KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE

QHHT podle Dolores Cannon 

Co je regresní terapie a jak funguje?


Regresní terapie je terapeutická technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické problémy a tělesná onemocnění, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace či strachy a blokace v různých oblastech. 

Konkrétně používám techniku KVANTOVÉ REGRESNÍ TERAPIE (QHHT), kterou vyvinula Dolores Cannon. Prostřednictvím této metody úspěšně pomohla v řádech tisícům klientů po celém světe. Kvantová regresní terapie funguje tak, že se klient pod vedením terapeuta během terapie dostane do hlubokého stavu uvolnění (do stavu Théta), při kterém je mu lépe umožněno komunikovat s jeho podvědomím. Podvědomí využívá vzpomínek na události z minulosti, které jsou klientovi během regrese ukázány na "míru" tomu, co v současnosti řeší. Uvědoměním a pochopením událostí z minulosti dochází k jejich zpracování a vyrovnání se s jejich negativními vlivy na přítomnost.

Pomocí kvantové regresní terapie může klient najít i odpovědi na otázku o smyslu jeho života, jeho úkolu zde, jaké je jeho poslání, co se má v tomto životě naučit, jaké má schopnosti a talenty, klient může získat zcela nový pohled na situace, ve kterých se nachází a přinést vysvětlení jeho problémů v širších souvislostech.

Může mu být také umožněno zjistit informace o širších souvislostech života a existence vůbec, života po smrti a jiné skryté pravdy. Během terapie tedy může klient kromě tématu, které chce zpracovat, položit i otázky, na které chce znát odpovědi.

 


Co vše je možné kvantovou regresní terapií vyřešit ? 


Kvantová regresní terapie Vám pomůžete vyřešit v podstatě jakékoliv fyzické, emoční či psychické problémy. 

Podmínek pro úspěšnou terapii je několik. Patří mezi ně duševní připravenost konfrontovat nepříjemné věci a schopnost klienta být k sobě upřímný a umět si přiznat, s čím konkrétně má problém. 

Další podmínkou nutnou k úspěchu je schopnost otevřít se terapeutovi, absolutní ochota spolupracovat během terapie s terapeutem a důvěřovat celému procesu terapie (chci věřit tomu, co v terapii vidím). 

Pak se s klientem dostaneme přesně tam, kam máme a dozvíme se informace, které mu pomohou pochopit, proč prožívá to, co prožívá, proč se mu v životě dějí určité situace, proč na ně reaguje určitým způsobem nebo proč má konkrétní fyzické problémy. 

Pochopení a přijetí informace, ochota k vědomé změně, aktivní přístup k práci s informacemi, které během regrese klient získá - to vše je součástí transformace a dosažení žádoucí životní změny. Pokud je tohoto všeho klient schopen, následně potíže řešené během regresní terapie zcela odezní.


Příklady hlavních témat, které klienti regresí řešili:


Psychika: špatné vztahy v rodině  nebo s blízkými lidmi (s rodiči, partnery, dětmi, přáteli, kolegy), nízké sebevědomí, zvládání vzteku, úzkostné stavy, strach z bezmoci, strach z veřejného projevu, strach z finanční nejistoty, nestabilita v partnerských vztazích, neschopnost důvěřovat jiným lidem, strach ze zvířat, neschopnost se obhájit a prosadit svůj názor, přehnaná žárlivost, lpění na majetku, citová závislost na partnerovi, nepřiměřený strach o děti, pracovní neúspěchy, vyhoření, strach z řízení automobilu, strach z uzavřených prostor, neschopnost hlubšího citového prožitku, strach z budoucnosti, nerozhodnost, neschopnost přijmout odpovědnost za vlastní život, strach ze tmy, různé závislosti, workoholismus, manická potřeba kontroly příjmu potravy, přejídání, aj...

Fyzické problémy: častá nemocnost, kožní problémy, častá únava, problémy s otěhotněním, špatná koncentrace, zapomínání, problémy se spánkem, problémy v sexuální oblasti, bolesti zad, bolesti hlavy - migrény, zažívací problémy, neschopnost přijímat konkrétní druh potravy, atd.


Příklady doplňkových otázek :


Proč se mi neustále opakují některé životní situace? Proč se mi nedaří najít odpovídajícího partnera? Co mám dělat proto, abych se dokázal mít více rád?  Proč nedokážu prožívat pozitivní emoce? Co je příčinou mé úzkosti? Proč mám strachem z intimity? Co mohu udělat pro zlepšení vztahu s partnerem? Proč nemám dobrý vztah s rodiči? Jak mohu zlepšit svůj vztah s dětmi? Proč se mi nedaří zvládat výkyvy nálad? Proč jsem stále unavený? Co je příčinou mých zdravotních problémů? Proč se vyhýbám konfliktním situacím?  Co mám udělat proto, aby se mnou lidé nemanipulovali?  Proč si nedokáži vymezit hranice? Jak mám zvládat své depresivní nálady? Jak si mohu zvýšit sebevědomí?  Co mám změnit nebo udělat proto, abych byl v práci spokojený? Jaká je má úloha v tomto životě? Co se mám v tomto životě naučit? Atd... 


Jak terapie probíhá?


