O REGRESI


Otázky a odpovědi


Jak se budu cítit ve stavu Théta?

Někteří klienti mají představu, že jsou během regresní terapie "mimo", že o sobě neví. Stav Théta je stav hlubokého uvolnění. Je to stejný stav, jako když meditujete, když se se zavřenýma očima uvolníte a dovolíte si snít, nebo jako když usínáte, cítíte se mírně propadnutí do spánku, ale ještě hluboce nespíte. Tento stav dovoluje hluboce se uvolnit a napojit se na vaše podvědomí, současně jste ale stále schopni vnímat hlas terapeuta a reagovat na jeho instrukce a odpovídat na otázky.

Co když během regrese usnu?

Zatím se mi ještě nestalo, že by klient při regresi usnul. Nicméně kdyby se tak stalo,  probudím Vás a můžeme v regresi pokračovat dále.

Co když se nedokážu uvolnit?

Schopnost uvolnit se máme všichni. Jde jen o to, na co svou mysl v danou chvíli chcete soustředit. Pokud se plně soustředíte na terapeutův hlas a následujete instrukce, stav uvolnění se dostaví. 

Stejné je to i s vnímáním během regrese. Podle toho, na co se v danou chvíli soustředíte, to vnímáte. Pokud se plně soustředíte na děj, který vidíte, jste naplno v ději. Pokud se začnete více soustředit na to, že vnímáte místo a okolí místa, kde ležíte, zaměříte se na okolní zvuky, nebo začnete rozumem analyzovat, zda to, co v regresi vidíte, je reálné, samozřejmě Vás to ze stavu Théta může vytrhnout.   

Roli v procesu uvolnění také hraje motivace a očekávání klienta. Stejně tak je významný i vliv záporných postojů - např. nevěřím na minulé životy, nevěřím, že mám schopnost vidět, nevěřím, že mám schopnost se uvolnit. Toto vše má velmi rušivý vliv na uvolnění a vidění v regresi. Pokud máte nějakou takovou pochybnost, sdělte ji na začátku terapie terapeutovi, aby s tím mohl před regresí pracovat.

Co když v regresi nic neuvidím?

Někdy se stane, že má klient vnitřní bloky či strachy, které vstup do regrese blokují. Někdy může jít i o externí vlivy -např. přivtělené duše. Podstatné je s pomocí terapeuta rozklíčovat, o co se konkrétně jedná a to následně odstranit. Když klient s terapeutem aktivně spolupracuje a vše se podaří zpracovat, klient pak již bez problému dokáže procházet děje či situace z minulosti.

Vyjímku tvoří lidé, kteří mají nízkou schopnost hypnability. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Hypnabilita je značně stabilním samostatným osobnostním rysem, koreluje významně s bdělou sugestibilitou a do jisté míry souvisí s prožitkovými schopnostmi, jako je představivost a tvořivost. Výzkumy svědčí pro podstatnou roli převážně vrozených vlastností. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních a směrem k oběma krajnostem jich ubývá. Dle výzkumů je nehypnabilních osob cca 10 %.

Co když se po regresi neproberu?

Vždy se po regresi proberete. I klienti, kteří mají velkou schopnost hypnability a jsou během regrese v opravdu hlubokém stavu uvolnění, se po odpočítání po regresi proberou. 

Co když během regrese zjistím, že jsem v minulém životě provedl něco zlého?

Někteří klienti mají před regresní terapií strach z toho, co v regresi uvidí. Například to, že v minulosti provedli něco zlého. Není třeba se tímto strachem znepokojovat. Pokud se vaše duše na zemi inkarnuje již delší dobu, stačí si uvědomit, v jakých podmínkách a za jakých okolností jsme dříve žili. Doba byla náročná a bylo těžké přežít, často lidé byli nuceni krást nebo zabíjet, aby přežili. Byly války, často lidé stáli před volbou zabij nebo budeš zabit.  Současně i naše duše si vybírá různé lekce, co se chce naučit, jakými zkušenostmi chce projít. A do těchto zkušeností patří i ne zcela pozitivní zážitky a konání. Pokud chcete jít do regrese a projít i minulé zkušenosti, je vhodné přijmout i tu možnost, že něco podobného o sobě zjistíte. 


Pokud máte otázky, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat . V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.