O REGRESI

Otázky a odpovědi


Jak se budu cítit ve stavu Théta?

Někteří klienti mají představu, že jsou během regresní terapie "mimo", že o sobě neví. Tak tomu ale není. Stav Théta je stav hlubokého uvolnění, ve kterém jste si stále vědomi toho, kde jste a co Vás obklopuje. Je to stejný stav, jako když meditujete, když se se zavřenýma očima uvolníte a dovolíte si snít, nebo jako když usínáte, cítíte se mírně propadnutí do spánku, ale ještě hluboce nespíte. Do stavu Théta jsem tedy schopni se dostat i sami. Tento stav Vám sice dovoluje se hluboce uvolnit a napojit se na vaše podvědomí, současně jste ale stále schopni vnímat hlas terapeuta a reagovat na jeho instrukce a odpovídat na otázky. 

Co když se nedokážu uvolnit do stavu Théta?

Někdy mají klienti pocit, že nejsou "správně" uvolněni, protože nejsou tak mimo, jak si představovali. Pak místo toho, aby soustředili pozornost na děj regrese, řeší to, zda jsou správně uvolněni. Abychom tomuto předešli, je důležité si uvědomit, že schopnost uvolnit se máme všichni. Jde jen o to, na co svou mysl v danou chvíli chceme soustředit. 

Pokud se chcete uvolnit, plně se soustředíte na terapeutův hlas a následujete instrukce, kterým se poddáte, necháte myšlenky volně běžet, nedáváte jim pozornost, uvolníte veškeré napětí z těla, pak se stav uvolnění přirozeně dostaví. 

Opravdu je to tak jednoduché. Do stavu Théty jsme schopni dostat se i sami. Jednoduše tak, jak to děláme každý den před usnutím.  Lehneme si, zavřeme oči a necháme k sobě přijít stav uvolnění, jako bychom chtěli usnout. Tedy ve chvíli, kdy si klient lehne, zavře oči a dovolí stavu uvolnění prostoupit jeho tělo, je ve stavu Théty.

V případě, že o sobě víte, že máte problém se uvolnit a vyprázdnit svou mysl, zkoušejte si výše uvedený postup, ať pochopíte, jaké to je, když se vaše tělo uvolní. Doporučuji také před regresí zkoušet stav uvolnění pomocí řízených meditací, např. na YouTube je jich dostatek volně k poslechu.

Jak v regresi uvidím?

"Vidění" v regresi je vlastně proces vzpomínání. Během regrese tedy uvidíte své vzpomínky úplně stejně, jako když si vybavujete své vzpomínky v bdělém stavu. Jen půjdete hlouběji do podvědomí i minulosti.

Vidění v regresi není omezeno jen na "vidění", tedy na to, co uvidíte před očima.  Během regrese budete mít zapojené všechny smysly.  Můžete cítit vůně, mít fyzické pocity (cítit teplo, zimu, povrch, na kterém stojíte), budete cítit emoce... Tedy budete vnímat všemi smysly. 

To, jakou mají formu a jak ostré či barevně jasné jsou obrazy, které k Vám přicházejí, to, jak rychle se Vám vybavují, není podstatné.  Každý máme své tempo, každý klient vnímá a vidí v regresi svým způsobem a je to tak v pořádku. Důležité je to, že během regrese jsme schopni získat informace a sdělení, která potřebujeme.

Vidění si můžete vyzkoušet tak, že jednoduše zavřete oči a budete vzpomínat na nějakou událost z minulosti. Co jste například měli včera k obědu? Kde jste jedli? Kdo tam byl s Vámi? Jak to jídlo chutnalo? Jaké bylo ten den počasí? Co jste měli na sobě? Vidíte? Cítíte? Není to tak těžké...:) 

Jak regrese funguje nejlépe?

Základem pro cestování do minulosti - regresi, je otevřít se všemu, co bude přicházet.

Nesoustředit se jen na vidění - vizuální vnímání, ale vnímat úplně vše, co přichází a používat všechny smysly. Tedy vnímat nejen obraz, který vidím, ale i pocity z místa, osob, situací, které s obrazem přichází, vnímat své myšlenky spojené s tím obrazem, dějem, místem, lidmi, vnímat vjemy na těle, vůně a chutě, atd.

