NABÍZENÉ SLUŽBY


Kvantová regresní terapie


Regresní terapie je terapeutická technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace či strachy a blokace v různých oblastech.  

Kvantová regresní terapie trvá obvykle 4 hodiny a zaplatíte za ni 2.555,- Kč vč. DPH (cena je za celou terapii v době max. 4 hodiny).

Každá regrese má individuální průběh, běžně během jedné terapie s klientem zvládneme vyřešit 1 - 3 témata + 5 - 8 doplňkových otázek, v závislosti na hloubce a závažnosti témat.

V případě, že budete tápat při sepisování témat a budete potřebovat mou pomoc při jejich definování, promyslete si, zda nebudete chtít využít samostatně vstupní konzultaci, kde si se mnou témata ujasníte. Pro ujasnění témat je z mé zkušenosti třeba 1,5 - 2 hodiny.

Pro domluvení termínu regresní terapie použijte objednávkový formulář zde. 


Vstupní konzultace


Pokud si nejste zcela jistí, že je regresní terapie ta správná technika pro řešení Vašich potíží nebo máte pocit, že ještě nejste připraveni regresní terapii podstoupit a rádi byste vše probrali detailněji, můžete se u mě objednat na vstupní konzultaci. Během vstupní konzultace probereme vše, co Vás k regresní terapii zajímá. Současně i během vstupní konzultace můžeme projít a ujasnit témata, která byste si přáli regresí řešit.

Konzultaci můžete využít i v případě, že budete mít potřebu si jen přijít popovídat, ujasnit si, kde právě jste a co se s Vámi děje, budete chtít pomoci najít nový životní směr.

Doba trvání konzultace je 30, 60 nebo 90 minut, podle vašeho výběru. Konzultace realizuji po telefonu, přes video hovor (Whats App/Skype) nebo osobně v kanceláři - osobně jen v případě 90 minut trvající konzultace.

Cena vstupní konzultace je 400,- Kč / 30 minut, 800,- Kč / 60 minut, 1.200,- Kč / 1.5 hodiny.

V případě, že se následně rozhodnete absolvovat regresní terapii, 25% částky uhrazené za vstupní konzultaci Vám bude odečteno od konečné ceny regresní terapie.

Pro domluvení termínu vstupní konzultace použijte objednávkový formulář zde.


Transformační koučink


Pokud aktuálně procházíte životní změnou, či děláte zásadní životní rozhodnutí, potřebujete si ujasnit, co v životě chcete, hledáte nový životní směr, ideální technikou pro Vás je transformační koučink. 

Klient si s pomocí transformačního koučinku uvědomuje více sám sebe, objektivněji vidí své vztahy s okolím, uvědomí si, kde se ve svém životě nachází, kde by chtěl být a jak se tam dostat. V transformačním koučinku nalézám s klientem individuální řešení jeho aktuální situace, postupně si buduje osobní nebo profesní vizi, cíle, plány a volí lepší strategie, jak dosáhnout svých představ o svém životě rychleji a efektivněji.

Klient tak přebírá zodpovědnost za svůj život a stává se jeho tvůrcem, rozumí sám sobě i svému chování a reakcím na situace, je vyrovnanější, spokojenějším, nachází vnitřní klid a stabilizuje svůj život, dochází pocitu životního naplnění.

Doba konání je 1 hod. /  nebo 1,5 hod., cena 800 Kč /za 1 hod., 1.200,- za 1.5 hodiny.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Individuální konstelace


Pomocí konstelace pochopíte své vztahy a vazby, své nevědomé vzorce a způsoby chování. Konstelace lze použít na rodinné vztahy, vztahy s partnery, kolegy, přáteli, dokonce svůj vztah k vlastnímu tělu, případně čemukoliv dalšímu, co Vás ovlivňuje a kde potřebujete odblokování, změnu, pochopení a úlevu.

Výsledek je pochopení Vaší role a postavení v daném systému - rodině, kolektivu, atd., pochopení vašich reakcí na jednotlivé členy systému, porozumění vašemu chování a zjištění, jaké vzorce si s sebou nesete, jaký je jejich původ (tedy např. z čeho vznikly, od koho jste je z rodinného systému převzali) a jakým způsobme ovlivňují Váš život. Díky tomuto budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Během konstelace také dochází k energetické změně daného systému (různé formy čištění starých vzorců a vlivů, očištění rodové karmy).

Individuální konstelace jsou velmi účinnou alternativou skupinových konstelací, kdy zásadní výhodou je individuální přístup k řešení vašeho problému, terapeut se věnuje jen Vám, míra intimity a hloubka prožitku individuální formy je nesrovnatelná se skupinou. Individuální konstelace jsou také bezpečnější než skupinová forma, během které vstupujete do energetických systémů jiných rodin, vztahů, zpracováváte pak zatěžující informace a emoce, které se Vás ani přímo netýkají a mohou být pro Vás matoucí.

