Jak probíhá regresní terapie?


Vstupní rozhovor

V první části s klientem probereme témata a otázky, které si klient předem sepsal a které chce regresní terapií vyřešit. V této fázi je velmi podstatné, aby ke mně byl klient co nejvíce upřímný a dokázal mi beze studu popsat, co přesně ho trápí. Tak dokážeme nejlépe definovat záměr, se kterým do regrese klient vstupuje.

V případě, že klient přesně neví, jak témata definovat a jaké otázky přesně položit, je vhodné zvážit, zda by nechtěl využít vstupní konzultaci, kde si se mnou témata ujasní. 


Vstup do regrese a procházení událostí z minulosti

Během druhé části terapie klient leží pod lehkou dekou. Pomocí jednoduché relaxační techniky klienta uvedu do stavu hlubokého uvolnění (do hladiny Theta), abychom mohli pracovat s jeho podvědomím. Hladina Theta je naprosto přirozený stav, kterým běžně procházíme vždy těsně před usnutím. Do stavu Théta tedy není nijak složité se dostat. Klient celý průběh regrese vnímá, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si, kde je a co se s ním děje, reaguje na otázky a pokyny terapeuta.

Pak procházíme situace a děje, které jsou klientovi podvědomým zprostředkovány tak, aby došlo ke zpracování tématu a pochopení problému. Kvantová regresní terapie je oproti jiným technikám regrese velmi bezpečná, není třeba trauma procházet opakovaně, k pochopení stačí projít situaci jen jednou. Současně je možné během terapie zmírnit či utlumit jakýkoliv negativní pocit či vjemy, který by se během procházení situace u klienta projevili. 

Komunikace s Vyšším Vědomím - s Vyšším Já

Poté je klientovi umožněno komunikovat s jeho Vyšším Já - Vyšším vědomím, od kterého získáváme odpovědi na otázky, se kterými klient přišel. Komunikace s Vyšším vědomím probíhá přirozeně, klient se nemusí obávat, že by se nedokázal "napojit". Vyšší vědomí s námi komunikuje stále, jen si to často neuvědomujeme.

Někdy se během terapie o slovo přihlásí světelná bytost - průvodce, nebo blízká zemřelá osoba klienta, která má pro daného člověka nějaký vzkaz nebo radu. I toto umožňuje vstup do stavu Théta, kdy se vědomí a vidění klienta otevře pro další úrovně. Pokud se něco takového stane, po ověření, o jakou bytost se konkrétně jedná, nechávám bytosti prostor pro komunikaci a získáváme informace, které klientovi přináší.

Uvedení klienta zpět a závěrečný rozhovor

Po uvedení klienta zpět do běžného stavu probíráme průběh terapie, jaké informace klient získal. Někdy klient po regresi ani necítí potřebu probírat co viděl a zažil, chce si spíše vše zvědomit sám v klidu. Tuto část vždy přizpůsobuji tomu, co je pro klienta v danou chvíli to nejvhodnější a jak to sám cítí.

Pořízení audionahrávky z regresní terapie

Jako bonus pro klienta během regrese pořizuji audio nahrávku, která slouží k tomu, aby si jí klient následně mohl poslechnout a připomenout si celý průběh regrese. Na nahrávce najdete záznam procházení událostí z minulosti a vaší komunikaci s VV. Nahrávku sdílím klientovi přes úložiště, kde je k dispozici ke stažení 7 dní. Následně je nahrávka smazána.