O REGRESI


Otázky a odpovědi


Jak se budu cítit ve stavu Théta?

Někteří klienti mají představu, že jsou během regresní terapie "mimo", že o sobě neví. Tak tomu ale není. Stav Théta je stav hlubokého uvolnění, ve kterém jste si stále vědomi toho, kde jste a co Vás obklopuje. Je to stejný stav, jako když meditujete, když se se zavřenýma očima uvolníte a dovolíte si snít, nebo jako když usínáte, cítíte se mírně propadnutí do spánku, ale ještě hluboce nespíte. Tento stav dovoluje hluboce se uvolnit a napojit se na vaše podvědomí, současně jste ale stále schopni vnímat hlas terapeuta a reagovat na jeho instrukce a odpovídat na otázky.

Co když během regrese usnu?

Toto se může stát vysoce hypnabilnímu jedinci, je to ale ojedinělé. Kdyby se tak stalo, probudím Vás a můžeme v regresi pokračovat dále.

Co když se nedokážu uvolnit?

Schopnost uvolnit se máme všichni. Jde jen o to, na co svou mysl v danou chvíli chcete soustředit. Pokud se chcete uvolnit, plně se soustředíte na terapeutův hlas a následujete instrukce, kterým se poddáte, stav uvolnění se dostaví. 

V případě, že o sobě víte, že máte problém se uvolnit a vyprázdnit svou mysl, doporučuji před regresí zkoušet stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu.

Jak v regresi uvidím?

Vidění v regresi není omezeno jen na "vidění", tedy na to, co uvidíte před očima.  Během regrese budete mít zapojené všechny smysly.  Můžete cítit vůně, mít fyzické pocity (cítit teplo, zimu, povrch, na kterém stojíte), budete cítit emoce... "Vidění" v regresi je vlastně proces vzpomínání. Tedy tak, jak vidíte své vzpomínky v běžném stavu, tak s největší pravděpodobností uvidíte při regresi.

To, jakou mají formu a jak ostré či barevně jasné jsou obrazy, které k Vám přicházejí, to, jak rychle se Vám vybavují, není podstatné.  Každý máme své tempo, každý klient vnímá a vidí v regresi svým způsobem a je to tak v pořádku. 

Vnímání během regrese nebo jakékoliv jiné spirituální techniky není výkonnostně zaměřené.  Je dobré si uvědomit, že můžete cítit vděk za to, že Vám bylo dáno, že se dostanete do svého podvědomí a přichází k Vám informace a sdělení. To, jakou formou přicházejí, není důležité. Důležité je sdělení, které během regrese získáme. 

Základem pro cestování do minulosti - regresi, je otevřít se všemu, co bude přicházet, nesoustředit se jen na vizuální vnímání - vidění, ale vnímat vše, co přichází a používat všechny smysly. Prostě se uvolnit a nechat obrazy z podvědomí volně přicházet.

Vidění si můžete vyzkoušet tak, že jednoduše zavřete oči a budete vzpomínat na nějakou událost z minulosti.  Co jste například měli včera k obědu? Kde jste jedli? Kdo tam byl s Vámi? Jak to jídlo chutnalo? Jaké bylo ten den počasí? Co jste měli na sobě? Vidíte? Cítíte? Není to tak těžké...:)

Co když v regresi nic neuvidím?

Schopnost vidět v regresi máme všichni. Jak jsem popsala výše, jedná se vlastně o proces vzpomínání. Pokud si dokážete vybavovat obrazy z minulosti, vybavovat si vzpomínky, máte schopnost vidět v regresi. 

V ojedinělých případech se stane, že má klient problém vstoupit do minulého děje a vidět události z minula. To bývá dáno vnitřními bloky či strachy, vnějšími vlivy nebo zde roli může hrát motivace a očekávání klienta. Je zde i významný vliv záporných postojů (např. pokud klient nevěří na minulé životy, nebo nevěří, že má schopnost vidět minulé děje), toto vše může mít rušivý vliv na uvolnění a vstup do regrese. 

Nutno tedy říci, že to jsou blokace dané jen a jen klientovým přístupem. Podstatné tedy je s pomocí terapeuta rozklíčovat, o co se konkrétně jedná a to následně odstranit. Pokud má klient před regresí nějaké zásadní obavy, strachy nebo pochybnosti, je vhodné je sdělit během vstupní konzultace terapeutovi, aby s tím mohl před samotnou regresí pracovat. Když klient s terapeutem aktivně spolupracuje, rušivé vlivy se podaří eliminovat a klient bez problému dokáže do regrese vstoupit. Stačí, když se jen klient s důvěrou otevře, uvolní se, nechá k sobě obrazy volně přicházet a nerozporuje informace, co k němu přichází. :)

Vyjímku tvoří lidé, kteří mají nízkou schopnost hypnability. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Hypnabilita je samostatným osobnostním rysem, roli u schopnosti být hybnabilní hrají vrozené vlastnosti jedince. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních, nehypnabilních osob je cca 10 %. Tyto jedinci nejsou schopni se uvolnit a v regresi vidět... 

Co když se po regresi neproberu?

Vždy se po regresi proberete. I klienti, kteří mají velkou schopnost hypnability a jsou během regrese v opravdu hlubokém stavu uvolnění, se po odpočítání po regresi proberou. 

Kolik terapií je vhodné absolvovat ?

