KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE

Co je regresní terapie a jak funguje?


Regresní terapie je terapeutická technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace či strachy a blokace v různých oblastech. 

Kvantová regresní terapie funguje tak, že se klient pod vedením terapeuta během terapie dostane do hlubokého stavu uvolnění (do stavu Théta), při kterém je mu lépe umožněno komunikovat s jeho podvědomím. Podvědomí využívá vzpomínek na události z minulosti, které jsou klientovi během regrese ukázány na "míru" tomu, co v současnosti řeší. Uvědoměním a pochopením událostí z minulosti dochází k jejich zpracování a vyrovnání se s jejich negativními vlivy na přítomnost.

Pomocí kvantové regresní terapie může klient najít i odpovědi na otázku o smyslu jeho života, jeho úkolu zde, jaké je jeho poslání, co se má v tomto životě naučit, jaké má schopnosti a talenty, klient může získat zcela nový pohled na situace, ve kterých se nachází a přinést vysvětlení jeho problémů v širších souvislostech.

Může mu být také umožněno zjistit informace o širších souvislostech života a existence vůbec, života po smrti a jiné skryté pravdy. Během terapie tedy může klient kromě tématu, které chcete zpracovat, položit i otázky, na které chcete znát odpovědi.

Používám techniku KVANTOVÉ REGRESNÍ TERAPIE (QHHT), kterou vyvinula Dolores Cannon. Prostřednictvím této metody úspěšně pomohla v řádech tisícům klientů po celém světe.    


Co vše je možné kvantovou regresní terapií vyřešit ? 


Kvantovou regresní terapií můžete vyřešit v podstatě jakékoliv fyzické, emoční či psychické problémy. 

Podmínkou pro úspěšnou terapii je duševní připravenost konfrontovat nepříjemné věci a schopnost klienta být k sobě upřímný a umět si přiznat, s čím konkrétně má problém. Pak má napůl vyhráno.

Druhou polovinou nutnou k úspěchu je schopnost otevřít se terapeutovi a důvěřovat celému procesu terapie.

Pak se s klientem dostaneme přesně tam, kam máme a dozvíme se informace, které mu pomohou pochopit, proč prožívá to, co prožívá, proč se mu v životě dějí určité situace, proč na ně reaguje určitým způsobem nebo proč má konkrétní fyzické problémy. Pochopení a přijetí informace je součástí duchovního vývoje a postupu, následně potíže řešené během regresní terapie zcela odezní.


Příklady hlavních témat, které klienti regresí řešili:


Psychika: špatné vztahy v rodině  nebo s blízkými lidmi (s rodiči, partnery, dětmi, přáteli, kolegy), nízké sebevědomí, zvládání vzteku, úzkostné stavy, strach z bezmoci, strach z veřejného projevu, strach z finanční nejistoty, nestabilita v partnerských vztazích, neschopnost důvěřovat jiným lidem, strach ze zvířat, neschopnost se obhájit a prosadit svůj názor, přehnaná žárlivost, lpění na majetku, citová závislost na partnerovi, nepřiměřený strach o děti, pracovní neúspěchy, vyhoření, strach z řízení automobilu, strach z uzavřených prostor, neschopnost hlubšího citového prožitku, strach z budoucnosti, nerozhodnost, neschopnost přijmout odpovědnost za vlastní život, strach ze tmy, různé závislosti, workoholismus,  aj...

Fyzické problémy: častá nemocnost, kožní problémy, častá únava, problémy s otěhotněním, špatná koncentrace, zapomínání, problémy se spánkem, problémy v sexuální oblasti, bolesti zad, bolesti hlavy - migrény, atd.


