KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT) - Dolores Cannon

Co je regresní terapie a jak funguje?

Regresní terapie je terapeutická technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické problémy a tělesná onemocnění, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace či strachy a blokace v různých oblastech. 

Konkrétně používám techniku KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE. Během terapie je klient uveden do hlubokého stavu uvolnění (do stavu Théta), při kterém je mu lépe umožněno komunikovat s jeho podvědomím. Podvědomí využívá vzpomínek na události z minulosti, které jsou klientovi během regrese ukázány na "míru" tomu, co v současnosti řeší. Uvědoměním a pochopením událostí z minulosti dochází k jejich zpracování a vyrovnání se s jejich negativními vlivy na přítomnost.

Proč si pro řešení potíží vybrat právě techniku Kvantová regresní terapie? 

Techniku Kvantová regresní terapie, v originále Quantum Healing Hypnosys Technique (QHHT), vymyslela a zdokonalovala Dolores Cannon během své mnohaleté praxe, během které dokázala pomoci tisícům klientů. Dolores Cannon je také autorkou mnoha knih na téma Regrese, Reinkarnace, Duše, aj. 

Kvantová regresní terapie je oproti jiným technikám rychlejší a méně náročná na psychiku, není třeba situaci procházet opakovaně, k pochopení většinou stačí projít děj jen jednou. Navíc je možné vidět situaci z nadhledu, zbytečně se nezatěžovat znovu prožíváním traumatu. Současně nejde jen o "projití" traumatu z minulosti, v Kvantové regresní terapii jde především o pochopení, porozumění, získání širšího kontextu, co má duše zažila a proč se pro danou zkušenost rozhodla. Díky tomu dochází ke komplexnímu uvolnění dané zátěže.

Technika Kvantová regresní terapie tedy nejen že dokáže vyřešit psychický nebo fyzický problém, ale pomůže klientům pochopit širší souvislosti jeho konkrétního života zde, proč se mu dějí situace, kterými prochází, proč se jeho duše rozhodla pro tuto zkušenost, tyto konkrétní lekce...

Tato technika regresní terapie také dokáže odpovědět na otázky, které přesahují běžně dostupné informační pole - otázky týkající se existence na zemi, života a bytostí ve vesmíru nebo v jiných sférách, aj.

Pomocí Kvantové regresní terapie může klient najít i odpovědi na otázku o smyslu jeho života, jeho úkolu zde, jaké je jeho poslání, co se má v tomto životě naučit, jaké má schopnosti a talenty, klient může získat zcela nový pohled na situace, ve kterých se nachází a přinést vysvětlení jeho problémů v širších souvislostech.

Může mu být také umožněno zjistit informace o širších souvislostech života a existence vůbec, života po smrti a jiné skryté pravdy. Během terapie tedy může klient kromě tématu, které chce zpracovat, položit i otázky, na které chce znát odpovědi. 


S čím Vám Kvantová regresní terapie může pomoci ? 


Kvantová regresní terapie Vám pomůžete vyřešit v podstatě jakékoliv fyzické, emoční či psychické problémy, také přináší pochopení vašich životních lekcí, toho, co se máte naučit, nebo jaké je vaše životní poslání (příklady otázek a témat řešených regresí najdete níže).

Aby byla Kvantová regresní terapie úspěšná, je třeba splnit několik podmínek (níže uvedené platí v podstatě pro jakoukoliv formu práce na sobě či psychoterapie).

Mezi tyto podmínky patří duševní připravenost konfrontovat nepříjemné věci a schopnost klienta být k sobě upřímný a umět si přiznat, s čím konkrétně má problém. Další podmínkou nutnou k úspěchu je schopnost otevřít se terapeutovi, absolutní ochota spolupracovat během terapie s terapeutem a důvěřovat celému procesu terapie (chci věřit informacím, které v terapii dostávám a tomu, co v terapii vidím).

Pak se s klientem dostaneme přesně tam, kam máme a dozvíme se informace, které mu pomohou pochopit, proč prožívá to, co prožívá, proč se mu v životě dějí určité situace, proč na ně reaguje určitým způsobem nebo proč má konkrétní fyzické problémy.

Pochopení a přijetí informace, ochota k vědomé změně, aktivní přístup k práci s informacemi, které během regrese klient získá - to vše je součástí transformace a dosažení žádoucí životní změny. Pokud je tohoto všeho klient schopen, následně potíže řešené během regresní terapie zcela odezní.

Existuje jen několik vyjímek, kdy se regresní terapie nedoporučuje - více v záložce Kdy není regresní terapie vhodná. Doporučuji Vám si tyto informace projít před tím, než se budete objednávat na regresní terapií.