Počet terapií již je individuální, každý klient má k řešení jiná témata, v jiném množství. Může se stát, že jakmile vyřešíme jedno téma, které klienta trápí, má klient prostor věnovat se více sebepoznání a najde další témata k řešení. Nebo jsou klienti, kteří vyřeší problém během jednoho sezení a již nemají potřebu nic dalšího řešit.

Je dobré si také uvědomit, že během jediné regrese, během které se řeší jedno či dvě konkrétní témata, není možné vyřešit všechny problémy jedince komplexně. Práce na psychice a sebepoznání je systematická záležitost. Do regrese můžete vstupovat i opakovaně, pokud máte další témata k řešení nebo chcete využít stav Théta pro napojení na vyšší vědomí a zodpovězení otázek, na které sami nedokážete nalézt odpovědi. 

Co když  jsem v minulém životě provedl něco zlého?

Někteří klienti mají před regresní terapií strach z toho, co v regresi uvidí. Například to, že v minulosti provedli něco zlého. Není třeba se tímto strachem znepokojovat. Přijměte fakt, že to tak může být. Duše si vybírá různé lekce, co se chce naučit, jakými zkušenostmi chce projít. A do těchto zkušeností patří i ne zcela pozitivní zážitky a konání. Pokud chcete jít do regrese a projít i minulé zkušenosti, je vhodné přijmout i tu možnost, že něco podobného o sobě zjistíte. 

Co když v regresi uvidím něco, za co se budu stydět?

Někdy se klienti obávají, že během regrese budou procházet situaci, kterou se budou stydět popsat. Může to být  i nějaká myšlenka nebo pocit, kterou v dané situaci měli. I tyto emoce je třeba zpracovat. Terapeut vyslechne během své praxe mnoho příběhů, je na to připraven a pokud je to dobrý terapeut, rozhodně za to klienta neodsoudí - to není jeho role. Role terapeuta je především klientovi pomoci zpracovat vše, co je třeba. Pokud klient nemá v tomto důvěru a stydí se před terapeutem otevřít, doporučuji zvolit jiného terapeuta, před kterým se dokážete otevřít naplno. 

Co je Vyšší Vědomí? 

Dolores Cannon během QHHT našla způsob, jak kontaktovat Zdroj veškerých znalostí. Popsala ho takto:

"Z něj pochází všechny informace a jsou schopni poskytnout okamžité vyléčení, jsou extrémně milující a odpouštějící. Je to tak obrovské a rozsáhlé, že má odpovědi na všechno, ví všechno o každém a důkladně se stará o všechny. Neexistují žádná tajemství, "oni" vás znají lépe, než vy sami sebe. Takže když za mnou přijde klient, dozví se všechno, co potřebuje vědět. Cokoliv si Vyšší vědomí myslí, že je vhodné, aby se dozvěděli."

Jak poznám, že přese mě hovoří Vyšší vědomí ? 

Klienti mají občas pochybnost, zda přes ně hovoří Vyšší vědomí, mají pocit, že je to spíše jejich rozum, kdo odpovídá na otázky. 

Ve chvíli, kdy klient začne používat rozum a hledá odpovědi sám, odpovědi jsou stylizované, aby dávaly smysl, ale většinou nejdou do hloubky, k jádru problému. Mohou být také zkreslené vlivem Ega, tím, co si o sobě klient myslí, jaký chce být nebo jak chce, aby se vše vyřešilo. Ego odpovídá tak, jak se mi to hodí a je to pro něj vhodné.

Když přes klienta mluví Vyšší vědomí, odpovědi zapadají jako puzzle k tomu, co klient řeší, prožívá a co mu bylo ukázáno v regresi. Mohou to být i nepříjemné pravdy, které by klient nerad slyšel a pokud by používal rozum, nikdy by toto neřekl. Vyšší vědomí vždy mluví o klientovi ve 3. osobě. Vždy hovoří láskyplně a s pochopením.

Pokud cítím, že klientovo vědomí nebo Ego blokuje komunikaci s Vyšším vědomím, požádám jeho vědomí a Ego aby odstoupili a nechali prostor komunikaci s Vyšším vědomím. Zabírá to spolehlivě i na klienty, kteří jsou velmi zaměření na rozum. 

Jaký je rozdíl mezi hypnózou a regresní terapií?

U klasické hypnózy je změněný stav vědomí, do kterého je klient uveden, využíván pro příjem terapeutických léčebných sugescí, které je schopen pacient přijmout jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi. Psychoterapeut tedy přímo oslovuje lidské podvědomí a dává mu pokyny, které pacient vykonává automaticky, bez účasti vědomí. I během klasické hypnózy je možno zažít regresi - návrat do minulé události. Toto využívají hypnoterapeuti v případech, kdy klient např. ztratil paměť, nevybavuje si v důsledku traumatického zážitku (nejčastěji v dospělosti) nějaké vzpomínky, pro oživení těchto vzpomínek a detailů z dané události.

Během Kvantové regresní terapie je klient v hlubokém stavu uvolnění, dostává se do minulosti, k příčině a vzniku problémů, které řeší. Terapeut pomáhá klientovi projít těmito událostmi, získat potřebné informace a uvědomit si, co je příčinou jeho problémů, jaký na něj mají vliv. Uvědoměním, uvolněním traumatu a zaléčením traumatizované části duše dochází k odstranění škodlivých vlivů, vzorců, způsobu chování, strachů, a to souběžně na vědomé i nevědomé úrovni.  Pokud máte otázky k regresní terapii, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat .  V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.