Prostě se uvolnit, nechat obrazy a vjemy z podvědomí volně přicházet, popisovat je hned, jak se ukáží nebo mi přijdou na mysl, nespekulovat o správnosti toho, co vidím nebo vnímám.

Během procházení obrazů z minulosti není vhodné zapojovat analytické myšlení či potřebu si dokazovat fakta. Pokud klient vidí nějaký obraz a vnitřně nad ním spekuluje, zda je možné, že vidí to co vidí (opravdu byl tento typ lodi v 16. století?) nebo zda je reálné, aby viděl sám sebe v takovém místě či těle (jak mohu být opicí?), obraz mu zmizí. Stane se to proto, že začne používat levou hemisféru mozku určenou pro analytické myšlení, formální dokazování faktů, lineární kauzalitu, práci s čísly, gramatikou a pravidly. Když dám pozornost levé hemisféře, "vypnu" pravou. Během regrese ale potřebujeme především pravou hemisféru, která nám dovoluje vnímat obrazy a barvy, pracuje s intuicí, emocemi, nadhledem a komplexním uvažováním, kreativitou, vizemi, sny...

Co když v regresi nic neuvidím?

Schopnost vidět v regresi máme všichni. Jak jsem popsala výše, jedná se vlastně o proces vzpomínání. Pokud si dokážete vybavovat obrazy z minulosti, vybavovat si vzpomínky, máte schopnost vidět v regresi. 

V ojedinělých případech se stane, že má klient problém vstoupit do minulého děje a vidět události z minula. Rušivý vliv na uvolnění a vstup do regrese mají především vnitřní bloky či strachy klienta, nízká motivace k řešení problémů nebo nereálné očekávání na vidění a průběh regrese klientem. Negativní vliv na průběh regrese mohou mít i záporné postoje klienta (např. pokud klient nevěří na minulé životy nebo nevěří, že má schopnost vidět minulé děje a "dostat" se do minulosti, že má schopnost se uvolnit).

Nutno tedy říci, že to jsou blokace dané jen klientovým přístupem. Podstatné tedy je s pomocí terapeuta rozklíčovat, o co se konkrétně jedná a příčinu blokace odstranit. Pokud má klient před regresí nějaké zásadní obavy, strachy nebo pochybnosti, je vhodné je sdělit během vstupní konzultace terapeutovi, aby s tím mohl před samotnou regresí pracovat. Když klient s terapeutem aktivně spolupracuje, rušivé vlivy se podaří eliminovat a klient bez problému dokáže do regrese vstoupit. Stačí, když se jen klient s důvěrou otevře, uvolní se, nechá k sobě obrazy volně přicházet a nerozporuje informace, které k němu přichází. :)

Vyjímku tvoří lidé, kteří mají nízkou schopnost hypnability. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Hypnabilita je samostatným osobnostním rysem, roli u schopnosti být hybnabilní hrají vrozené vlastnosti jedince. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních, nehypnabilních osob je cca 10 %. Tyto jedinci nejsou schopni se uvolnit a v regresi vidět... 

Co když se po regresi neproberu?

Vždy se po regresi proberete, stejně tak, jako se každé ráno dokážete sami probudit. Navíc zde je stav Theta řízený terapeutem a i kdybyste se propadli opravdu hluboko do stavu uvolnění, vaše vědomí vždy na pokyn terapeuta zareaguje. I klienti, kteří mají velkou schopnost hypnability a jsou během regrese v opravdu hlubokém stavu uvolnění, se po odpočítání po regresi proberou. Stejně tak někteří klienti mají strach, že během regrese usnou. Toto se může stát vysoce hypnabilnímu jedinci, je to ale ojedinělé. Kdyby se tak stalo, probudím Vás a můžeme v regresi pokračovat dále. Z téměř tisíce klientů, které jsem dosud provedla regresí, se to stalo jen dvěma.

Co když  jsem v minulém životě provedl něco zlého?

