O REGRESI


Otázky a odpovědi


Jak se budu cítit ve stavu Théta?

Někteří klienti mají představu, že jsou během regresní terapie "mimo", že o sobě neví. Tak tomu ale není. Stav Théta je stav hlubokého uvolnění, ve kterém jste si stále vědomi toho, kde jste a co Vás obklopuje. Je to stejný stav, jako když meditujete, když se se zavřenýma očima uvolníte a dovolíte si snít, nebo jako když usínáte, cítíte se mírně propadnutí do spánku, ale ještě hluboce nespíte. Tento stav dovoluje hluboce se uvolnit a napojit se na vaše podvědomí, současně jste ale stále schopni vnímat hlas terapeuta a reagovat na jeho instrukce a odpovídat na otázky.

Co když během regrese usnu?

Toto se může stát vysoce hypnabilnímu jedinci, je to ale ojedinělé. Kdyby se tak stalo, probudím Vás a můžeme v regresi pokračovat dále.

Co když se nedokážu uvolnit?

Schopnost uvolnit se máme všichni. Jde jen o to, na co svou mysl v danou chvíli chcete soustředit. Pokud se plně soustředíte na terapeutův hlas a následujete instrukce, stav uvolnění se dostaví. 

V případě, že víte, že máte s uvolněním se problém, doporučuji před regresí trénovat stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu.

Stejné je to i s vnímáním během regrese. Podle toho, na co se v danou chvíli soustředíte, to vnímáte. Pokud se plně soustředíte na děj, který vidíte, jste naplno v ději. Pokud se začnete více soustředit na to, že vnímáte místo a okolí místa, kde ležíte, zaměříte se na okolní zvuky, nebo začnete rozumem analyzovat, zda to, co v regresi vidíte, je reálné, samozřejmě Vás to ze stavu Théta může vytrhnout.  

Vyjímku tvoří lidé, kteří mají nízkou schopnost hypnability. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Hypnabilita je samostatným osobnostním rysem,  roli u schopnosti být hybnabilní hrají vrozené vlastnosti jedince. Je významně závislá na schopnosti bdělé sugestibility a do jisté míry souvisí s prožitkovými schopnostmi, jako je představivost a tvořivost. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních. Dle výzkumů je nehypnabilních osob cca 10 %.

Co když v regresi nic neuvidím?

V ojedinělých případech se stane, že má klient problém vstoupit do minulého děje a vidět události z minula. Může to být dáno vnitřními bloky či strachy, vnějšími vlivy nebo zde roli může hrát motivace a očekávání klienta. Je zde i významný vliv záporných postojů (např. pokud klient nevěří na minulé životy, nebo nevěří, že má schopnost vidět minulé děje), toto vše může mít rušivý vliv na uvolnění a vstup do regrese.

Podstatné je s pomocí terapeuta rozklíčovat, o co se konkrétně jedná a to následně odstranit. Pokud má klient před regresí nějaké zásadní obavy, strachy nebo pochybnosti, je vhodné je sdělit během vstupní konzultace terapeutovi, aby s tím mohl před samotnou regresí pracovat. Když klient s terapeutem aktivně spolupracuje, rušivé vlivy se podaří eliminovat a klient bez problému dokáže do regrese vstoupit.

Co když se po regresi neproberu?

Vždy se po regresi proberete. I klienti, kteří mají velkou schopnost hypnability a jsou během regrese v opravdu hlubokém stavu uvolnění, se po odpočítání po regresi proberou. 

Co když  jsem v minulém životě provedl něco zlého?

Někteří klienti mají před regresní terapií strach z toho, co v regresi uvidí. Například to, že v minulosti provedli něco zlého. Není třeba se tímto strachem znepokojovat. Přijměte fakt, že to tak může být. Duše si vybírá různé lekce, co se chce naučit, jakými zkušenostmi chce projít. A do těchto zkušeností patří i ne zcela pozitivní zážitky a konání. Pokud chcete jít do regrese a projít i minulé zkušenosti, je vhodné přijmout i tu možnost, že něco podobného o sobě zjistíte. 

Co když v regresi uvidím něco, za co se budu stydět?

Někdy se klienti obávají, že během regrese budou procházet situaci, kterou se budou stydět popsat. Může to být  i nějaká myšlenka nebo pocit, kterou v dané situaci měli. I tyto emoce je třeba zpracovat. Terapeut vyslechne během své praxe mnoho příběhů, je na to připraven a pokud je to dobrý terapeut, rozhodně za to klienta neodsoudí - to není jeho role. Role terapeuta je především klientovi pomoci zpracovat vše, co je třeba. Pokud klient nemá v tomto důvěru a stydí se před terapeutem otevřít, doporučuji zvolit jiného terapeuta, před kterým se dokážete otevřít naplno. 


Pokud máte otázky, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat .  V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.