám dějí věci, kterými procházíme. Současně i tato technika dokáže odpovědět na otázky, které přesahují běžně dostupné informační pole. Této technice se věnuji z pozice klienta, terapeuta a průvodce regresí již třetím rokem.Vzdělání a praktický výcvik :


2003 - 2008 Andragogika, UJAK

2007 - 2008 Psychologie, UK, Filozofická fakulta, CŽV

2009 - 2020 Arteterapie, Autogenní trénink, Práce s tělem v psychoterapii, Psychosomatika, Řízená meditace, Hypnoterapie, Zbavení se minulosti, Zvládání stresu, Neurolingvistické programování, EFT, Význam snů, Emoční inteligence a vzorce, Škodlivé vzorce chování, Čtyři elementy, Typy osobností, Syndrom vyhoření, aj.

2013 - 2014 Specifický výcvik pro kouče, Masarykův institut ČVUT

2016 - 2017 Hlubinná abreaktivní psychoterapie Andrej Dragomirecky (kurz + praktický výcvik)

2018    Kvantová regresní terapie Dolores Cannon, Libor Smetana (kurz + praktický výcvik + zkouška)

2018- 2019 Konstelace na téma rodina, zdraví, partnerské vztahy, karmické vztahy (kurz + praxe)

2018 - 2021 Psychosociální studia, PVŠPSS