Po terapii

Jak se můžete po regresní terapii cítit ?


Bezprostředně po regresi můžete být mírně dezorientovaní, můžete cítit útlum, únavu. Je to zcela běžný stav po regresní terapii, ze kterého se vyspíte. Pokud byste cítili větší dezorientaci, doporučuji využít některou z fyzických technik pro uzemnění nebo sníst nebo vypít něco s obsahem cukru (jablko, banán, sušenku, čokoládu, coca-colu, aj), to Vám s uzemněním také pomůže.

Po terapii nedoporučuji řídit více jak 50 km nebo déle jak cca 30 minut. Pokud jedete dál, domluvte si odvoz nebo přespání ve městě.

Na odpoledne/večer po regresi si neplánujte žádné náročné aktivity, ať máte možnost si odpočinout a nechat podvědomí pracovat. Je vhodné vyhnout se sledování filmů s násilnou tématikou či psychothrillerů. Současně je dobré nerealizovat po terapii náročnější rozhovory nebo schůzky. Můžete být citlivější na podněty od druhých a Vaše reakce mi nemusela být přiměřená. Dopřejte si klid, ideální je procházka v přírodě nebo koupel s esenciálními oleji / solí, vydatné zdravé jídlo.

Bezprostředně po terapii se můžete cítit mírně zmatení z toho, co jste během regrese viděli, jaké informace jste získali. V průběhu dalších dní se budete rozpomínat na další a další detaily z regrese, vše Vám do sebe bude postupně zapadat a ucelovat pochopení zážitku, k čemuž Vám také pomůže poslech nahrávky regrese.

Poslech nahrávky

Na nahrávce, kterou Vám nasdílím po terapii, najdete záznam procházení událostí z minulosti a vaší komunikaci s VV. 

Poslech nahrávky Vám pomůže znovu projít danou regresi již ve vědomém stavu, lépe se tím propojí informace z podvědomí s vědomým stavem. Současně si z nahrávky můžete udělat výpisky, které mohou sloužit pro Váš další osobní či duchovní rozvoj.

Také je možné, že se Vám během poslechu nahrávky vybaví i další vzpomínky, že přijde další pochopení a uvědomění důležité pro zpracovaní daného tématu.

Doporučuji proto nahrávku poslouchat o samotě, v klidu, v době, kdy můžete nechat myšlenky volně běžet a nechat vaše vědomí i podvědomí pracovat.

Můžete si i poslech nahrávky rozdělit na více části, např. dle konkrétních životů, budete mít pak větší prostor pro zaznamenání více detailů z konkrétního života.

Je vhodné si během poslouchání nahrávky dělat poznámky k postřehům a uvědoměním, které Vám během poslechu regrese přijdou. Současně je i vhodné zapsat si konkrétní odpovědi k otázkám, se kterými jste do regrese šli. Můžete se k poznámkám vracet vždy, když to budete potřebovat a budete mít lepší nástroj pro další práci na sobě.

POZOR - NEDOPORUČUJI nahrávku poslouchat během činnosti náročnější na soustředění, např. řízení auta.

Další dny po terapii

V horizontu několika dní až týdne po regresní terapii se Vám mohou zintenzivnit prožitky tématu, které jste v regresi řešili.

Mohou se silně projevit emoce související s tématem řešeným v regresi - prožijte je a nechte je plynule odejít. Neblokujte je, nepotlačujte, nechte emoce proudit, jen pozorujte, co cítíte a jaké myšlenky Vám v souvislosti s emocemi přicházejí - může přijít další hlubší uvědomění. Pak nechte energii dané emoce odejít.

Můžete cítit euforii čí příval energie nebo naopak fyzickou či psychickou únava. Vše je znak transformace, dějí se ve Vás změny.

To vše je po terapii zcela běžné.

Můžete se dostat do situací, které ověří, zda stále jednáte podle starého vzorce, nebo zda došlo k uvědomění a již vědomě reagujete na vnější podněty a měníte své reakce na ně. Udělejte si odstup od situace a pozorujte, co ve Vás situace spouští, jak na ní reagujete, zda pracujete s uvědoměním a informacemi, které jste získali v regresi a měníte své chování. Je tedy důležité připomenout si, jaké rady jste dostali od VV a začít podle nich jednat. Nezapomeňte, že jste tvůrcem svého života, změna je ve vašich rukách, stačí chtít a věřit.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy po terapii, napište mi. Doporučuji Vám ale nejdříve si poslechnout nahrávku Vaší regrese. Někdy se stává, že se klient ozývá dříve a ptá se mě na otázky, které mu byly během regrese zodpovězeny a má je právě na nahrávce, jen si nepamatuje odpovědi. :)

Posílení ukotvení změny ve vědomí

Pokud cítíte, že po regresi chcete pomoci s ukotvením změny ve vědomí, mohu pro Vás připravit individuální nahrávku s afirmacemi, které si sami nadefinujete. Nahrávka má obsahovat ideálně 5 - 7 afirmací, které by spolu měly tématicky souviset. Ideální je řídit se radami, které jste během regrese dostali od VV a podle toho zaměřit obsah afirmací.

Pro klienty, kteří u mě absolvovali regresní terapii, je cena nahrávky 290,-. V případě zájmu o vytvoření mi napište, domluvíme afirmace a nahrávku Vám následně připravím. Termín dodání dle aktuální vytíženosti.


Další vývoj

Může se stát, že jakmile vyřešíte jedno téma, více se začnete věnovat sebepoznávání a uvědomíte si i další témata, která byste chtěli zpracovat. Pokud budete chtít řešit další téma, je vhodné mezi regresemi nechat odstup alespoň měsíc.

Pokud na sobě chce klient pracovat systematicky, je vhodné si vést např. deník se zápisy, jaká témata řešil, jakou formu terapie pro dané téma zvolil, jaké poznání a informace během terapie získal a jaký výsledek na běžný život terapie měla. Takto má přehled o svém vývoji a o tom, jak se za dobu, co na sobě pracuje, posunul.