Individuální konstelace trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny, cena je 1.400,-.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde


Propojení se světelným průvodcem


Každý z nás bez ohledu na různé kvality lidství, které projevujeme, máme svého světelného rádce, průvodce, či anděla strážného. Máme ho celý náš život a někdy i více životů. Můžeme mít i více světelných průvodců, každý z nich nám může pomáhat s různými výzvami, oblastmi nebo etapami života. Všichni tito průvodci mají jediný úkol, pomoci nám úspěšně danou výzvu či etapu zvládnout. Často k nám promlouvají pomocí naší intuice, snů, mimovolných myšlenek, které nám vždy udělají ve "věcech" jasno.

Pokud se s nimi naučíme komunikovat napřímo, je to pro nás velký přínos, urychlení našeho vývoje a velká pomoc v našich lekcích. Každý, kdo má otevřené vědomí a schopnost meditovat je schopen se s průvodcem spojit. Já Vám pomohu při prvním kontaktu s průvodcem.

Během setkání se seznámíte se svým světelným průvodcem, naučíte se rozpoznat, jak průvodce vypadá, jeho energii, dozvíte se jeho jméno,  odkud se znáte a v jaké životní oblasti Vám má pomáhat. 

Současně Vás naučím bezpečné techniky, abyste se mohli s průvodcem spojovat sami. 

Před setkáním je vhodné si připravit otázky, které na průvodce budete mít.

Propojení s průvodcem trvá 1,5 - 2 hodiny, cena je 1.600,-. 

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s meditací, s vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou. 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Skupinová regrese


Pokud si zatím nejste jistí absolvováním individuální regrese a rádi byste vyzkoušeli svou schopnost vidění - vstupu do minulých životů, můžete zvolit formu skupinové regrese.

Během skupinové regrese vstoupíte do jednoho vašeho minulého života, najdete zde důležité informace, kým jste byly, co jste v životě zažívali, jakou si odnášíte zkušenost, co jste se v daném životě naučili.

Skupinové regrese pořádám ve skupinách o velikosti od 3 do 6 osob,  termín je individuálně stanoven se zájemci.

Skupinová regrese trvá 1,5 - 2 hodiny, cena je 800,- / os. 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.


Kurz Poznej Sám sebe 


Kurz je zaměřen na hlubší poznání sebe sama, naučíte se jak najít odpovědi na to, co vás trápí, proč se vám to děje, jak situaci řešit, jak porozumět svému chování, svým emocím, tomu, co se mi snaží říci tělo. Tedy ve zkratce naučíte se, jak se sebou efektivně pracovat, abyste dosáhli životního naplnění a spokojenosti. 

Hlavní zaměření na poznání životního cíle, harmonizace vztahů, pracovní naplnění, odblokování finančních toků, zdravotní problémy, aj.

Počet účastníků kurzu je omezený, abych měla možnost věnovat se každému účastníkovi dle jeho potřeby a aby měl každý účastník dostatečný prostor sdílet své postřehy a pocity.

Kurz je 3 denní, rozdělen do 3 bloků po 3 hodinách. Cena za kurz je 3.600,- vč. DPH. 

V případě zájmu o další informace pište zprávu zde, případně přes email info@kvantovaregresniterapie.cz 

Je možná i individuální varianta kurzu pro jednoho účastníka či skupinu přátel, pro individuální termín a nacenění mě prosím kontaktujte na info@kvantovaregresniterapie.cz.


Work shop Harmonické vztahy


Workshop je určen pro klienti, kteří mají problémy ve vztazích, ať už partnerských, přátelských či pracovních. Cílem workshopu je pochopit, proč se toto děje, jaké vzorce či programy do vztahů přináším, jak reaguji, poznat své chování a změnit ho tak, aby byl klient schopen mít harmonické vztahy.

Během work shopu budeme pracovat s vaší minulostí, pochopíte :
- jaké si vybíráte partnery či přátelé,
- co do vztahu přinášíte (jaké návyky, vzorce, strachy a bloky),
- vyčistíme, to, co vám ve vztazích škodí,
- odpoutáte se od minulosti.

Prozkoumáme váš současný stav a nastavení, vaše potřeby a hodnoty :
- pochopíte, jaký typ vztahu a partnera, přítele, či pracovního týmu je pro Vás ten správný.

Zaměříme se na budoucnost a techniky:

- jak si přitáhnout do života toho správného partnera, přítele či pracovní tým, ve kterém se budu cítit dobře a jak vytvořit fungující harmonický vztah. 

Součástí WS je i rituál na energetické odpoutání se od minulosti - od bývalých partnerů, toxických přátel, či vzorců chování.

Individuální WS je rozdělen do 3 bloků, každý blok trvá max. 2 hodiny. Termíny jednotlivých bloků stanovíme po dohodě s klientem. Cena za celý individuální WS je 3.600,-.

Skupinový WS pro max. 5 osob trvá 6 hodin, koná se v jeden den, cena za jednoho účastníka je 2.200,-.

V případě zájmu o další informace pište zprávu zde, případně přes email info@kvantovaregresniterapie.cz

Pokud máte otázky k výše uvedeným službám, neváhejte mě kontaktovat zde.