Někteří klienti mají před regresní terapií strach z toho, co v regresi uvidí. Například to, že v minulosti provedli něco zlého. Není třeba se tímto strachem znepokojovat. Přijměte fakt, že to tak může být. Duše prochází během inkarnací různými situacemi a zkušenostmi, které slouží k poučení, růstu a duchovnímu vývoji. A do těchto zkušeností patří i ne zcela pozitivní zážitky a konání. Pokud chcete jít do regrese a projít i minulé zkušenosti, je vhodné přijmout i tu možnost, že něco podobného o sobě zjistíte. 

Co když v regresi uvidím něco, za co se budu stydět?

Někdy se klienti obávají, že během regrese budou procházet situaci, kterou se budou stydět popsat. Může to být  i nějaká myšlenka nebo pocit, kterou v dané situaci měli. I tyto emoce je třeba zpracovat. Terapeut vyslechne během své praxe mnoho příběhů, je na to připraven a pokud je to dobrý terapeut, rozhodně za to klienta neodsoudí - to není jeho role. Role terapeuta je především klientovi pomoci zpracovat vše, co je třeba. Pokud klient nemá v tomto důvěru a stydí se před konkrétním terapeutem otevřít, doporučuji zvolit jiného terapeuta, před kterým se dokážete otevřít naplno. 

Co když v regresi uvidím traumatizující zážitek?

Někdy se klienti obávají, že během regrese budou procházet situaci, které pro ně budou psychicky náročné. V této chvíli většina klientů situaci prochází z tzv. nadhledu. Tedy se dívá na situaci jakoby z boku, či shora. Jen vidí, co se v situaci stalo a mohou cítit emoci související s dějem, ale rozhodně to není stejné, jako by trauma prožívali znovu na vlastní kůži.  Během regresí jsem pochopila, že toto automaticky dělá Vyšší Já klienta, ukazuje mu situaci tak, aby pro něj projití traumata bylo co nejpříjemnější.  Pokud se klient do nadhledu nedostane sám automaticky, buď je to pro mne signál, že projití situace zvládne a potřebuje, aby uvolnil blokované emoce nebo mu prostě do výše zmíněného nadhledu pomohu sugescí tak, aby se do nadhledu dostal a neprocházel traumatizující událost z pohledu těla.

Co je Vyšší Vědomí? 

Dolores Cannon během QHHT našla způsob, jak kontaktovat Zdroj veškerých znalostí. Popsala ho takto:

"Z něj pochází všechny informace nejen o nás a jsou schopni poskytnout okamžité vyléčení, jsou extrémně milující a odpouštějící. Je to tak obrovské a rozsáhlé, že má odpovědi na všechno, ví všechno o každém a důkladně se stará o všechny. Neexistují žádná tajemství, "oni" vás znají lépe, než vy sami sebe. Takže když za mnou přijde klient, dozví se všechno, co potřebuje vědět. Cokoliv si Vyšší vědomí myslí, že je vhodné, aby se dozvěděli."

Jak poznám, že přese mě hovoří Vyšší vědomí ? 

Klienti mají občas pochybnost, zda přes ně hovoří Vyšší vědomí, mají pocit, že je to spíše jejich rozum, kdo odpovídá na otázky. 

Ve chvíli, kdy klient začne používat rozum a hledá odpovědi sám, odpovědi jsou stylizované, aby dávaly smysl, ale většinou nejdou do hloubky, k jádru problému. Mohou být také zkreslené vlivem Ega, tím, co si o sobě klient myslí, jaký chce být nebo jak chce, aby se vše vyřešilo. Ego odpovídá tak, jak se mi to hodí a je to pro něj vhodné.

Když přes klienta mluví Vyšší vědomí, odpovědi zapadají jako puzzle k tomu, co klient řeší, prožívá a co mu bylo ukázáno v regresi. Mohou to být i nepříjemné pravdy, které by klient nerad slyšel a pokud by používal rozum nebo Ego, nikdy by toto o sobě neřekl. Vyšší vědomí vždy mluví o klientovi ve 3. osobě. Vždy hovoří láskyplně a s pochopením. Jeho zájmem je, aby člověk, o kterého se stará, získal přesně ty informace, které potřebuje.

Pokud cítím, že klientovo vědomí nebo Ego blokuje komunikaci s Vyšším vědomím, požádám jeho vědomí a Ego aby odstoupili a nechali prostor komunikaci s Vyšším vědomím. Zabírá to spolehlivě i na klienty, kteří jsou v běžném životě zvyklí poslouchat především rozum nebo Ego a příliš nedávají prostor své intuici. 

