PŘED TERAPIÍ


Kdy není regresní terapie vhodná ?


Kvantovou regresní terapii může podstoupit kdokoli od věku 17-ti let.

Výjimku tvoří pouze lidé mladší, ženy ve vyšším stupni těhotenství, lidé s psychiatrem diagnostikovaným duševním onemocněním - poruchou (schizofrenií a jejími formami, depresivní, bipolární, kompulzivní či úzkostnou poruchou, případně jakoukoliv poruchou osobnosti -paranoidní, hraniční, aj.), kteří se léčili buď ambulantně nebo byli hospitalizování na psychiatrii. V těchto případech není regrese možná.

Regrese nemusí být úspěšná u lidí, kteří dlouhodobě užívají tlumící léky jakéhokoliv druhu, nadměrně užívají drogy, alkohol. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, antidepresiva, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. 

Pokud trpíte nějakým duševním onemocněním, či berete nějaké léky stabilně, prosím informujte mě ve chvíli, kdy si u mě domlouváte termín, abych mohla vyhodnotit, zda ve Vašem případě bude regresní terapie možná či nikoliv.

Současně pokud klient nechce otevřeně mluvit o tom, co ho trápí nebo co chce řešit, nemohu mu pomoci. Také  pokud mi klient při rozhovoru před terapií poskytne neúplné nebo nepravdivé informace, nebude otevřen zpětné vazbě nebo sebereflexi, nemohu mu v terapii naplno pomoci.

Stejně tak v případě, že klient nevěří na minulé životy nebo zásadně nepřipouští existenci vyššího Já, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl. Pokud není klientovo osobnostní nastavení nebo vnitřní přesvědčení v souladu s touto technikou terapie a jeho vědomí je nastaveno proti této technice, nemá pro takového klienta regresní terapie smysl.  Takový klient se buď do požadovaného stavu uvolnění vůbec nedostane nebo i přesto, že vidí děje z minulosti, nepřipouští si jejich pravost a efekt terapie je pak nulový. 


Jak se na terapii připravit ?


Před terapií si sepište témata a otázky, která Vás trápí a na které chcete získat odpovědi. Témata a otázky si sepisujte průběžně, tak jak Vám budou přicházet. Mohou to být i požadavky na léčení vašich nemocí, neduhů, emočních bloků, změna vašich vzorců chování, potřeba odpuštění, odpoutání se od někoho, koho již ve vašem životě nechcete nebo již nemáte, atd. Seznam přineste s sebou na terapii. Ukázky témat a otázek naleznete na mých internetových stránkách v záložce Kvantová regresní terapie.

Na regresní terapii je vhodné přijít odpočatý, myšlenky na povinnosti vyřešte před příchodem na terapii, ať Vás nerozptylují. Po terapii už si nic neplánujte, ať si můžete v klidu odpočinout. Na regresi si vyhraďte 4 hodiny : úvodní rozhovor 30 - 90 minut, samotná regrese 2 - 3 hodiny.

Počítejte s tím, že během celé regresní terapie budete mít vypnutý telefon, během této doby tedy nebudete pro okolí dostupní.

Na sebe si vezměte oblečení, které je Vám pohodlné, nic by Vás nemělo škrtit, tlačit nebo škrábat. Doporučují se silnější ponožky, někomu může být zima od nohou. Ženy by měly být méně nalíčené nebo ideálně nenalíčené, během terapie budete mít zavřené oči, mohlo by dojít k rozmazání líčení.

Den předem a v den regresní terapie nepijte alkohol, neberte jakékoliv tlumící nebo stimulační léky - např. na bolest, na spaní, toto vše může mít vliv na úspěšnost terapie.

V den terapie nepijte kávu, čaje obsahující kofein, jakékoliv stimulující nebo kofeinové nápoje - colu, Redbull, atd.  Doporučuji jíst lehčí jídla v menším množství. 

Po terapii je vhodné sníst nebo vypít něco s obsahem cukru (jablko, banán, sušenku, čokoládu, coca-colu, aj). pro lepší uzemnění. 

Po terapii není vhodné řídit více jak 50 km nebo déle jak cca 30 minut. Pokud jedete dál, domluvte si odvoz nebo přespání ve městě. Po terapii můžete být ospalí, mírně dezorientovaní, můžete cítit útlum. Je to zcela běžný stav po terapii, ze kterého se vyspíte.

Obrázky k zapamatování