Příklady doplňkových otázek :


Proč se mi neustále opakují některé životní situace? Proč se mi nedaří najít odpovídajícího partnera? Co mám dělat proto, abych se dokázal mít více rád?  Proč nedokážu prožívat pozitivní emoce? Co je příčinou mé úzkosti? Proč mám strachem z intimity? Co mohu udělat pro zlepšení vztahu s partnerem? Je pro mě současný partner ten správný? Proč nemám dobrý vztah s rodiči? Jak mohu zlepšit svůj vztah s dětmi? Proč se mi nedaří zvládat výkyvy nálad? Proč jsem stále unavený? Co je příčinou mých zdravotních problémů? Proč se vyhýbám konfliktním situacím?  Co mám udělat proto, aby se mnou lidé nemanipulovali?  Proč si nedokáži vymezit hranice? Jak mám zvládat své depresivní nálady? Jak si mohu zvýšit sebevědomí?  Co mám změnit nebo udělat proto, abych byl v práci spokojený? Jaká je má úloha v tomto životě? Co se mám v tomto životě naučit? Jaké jsou mé talenty? Atd... 


Jak terapie probíhá?


V první části s klientem probereme téma, které chce řešit. V této fázi je velmi podstatné, aby ke mně byl klient co nejvíce upřímný a dokázal mi beze studu popsat, co přesně ho trápí. Tak dokážeme nejlépe definovat téma a otázky, na které budeme během terapie hledat odpovědi. Během úvodního rozhovoru společně vybereme jedno hlavní téma + 5 doplňkových otázek, které během dané terapie bude chtít klient vyřešit.

Během druhé části terapie klient leží pod lehkou dekou. Pomocí relaxační techniky klienta uvedu do stavu hlubokého uvolnění (do hladiny Theta), abychom mohli pracovat s jeho podvědomím. Hladina Theta je naprosto přirozený stav, kterým běžně procházíme vždy těsně před usnutím. Klient celý průběh regrese vnímá, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si, kde je a co se s ním děje.

Následně procházíme situace a děje, které jsou klientovi podvědomým zprostředkovány tak, aby došlo ke zpracování tématu a pochopení problému. Kvantová regresní terapie je oproti jiným technikám regrese velmi bezpečná, není třeba trauma procházet opakovaně, k pochopení stačí projít situaci jen jednou. Současně je možné během terapie zmírnit či utlumit jakékoliv negativní pocit, který by se během procházení situace u klienta projevil.

Během regrese pořizuji audio nahrávku, která slouží k tomu, aby si jí klient následně mohl v klidu poslechnout a připomenout si celý průběh regrese. Nahrávku sdílím klientovi přes úložiště, po stažení klientem je smazána. 


Jak dlouho terapie trvá a kolik stojí? 


Ke zpracování jednoho tématu dochází během jedné regresní terapie, která obvykle trvá 3 - 4 hodiny.

Za jednu terapii zaplatíte 2.350,- Kč vč. DPH (sazba je za 4 hodiny terapie).

V případě, že klient bude potřebovat více času nad rámec 4 hodin - bude si přát položit více jak 5 otázek - sazba za každou další započatou čtvrthodinu je 200,-. Tuto částku doplatí klient v hotovosti po terapii.


Kolik terapií je vhodné absolvovat ? 


Počet terapií již je individuální, každý klient má k řešení jiná témata, v jiném množství. Může se stát, že jakmile vyřešíme jedno téma, které klienta trápí, má klient prostor věnovat se více sebepoznání a najde další témata k řešení. Nebo jsou klienti, kteří vyřeší problém během jednoho sezení a již nemají potřebu nic dalšího řešit.


Kdy není regresní terapie vhodná ?


Regresi může podstoupit kdokoli od věku 17-ti let. 

Výjimku tvoří lidé s diagnostikovaným duševním onemocněním - poruchou (schizofrenií a jejími formami, depresivní, bipolární, kompulzivní  či úzkostnou poruchou, případně jakoukoliv poruchou osobnosti -paranoidní, hraniční, aj.), kteří se léčili buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii, zde není možné regresi aplikovat.  

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky jakéhokoliv druhunadměrně užívají drogy, alkohol. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. 

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě ve chvíli, kdy si u mě domlouváte termín.


Pokud máte otázky na něž jste výše nenašli 

odpovědi, neváhejte mě kontaktovat.