DALŠÍ SLUŽBY


Transformační koučink


Pokud aktuálně procházíte životní změnou, či děláte zásadní životní rozhodnutí, potřebujete si ujasnit, co v životě chcete, hledáte nový životní směr, ideální technikou pro Vás je transformační koučink. 

Klient si s pomocí transformačního koučinku uvědomuje více sám sebe, objektivněji vidí své vztahy s okolím, uvědomí si, kde se ve svém životě nachází, kde by chtěl být a jak se tam dostat. V transformačním koučinku nalézám s klientem individuální řešení jeho aktuální situace, postupně si buduje osobní nebo profesní vizi, cíle, plány a volí lepší strategie, jak dosáhnout svých představ o svém životě rychleji a efektivněji.

Klient tak přebírá zodpovědnost za svůj život a stává se jeho tvůrcem, rozumí sám sobě i svému chování a reakcím na situace, je vyrovnanější, spokojenějším, nachází vnitřní klid a stabilizuje svůj život, dochází pocitu životního naplnění.

Doba konání je 1 hod. /  nebo 1,5 hod., cena 800 Kč /za 1 hod., 1.200,- za 1.5 hodiny.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Kvantová meditace na míru


Ráda pro Vás připravím meditaci na míru aktuálnímu problému, který nyní řešíte. Téma meditace může být zbavení se stresu, harmonizace duše i těla, léčení emočních či fyzických potíží, tvoření pozitivních afirmací, energetické odpoutání od obtěžujících vlivů, získání odpovědí na jakékoliv otázky přímo od vašeho Vyššího já.

Kvantová meditace Vám přinese uvolnění, relaxaci a vnitřní klid. Dokáže řešit témata jako sebevědomí, přijímání a dávání lásky, prožívání emocí, uvolnění od stresu, finanční hojnost, zlepšení komunikace, a jiné.  Kvantová meditace je přímou cestou k propojení se s vaším vnitřním světem, vaší duší a vyšším Já. Dokážete se více vnímat, lépe pracovat se svou myslí i svým tělem. Dokážete získat odpovědi na to, co Vás zajímá. 

Meditaci pro Vás připravím na základě vstupní konzultace, kde společně do detailu definujeme téma či problém, který chcete meditací řešit. Následná individuální mediace pak probíhá osobně, v mé terapeutické místnosti, kdy přizpůsobím průběh tempa meditace vašemu tempu - dech, vnímání. Během meditace pořídím nahrávku, kterou budete mít k dispozici a můžete si ji pravidelně pouštět a dále pracovat na daném tématu.

Doba trvání individuální meditace je 1 hodina, vstupní konzultace obvykle trvá 1 až 1,5 hodiny. 

Cena meditace je 1.600,- (cena zahrnuje 1 hodinu meditace, vstupní konzultaci + nahrávku meditace). 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.  


Individuální konstelace


Pomocí konstelace pochopíte své vztahy a vazby, své nevědomé vzorce a způsoby chování. Konstelace lze použít na rodinné vztahy, vztahy s partnery, kolegy, přáteli, dokonce svůj vztah k vlastnímu tělu, případně čemukoliv dalšímu, co Vás ovlivňuje a kde potřebujete odblokování, změnu, pochopení a úlevu.  

Výsledek je pochopení Vašich reakcí, chování a životních vzorců, zjistíte jejich původ (tedy např. z čeho vznikly, od koho jste je z rodinného systému převzali) a pochopíte jakým způsobme ovlivňují Váš život. Díky tomuto budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Během konstelace také dochází k energetické změně (různé formy čištění starých vzorců a vlivů, očištění rodové karmy). 

Individuální konstelace jsou velmi účinnou alternativou skupinových konstelací, kdy zásadní výhodou je individuální přístup k řešení vašeho problému, terapeut se věnuje jen Vám, míra intimity a hloubka prožitku individuální formy je nesrovnatelná se skupinou. Individuální konstelace jsou také bezpečnější než skupinová forma, během které vstupujete do energetických systémů jiných rodin, vztahů, zpracováváte pak zatěžující informace a emoce, které se Vás ani přímo netýkají a mohou být pro Vás matoucí.  

Individuální konstelace trvá obvykle 1,5 hodiny, cena je 1.400,-. 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Propojení se světelným průvodcem


Každý z nás bez ohledu na různé kvality lidství, které projevujeme, máme svého světelného rádce, průvodce, či anděla strážného. Máme ho celý náš život a někdy i více životů. Můžeme mít i více světelných průvodců, každý z nich nám může pomáhat s různými výzvami, oblastmi nebo etapami života. Všichni tito průvodci mají jediný úkol, pomoci nám úspěšně danou výzvu či etapu zvládnout. Často k nám promlouvají pomocí naší intuice, snů, mimovolných myšlenek, které nám vždy udělají ve "věcech" jasno.

Pokud se s nimi naučíme komunikovat napřímo, je to pro nás velký přínos, urychlení našeho vývoje a velká pomoc v našich lekcích. Každý, kdo má otevřené vědomí a schopnost meditovat je schopen se s průvodcem spojit. Já Vám pomohu při prvním kontaktu s průvodcem.

Během setkání se seznámíte se svým světelným průvodcem, naučíte se rozpoznat, jak průvodce vypadá, jeho energii, dozvíte se jeho jméno,  odkud se znáte a v jaké životní oblasti Vám má pomáhat. 

Současně Vás naučím bezpečné techniky, abyste se mohli s průvodcem spojovat sami. 

Před setkáním je vhodné si připravit otázky, které na průvodce budete mít.

Propojení s průvodcem trvá 1,5 - 2 hodiny, cena je 1.500,-. 

Tuto službu nabízím jen klientům, kteří již u mě byli na regresi.  Pro termín mi stačí napsat e-mail, nemusíte se již objednávat přes objednávkový formulář.


Progrese - náhled do budoucnosti


Náhledem do budoucnosti je myšlen vstup do budoucích životů - životů, které budou "následovat" po tomto životě. Z této zkušenosti si můžeme vzít cennou informaci, na čem případně v tomto životě ještě zapracovat, abychom mohli budoucí život pozitivně ovlivnit, urychlit "splátku" karmy již v tomto životě. Současně nám tento vhled dá možnost vidět směr, jakým se budeme ubírat nejen my, ale celá společnost, život na zemi či jinde.

Progrese má stejný průběh jako regrese, jen nevstupujeme do minulosti, ale do budoucnosti.

Progrese trvá 1,5 - 2 hodiny, cena je 1.800,-.

Tuto službu nabízím jen klientům, kteří již u mě byli na regresi.  Pro termín mi stačí napsat e-mail, nemusíte se již objednávat přes objednávkový formulář.


Skupinová regrese


Pokud si zatím nejste jistí absolvováním individuální regrese a rádi byste vyzkoušeli svou schopnost vidění - vstupu do minulých životů, můžete zvolit formu skupinové regrese.

Během skupinové regrese vstoupíte do jednoho vašeho minulého života, najdete zde důležité informace, kým jste byly, co jste v životě zažívali, jakou si odnášíte zkušenost, co jste se v daném životě naučili.

Skupinové regrese pořádám ve skupinách o velikosti od 3 do 6 osob,  termín je individuálně stanoven se zájemci.

Skupinová regrese trvá 1,5 - 2 hodiny, cena je 800,- / os. 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.


Pokud máte otázky k výše uvedeným službám, neváhejte mě kontaktovat zde.