O REGRESI


Otázky a odpovědi


Jak se budu cítit ve stavu Théta?

Někteří klienti mají představu, že jsou během regresní terapie "mimo", že o sobě neví. Tak tomu ale není. Stav Théta je stav hlubokého uvolnění, ve kterém jste si stále vědomi toho, kde jste a co Vás obklopuje. Je to stejný stav, jako když meditujete, když se se zavřenýma očima uvolníte a dovolíte si snít, nebo jako když usínáte, cítíte se mírně propadnutí do spánku, ale ještě hluboce nespíte. Tento stav dovoluje hluboce se uvolnit a napojit se na vaše podvědomí, současně jste ale stále schopni vnímat hlas terapeuta a reagovat na jeho instrukce a odpovídat na otázky.

Co když během regrese usnu?

Toto se může stát vysoce hypnabilnímu jedinci, je to ale ojedinělé. Kdyby se tak stalo, probudím Vás a můžeme v regresi pokračovat dále.

Co když se nedokážu uvolnit?

Schopnost uvolnit se máme všichni. Jde jen o to, na co svou mysl v danou chvíli chcete soustředit. Pokud se plně soustředíte na terapeutův hlas a následujete instrukce, stav uvolnění se dostaví. 

V případě, že víte, že máte s uvolněním se problém, doporučuji před regresí trénovat stav uvolnění pomocí meditací. Na YouTube je jich dostatek volně k poslechu.

Stejné je to i s vnímáním během regrese. Podle toho, na co se v danou chvíli soustředíte, to vnímáte. Pokud se plně soustředíte na děj, který vidíte, jste naplno v ději. Pokud se začnete více soustředit na to, že vnímáte místo a okolí místa, kde ležíte, zaměříte se na okolní zvuky, nebo začnete rozumem analyzovat, zda to, co v regresi vidíte, je reálné, samozřejmě Vás to ze stavu Théta může vytrhnout.  

Vyjímku tvoří lidé, kteří mají nízkou schopnost hypnability. Hypnabilita se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít navozená hypnóza různou hloubku. Hypnabilita je samostatným osobnostním rysem,  roli u schopnosti být hybnabilní hrají vrozené vlastnosti jedince. Je významně závislá na schopnosti bdělé sugestibility a do jisté míry souvisí s prožitkovými schopnostmi, jako je představivost a tvořivost. Hypnabilita je v populaci rozložena jako jakákoli jiná vlastnost - nejvíce lidí je středně hypnabilních. Dle výzkumů je nehypnabilních osob cca 10 %.

Co když v regresi nic neuvidím?

V ojedinělých případech se stane, že má klient problém vstoupit do minulého děje a vidět události z minula. Může to být dáno vnitřními bloky či strachy, vnějšími vlivy nebo zde roli může hrát motivace a očekávání klienta. Je zde i významný vliv záporných postojů (např. pokud klient nevěří na minulé životy, nebo nevěří, že má schopnost vidět minulé děje), toto vše může mít rušivý vliv na uvolnění a vstup do regrese.

Podstatné je s pomocí terapeuta rozklíčovat, o co se konkrétně jedná a to následně odstranit. Pokud má klient před regresí nějaké zásadní obavy, strachy nebo pochybnosti, je vhodné je sdělit během vstupní konzultace terapeutovi, aby s tím mohl před samotnou regresí pracovat. Když klient s terapeutem aktivně spolupracuje, rušivé vlivy se podaří eliminovat a klient bez problému dokáže do regrese vstoupit.

Co když se po regresi neproberu?

Vždy se po regresi proberete. I klienti, kteří mají velkou schopnost hypnability a jsou během regrese v opravdu hlubokém stavu uvolnění, se po odpočítání po regresi proberou. 

Co když během regrese zjistím, že jsem v minulém životě provedl něco zlého?

Někteří klienti mají před regresní terapií strach z toho, co v regresi uvidí. Například to, že v minulosti provedli něco zlého. Není třeba se tímto strachem znepokojovat. Přijměte fakt, že to tak může být. Duše si vybírá různé lekce, co se chce naučit, jakými zkušenostmi chce projít. A do těchto zkušeností patří i ne zcela pozitivní zážitky a konání. Pokud chcete jít do regrese a projít i minulé zkušenosti, je vhodné přijmout i tu možnost, že něco podobného o sobě zjistíte. 

Co když během regrese uvidím něco, za co se budu stydět?

Někdy se klienti obávají, že během regrese budou procházet situaci, kterou se budou stydět popsat. Může to být  i nějaká myšlenka nebo pocit, kterou v dané situaci měli. I tyto emoce je třeba zpracovat. Terapeut vyslechne během své praxe mnoho příběhů, je na to připraven a pokud je to dobrý terapeut, rozhodně za to klienta neodsoudí - to není jeho role. Role terapeuta je především klientovi pomoci zpracovat vše, co je třeba. Pokud klient nemá v tomto důvěru a stydí se před terapeutem otevřít, doporučuji zvolit jiného terapeuta, před kterým se dokážete otevřít naplno. 


Pokud máte otázky, na které jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat . V případě, že potřebujete zodpovědět více otázek, objednejte se na Vstupní konzultaci, kde probereme vše, co Vás o regresní terapii zajímá.