Co je vlastně hypnóza?

Hypnóza je změněný stav vědomí, který umožňuje podvědomé mysli provádět pozitivní změny prostřednictvím přímých podnětů, terapeutických metafor a pochopení. Tento stav je spojený s relaxací, uvolněním, únikem od přetížení mysli v běžném stavu.

Jaký je rozdíl mezi hypnózou a regresní terapií?

U klasické hypnózy je změněný stav vědomí, do kterého je klient uveden, využíván pro příjem terapeutických léčebných sugescí, které je schopen pacient přijmout jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi. Psychoterapeut tedy přímo oslovuje lidské podvědomí a dává mu pokyny, které pacient vykonává automaticky, bez účasti vědomí. I během klasické hypnózy je možno zažít regresi - návrat do minulé události. Toto využívají hypnoterapeuti v případech, kdy klient např. ztratil paměť, nevybavuje si v důsledku traumatického zážitku (nejčastěji v dospělosti) nějaké vzpomínky, pro oživení těchto vzpomínek a detailů z dané události.

Během Kvantové regresní terapie je klient v hlubokém stavu uvolnění, dostává se do minulosti, k příčině a vzniku problémů, které řeší. Terapeut pomáhá klientovi projít těmito událostmi, získat potřebné informace a uvědomit si, co je příčinou jeho problémů, jaký na něj mají vliv. Uvědoměním, uvolněním traumatu a zaléčením traumatizované části duše dochází k odstranění škodlivých vlivů, vzorců, způsobu chování, strachů, a to souběžně na vědomé i nevědomé úrovni.  

Budu po regresi dělat to, co mi v hypnóze terapeut přikázal, i když s tím nebudu souhlasit?

O regresní terapii jste jistě slyšeli spoustu mýtů. Například jsem nedávno od jedné ženy slyšela, že regresní terapie dokáže vymazat paměť. Nedokáže... Základem sugescí a práce s myslí v hypnóze je spolupráce a nastavení klienta. Pokud Vám terapeut dá sugesci, se kterou nesouhlasíte, nebo odporuje vašemu vnitřnímu nastavení, ani v hypnotickém stavu Vás nikdo nedokáže ovlivnit natolik, abyste sugesci slepě následovali. Př. klientka přijde na terapii s tím, že chce přestat kouřit. Přesto uvnitř cítí, že se kouření ještě zbavit nechce, není na to připravená, protože kouření jí přináší kýžený pocit uvolnění, zatím není schopná se naučit uvolňovat jiným způsobem. já jako regresní terapeut s klientkou v hypnóze jejímu vědomí zprostředkuji možnosti, čím by bylo možné kouření nahradit, aby klientka získala hledaný pocit uvolnění, který by jí jinak přinesla cigareta. Ve chvíli, kdy se klientka sama rozhodne, že již kouřit nechce, vědomí již bude mít informaci, jak může pocit uvolnění získat. Nicméně dokud se vlastní vůle nerozhodne přestat kouřit, jakákoliv sugesce použitá mnou jako terapeutem, by na klientku neměla žádný vliv.

Kolik terapií je vhodné absolvovat ?

Počet terapií již je individuální, každý klient má k řešení jiná témata, v jiném množství. Může se stát, že jakmile vyřešíme jedno téma, které klienta trápí, má klient prostor věnovat se více sebepoznání a najde další témata k řešení. Nebo jsou klienti, kteří vyřeší problém během jednoho sezení a již nemají potřebu nic dalšího řešit.

Je dobré si také uvědomit, že během jediné regrese, během které se řeší jedno či dvě konkrétní témata, není možné vyřešit všechny problémy jedince komplexně. Práce na psychice a sebepoznání je systematická záležitost. Do regrese můžete vstupovat i opakovaně, pokud máte další témata k řešení nebo chcete využít stav Théta pro napojení na vyšší vědomí a zodpovězení otázek, na které sami nedokážete nalézt odpovědi. Pokud se chcete objednat, ale máte ke Kvantové regresní terapii další otázky, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat přes objednávkový formulář. V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.