Příběh z regresní terapie - Vize budoucnosti

21.07.2021

ŽENA, 29 LET


TÉMATA:

1. velmi nízké sebevědomí, nevíra sama v sebe, pocit, že nic neumí, že je k ničemu, že si nezaslouží žít, pokus o sebevraždu;

2. velmi špatný vztah s okolím, nedůvěra k lidem na základě zkušenosti z tohoto života - zrada a pomluvy tzv. přáteli, ponižování manipulativní matkou;

3. neví, co má se sebou dělat, práce, kterou dělá jí nenaplňuje, vnímá, že má schopnosti navíc, ale díky tomu, že si nevěří, se bojí přijmout vyšší pozici nebo změnit obor. 

MINULÝ ŽIVOT:

Klientka po vstupu do minulého života viděla jako žena ve středním věku, žijící osaměle v domě, který zdědila po rodině, na kopci nad vesnicí. Starala se o dům i přilehlé polnosti, pěstovala ovoce a zeleninu. Žila sama, stereotypním způsobem, přes den pracovala, večer četla knihy. Sem tam odešla do blízké vesnice, když se konali místní oslavy, vždy se zde ale cítila odstrčená, nikdo se s ní nebavil, lidé jí jen pozorovali a pomlouvali jí. Bylo jim divné, že žije takto sama.

Jeden rok už neměla potřebu nic dělat kolem domu, cítila velkou samotu, ztratila motivaci, měla pocit, že nemá smysl, aby se starala o dům a zahradu, když to dělá jen pro sebe. Přepadla jí deprese, dům i zahrada začala chátrat. Jednou při výletu do vesnice, kdy jí opět vesničani dávali najevo, jak moc jí nepřijímají a jak moc je jiná, se rozhodla, že na tom místě již zůstat nechce. Rozhodla se dům prodat a z místa odejít.

Cestovala pěšky, prošla hodně míst, nakonec se zastavila v nádherném horském městě, kde se ihned cítila jako doma. Během večeře v hospodě jí napadlo zeptat se hostinského, zda by nevěděl o nějaké práci. Ten jí nakonec zaměstnal přímo v hospodě. Nakonec do rozvoje hospody investovala svoje peníze z prodeje domu a hospodu vedli spolu. Dařilo se jim dobře a hospoda se stala proslulou.

Při posunutí do dalšího důležitého okamžiku se klientka vidí na stejném místě - v horské vesničce - ale již v jiném čase a má podobu z tohoto života, který nyní žije. 

VIZE BUDOUCNOSTI:

Nyní tedy již viděla sama sebe, jen o něco starší, s jiným účesem i barvou vlasů. Žila v tom horském městečku a byla majitelka kavárny v daném místě. Vypracovávala se pomalu, ale díky kvalitě služeb i produktů, především domácích koláčů a dortů, se kavárna stala proslulou, jezdili sem lidé z okolí, zastavovali se zde cíleně i ti, kteří cestovali danou lokalitou. V kavárně měli plno natolik, že museli místa dlouho předem rezervovat. 

Bydlela v pěkném domě na kopci se svým přítelem, měli příjemný, podporující vztah, on jí plně podporoval v její kariéře, sám byl také zaměřen na kariéru. Později se rozhodli mít dítě, nakonec měli dvě dcery. Klientka popisovala, jak se jí v místě žije dobře, vytvářela plnohodnotné vztahy s místními starousedlíky, pro ně vždy měla místo v kavárně i bez rezervace, měla pocit, že je součástí komunity. Staří přátele z minulosti za ní vždy jezdili a scházeli se u ní v domě a byl to příjemně strávený čas. 

Životem prošla až do doby, kdy již obě dcery byly dospělé a začínaly žít svůj vlastní život. Klientka popisovala i mírná dilemata ve výchově, spory s manželem, problémy v podnikání, vše tedy nebylo jen růžové, viděla i možné problémy, vždy ale pro ně našla řešení a v souhrnu byl její příběh velmi příjemný.

ZÁVĚR:

Uvědomění klientky, že když se rozhodne, může změnit svůj život od základu. Že to, jak život prožíváme a jak ho žijeme, je jen naše rozhodnutí, jak se necháme ovlivňovat okolnostmi, jak moc zůstaneme pod jejich vlivem. Nebo zda se rozhodneme tyto okolnosti ve svém životě přeměnit tak, aby nám vyhovovaly a mohli jsme žít naplněný život. 

Při komunikaci s VV bylo klientce sděleno, že už se nemá ohlížet do minulosti, má se začít orientovat na to, jaká bude její budoucnost a tu si začít tvořit.  

Zaměření se na prožívání teď a tady. Užívat si život, jaký je teď. Dělat víc to, co jí baví a naplňuje. Začít si plnit své sny. Osvobodit se od vlivu matky, její manipulace a potřeby řídit klientčin život.

S pomocí Vyššího vědomí došlo k uvolnění chybných vzorců předaných matkou klientce, posílení sebevědomí a zaměření pozornosti klienty na pozitivní věci v jejím životě, na úspěch, na to, v čem je dobrá, co již dokázala. Utlumení vlivu negativních vzpomínek, zaměření pozornosti do budoucnosti.