V první části s klientem probereme témata a otázky, které si klient předem sepsal a které chce regresní terapií vyřešit. V této fázi je velmi podstatné, aby ke mně byl klient co nejvíce upřímný a dokázal mi beze studu popsat, co přesně ho trápí. Tak dokážeme nejlépe definovat téma a otázky, na které budeme během terapie hledat odpovědi. Během úvodního rozhovoru společně vybereme jedno hlavní téma + 5 doplňkových otázek, které během dané terapie bude chtít klient vyřešit.

V případě, že klient přesně neví, jak témata definovat a jaké otázky přesně položit, je vhodné zvážit, zda  by nechtěl využít vstupní konzultaci, kde si se mnou témata ujasní.  

Během druhé části terapie klient leží pod lehkou dekou. Pomocí relaxační techniky klienta uvedu do stavu hlubokého uvolnění (do hladiny Theta), abychom mohli pracovat s jeho podvědomím. Hladina Theta je naprosto přirozený stav, kterým běžně procházíme vždy těsně před usnutím. Klient celý průběh regrese vnímá, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si, kde je a co se s ním děje, reaguje na otázky a pokyny terapeuta.

Následně procházíme situace a děje, které jsou klientovi podvědomým zprostředkovány tak, aby došlo ke zpracování tématu a pochopení problému. Kvantová regresní terapie je oproti jiným technikám regrese velmi bezpečná, není třeba trauma procházet opakovaně, k pochopení stačí projít situaci jen jednou. Současně je možné během terapie zmírnit či utlumit jakýkoliv negativní pocit, který by se během procházení situace u klienta projevil.

V poslední části je klientovi umožněno komunikovat s jeho Vyšším Já - Vyšším vědomím, od kterého získáváme odpovědi na otázky, se kterými klient přišel.

Někdy se během terapie o slovo přihlásí světelná bytost - průvodce, nebo blízká zemřelá osoba klienta, která má pro daného člověka nějaký vzkaz nebo radu. I toto umožňuje vstup do stavu Théta, kdy se vědomí a vidění klienta otevře pro další úrovně. Pokud se něco takového stane, po ověření, o jakou bytost se konkrétně jedná, nechávám bytosti prostor pro komunikaci a získáváme informace, které klientovi přináší. 

Během regrese pořizuji audio nahrávku, která slouží k tomu, aby si jí klient následně mohl v klidu poslechnout a připomenout si celý průběh regrese. Nahrávku sdílím klientovi přes úložiště, po stažení klientem je smazána. Na nahrávce najdete záznam procházení událostí z minulosti a vaší komunikaci s VV. Vysvětlení, proč je důležité si nahrávku po regresi poslechnout, naleznete zde.  


Jak dlouho terapie trvá a kolik stojí? 


Běžně terapie trvá  4 hodiny a zaplatíte za ni 2.600,- Kč vč. DPH (cena je za celou terapii). Více k  platbě za terapii najdete zde.

Každá regrese má individuální průběh, běžně během jedné terapie s klientem zvládneme vyřešit 1 - 3 témata + 5 - 8 doplňkových otázek, v závislosti na hloubce a závažnosti témat.

V případě, že budete tápat při sepisování témat a budete potřebovat mou pomoc při jejich definování, promyslete si, zda nebudete chtít využít samostatně vstupní konzultaci, kde si se mnou témata ujasníte. Pro ujasnění témat je z mé zkušenosti třeba 1,5 - 2 hodiny.


Kdy není regresní terapie vhodná 


Před tím, než se budete objednávat na regresní terapií, doporučuji Vám projít si informace o tom, kdy a pro koho není  regresní terapie vhodná a co je základem úspěšné terapie. Tyto informace najdete zde. Regresní terapie je alternativní forma terapie, má svá specifika a kontraindikace, doporučuji se s nimi zodpovědně seznámit.


Vstupní konzultace 


Pokud si nejste zcela jistí, že je regresní terapie ta správná technika pro řešení Vašich potíží nebo máte pocit, že ještě nejste připraveni regresní terapii podstoupit a rádi byste vše probrali detailněji, můžete se u mě objednat na vstupní konzultaci. Během vstupní konzultace probereme vše, co Vás k regresní terapii zajímá. Současně i během vstupní konzultace můžeme projít a ujasnit témata, která byste si přáli regresí řešit.

Konzultaci můžete využít i v případě, že budete mít potřebu si jen přijít popovídat, ujasnit si, kde právě jste a co se s Vámi děje, budete chtít pomoci najít nový životní směr.

Doba trvání konzultace je 30, 60 nebo 90 minut, podle vašeho výběru.  Konzultace realizuji po telefonu, přes video hovor (Whats App/Skype) nebo osobně v kanceláři - osobně jen v případě 90 minut trvající konzultace. 

Cena vstupní konzultace je 500,- Kč / 30 minut, 1.000,- Kč / 60 minut, 1.500,- Kč / 1.5 hodiny.

V případě, že se následně rozhodnete absolvovat regresní terapii, 10% částky uhrazené za vstupní konzultaci Vám bude odečteno od konečné ceny regresní terapie.

Pro domluvení termínu vstupní konzultace použijte objednávkový formulář zde.


Pokud máte otázky, na něž jste výše nenašli odpovědi, neváhejte mě kontaktovat zde.