Příklady hlavních témat, které klienti regresí řešili:


 • špatné vztahy v rodině  nebo s blízkými lidmi (s rodiči, partnery, dětmi, přáteli, kolegy), 
 • nízké sebevědomí, sebehodnota, sebeláska
 • práce s emocemi a myslí: zvládání vzteku, neschopnost prožívat emoce a zpracovat je, potlačování emocí, neschopnost milovat, dávat a přijímat lásku,  nepochopení svých vlastních emocí, chybějící empatie a pochopení druhých, bezcitnost, nadřazenost, přehnané přemýšlení, cyklení se, špatná disciplína, prokrastinace, přehnaná sebekontrola, perfekcionismus
 • nepříjemné stavy: pocity bezmoci, deprese, úzkostné stavy, panické ataky, pocit, že život nemá smysl, bezdůvodné pocity, že mi v životě "něco" chybí, sklony k sebevraždě, sebepoškozování
 • traumata: situace ohrožení života, ztráta blízkého člověka, zneužití v dětství, znásilnění, fyzické či psychické týrání, aj.
 • strachy všeho druhu: strach z opuštění, strach z nepřijetí, strach z toho, že zůstanu sám, strach přijmout zodpovědnost za svůj život, strach z nemocí, strach z veřejného projevu, strach z finanční nejistoty, strach ze zvířat, strach z řízení automobilu, strach z uzavřených prostor, strach z hluboké vody, strach z neúspěchu, ze selhání, strach z budoucnosti, strach ze tmy, strach se rozhodnout, aj.
 • vztahy: nestabilita v partnerských vztazích, neschopnost důvěřovat jiným lidem,  přehnaná žárlivost, citová závislost na partnerovi, nepřiměřený strach o děti, neschopnost se obhájit a prosadit svůj názor při komunikaci s druhými, neschopnost si nastavit hranice ve vztazích, manipulace, nadměrné řešení toho, co si o mě druzí myslí, strach, že mě druzí nepřijmou takového jaký jsem, že mě nebudou mít druzí rádi, aj.
 • práce: vztah k práci, pracovní neúspěchy, motivace, vyhoření, hledání poslání, změna práce 
 • hledání hodnoty a smyslu vlastního života
 • vztah k penězům a majetku: nadměrné utrácení, přehnaná šetřivost, lpění na majetku,  kleptomanie
 • závislosti: alkohol, jídlo, sport, vztahy, workoholismus, 
 • problémy s jídlem: manická potřeba kontroly příjmu potravy, přejídání, anorexie, bulimie, aj...
 • různé fyzické problémy: častá nemocnost, kožní problémy, alergie, častá únava, problémy s otěhotněním, špatná koncentrace, zapomínání, problémy se spánkem, problémy v sexuální oblasti, bolesti zad, bolesti hlavy - migrény, zažívací problémy, neschopnost přijímat konkrétní druh potravy, špatně fungující orgány, atd.

Příklady doplňkových otázek :


 • Proč se mi neustále opakují některé životní situace? 
 • Proč se mi nedaří najít odpovídajícího partnera? 
 • Co mám dělat proto, abych se dokázal mít více rád?  
 • Proč nedokážu prožívat pozitivní emoce? 
 • Co je příčinou mé úzkosti? 
 • Proč mám strachem z intimity? 
 • Co mohu udělat pro zlepšení vztahu s partnerem? Má současný vztah pro mě smysl?
 • Proč nemám dobrý vztah s rodiči? Proč se ke mě tak chovají? 
 • Jak mohu zlepšit svůj vztah s dětmi? 
 • Proč se mi nedaří zvládat výkyvy nálad? 
 • Proč jsem stále unavený? 
 • Co je příčinou mých zdravotních problémů? 
 • Proč se vyhýbám konfliktním situacím?  
 • Co mám udělat proto, aby se mnou lidé nemanipulovali?  Proč si nedokáži vymezit hranice? 
 • Jak mám zvládat své depresivní nálady? 
 • Jak si mohu zvýšit sebevědomí?  
 • Co mám změnit nebo udělat proto, abych byl v práci spokojený? 
 •  Jaká je má úloha v tomto životě? Co se mám v tomto životě naučit? Atd... 

Jak dlouho Kvantová regresní terapie trvá a kolik stojí? 


 • Technika Kvantová regresní terapie obvykle trvá 4,5 - 5 hodin: během této doby obvykle vyřešíme 2 - 3 témata a získáme odpovědi na 5 - 8 otázek. Kvantová regresní terapie je vhodná i pro klienty, kteří absolvují regresi poprvé.  
 • Cena za max. 5 hodin regresní terapie je 4.500,- Kč. Více k platbě za terapii a platebním podmínkám najdete zde.  

Nabízím i další služby, mezi ně patří i kratší forma regrese, propojení s duchovním průvodcem, očista karmy rodu, aj.  Další služby naleznete zde. 

V případě, že budete tápat při výběru služeb, nebo při sepisování témat pro regresní terapii a budete potřebovat mou pomoc při jejich definování, promyslete si, zda nebudete chtít využít samostatně vstupní konzultaci, kde si se mnou potřebné ujasníte. 


Vstupní konzultace 


Pokud si nejste zcela jistí, že je regresní terapie ta správná technika pro řešení Vašich potíží nebo máte pocit, že ještě nejste připraveni regresní terapii podstoupit a rádi byste vše probrali detailněji, můžete se u mě objednat na vstupní konzultaci. Během vstupní konzultace probereme vše, co Vás k regresní terapii zajímá. Současně i během vstupní konzultace můžeme projít a ujasnit témata, která byste si přáli regresí řešit.

Konzultaci můžete využít i v případě, že budete mít potřebu si jen přijít popovídat, ujasnit si, kde právě jste a co se s Vámi děje, budete chtít pomoci najít nový životní směr.

Více o vstupní konzultaci zde.


Pokud máte otázky k regresi, na něž jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat zde.