Příběh z regresní terapie - Přivtělené duše

30.01.2022

ŽENA, 46 let


TÉMATA:

1. klientka má problémy s přivtělenými dušemi, i když chodí neustále na čištění, vždy se k ní přivtělí další duše, propadá pocitům zoufalství, dochází k výkyvům energie, často je unavená, nemá prostor pro vlastní myšlenky, pocit, že není sama sebou, pod vlivem přivtělených duší má sklony k alkoholu, nestálým vztahům, cítí že svůj život nemá pevně v rukou.

MINULÝ ŽIVOT:

Klientka při vstupu do jiného života vnímala jako žena, tulačka, kolem 50 let. Rodiče jí zemřeli, když jí bylo 8 let, od té doby žila v chudinské čtvrti, většinou na ulici, nebo ve sdíleném pokoji s jinými tuláky. Nikdy se nesnažila mít normální práci, živila se tak, že žebrala, kradla, když byla mladší, přivydělávala si jako prostitutka.  Neměla manžela, děti. Vše, co vydělala, utratila za jídlo a zbytek vždy za alkohol. Byla zahořklá, zlá, záviděla druhým, kteří měli lepší život, dokázala se jen opíjet - neustále se stavěla do role oběti. Při posunutí do důležité události viděla, jak umírá, sama, na ulici, zřejmě na zápal plic. Během umírání cítila silnou nenávist k celému světu. Říkala si, proč zrovná já měla tak těžký život...

Po smrti, místo aby duše pokračovala do "nebeské" sféry, zůstala na zemi. Čas trávila tak, že se procházela městem, ve kterém dříve žila, pozorovala lidi, dívala se jak žijí. Hledala někoho, s kým by mohla být, ke komu by se mohla přidat. Nechtěla být po smrti sama. Jednou, když procházela trhem, viděla dívku, nesmělou, která prodávala na trhu ovoce. Dívka se duši ženy líbila, byla hezká, upravená, čistá, měla hezké šaty. Duše ženy si řekla, že kdyby mohla žít znovu, chtěla by být jako ta dívka a rozhodla se, že se k ní přidá. 

Dívka byla nesmělá, příliš nemluvila s lidmi, kteří si k ní chodili ovoce kupovat, duše ženy se tedy rozhodla, že jí bude pomáhat s prodejem. Vstupovala do vědomí dívky a mluvila při prodeji za ní, dívka to vnímala jako příjemnou změnu, prodávala víc, lidé se k ní častěji vraceli nakoupit. Dívka sice netušila, co je příčinou toho, že se již nebojí mluvit s druhými, ale vnímala to jako vítanou změnu, a ten vnitřní hlas vždy poslouchala a nechávala tak duši ženy vstupovat do svého vědomí.

Duše ženy pomalu přebírala kontrolu nad životem dívky. Již jí nestačilo, že jí dívka nechává na trhu za sebe mluvit. Chtěla mít větší kontrolu, chtěla, aby dívka dělala vše, co duše ženy chtěla. Dívka začala být marnivá, hádavá, rozhazovala své peníze, odmítala se starat o domácnost, začala pít. 

Vždy, když se dívčino vědomí snažilo duši ženy vzepřít, duše ženy potrestala dívku tím, že jí donutila si fyzicky ublížit nebo ublížit jejím blízkým. Dívka slyšela ve své hlavě myšlenky duše ženy, která jí vyhrožovala, snažila se jí zastrašit... Duše ženy si to užívala, líbilo se jí mít kontrolu nad novým mladým tělem. Cítila jen silné pocity nelibosti, když se jí dívka snažila vzepřít a vždy jí za to potrestala, například tím, že donutila dívku, aby se opařila nebo se řízla, aj.

Když jsem dala klientku do pozice, ať si navnímá pocity posedlé dívky, cítila velmi silně její bezmocnost, obrovskou paniku a úzkost z toho, že nedokáže ovládat své tělo a své myšlenky, že je jen "pasažérem" ve svém těle. 

Dívka začala hledat pomoc a našla útěchu a svou sílu v modlitbách, vždy, když se napojovala na boha a prosila ho o pomoc, přivtělená duše ženy se cítila slabá a neměla na dívku takový vliv. Duše ženy cítila, že by mohla ztratit nad dívkou moc a současně jí nebavilo, jak moc se jí dívka snaží stále vzpírat. Proto se rozhodla, že z těla dívky odejde a najde si nové tělo, jen čekala na příležitost, kdy bude moci odejít. Jednou, když bylo vědomí dívky oslabeno alkoholem, přebrala nad ní duše ženy kontrolu a donutila dívku, aby si podřezala žíly. 

Poté, co dívka zemřela a její duše byla mimo tělo, najednou uviděla duši ženy, která k ní celou dobu byla přivtělená. Pochopila, že ten vnitřní hlas, co jí celou dobu nutil dělat ty věci byla právě tato žena. Ptala se jí, proč jí to udělala, proč jí zničila život, proč se rozhodla jí zabít? Duše ženy si v tu chvíli uvědomila hrůzu svého činu, snažila se duši dívky omluvit, ta ale již odcházela ve světle pryč. 

Duše ženy se ze strachu, jaké následky bude muset nést za svůj čin v "nebeské sféře", bála odejít za duší dívky do světla. Zůstala tedy i nadále na zemi. Pokračovala dál ve své pouti. Vždy si vybrala nějakého člověka a přidala se k němu, chodila s ním do práce, domů, trávila s ním čas. Vždy si vybírala ženy, které měly nějaké problémy, bylo pro ní snadnější se k nim připojit a energeticky se napojit na místa v auře, kde byly oslabené. Už je neovládala takovým způsobem, jako první dívku, nenutila je si ubližovat, nicméně je naváděla k tomu, aby pily, aby byly marnivé, rozmařilé, promiskuitní, dopřávala si přes ně život, na který byla dříve zvyklá, jen v lepším zázemí.

Každá žena ale po čase zemřela a duše ženy pak hledala další tělo, ke kterému by se mohla přidat.  Nakonec byla celým koloběhem tak unavená, že žádala Boha, aby jí již propustil ze zemské sféry.

Klientka dále viděla, jak duši ženy mezi sebe vzali dva temní andělé a odvedli jí do sféry, nazvali bychom jí peklem, kde měla přehodnotit své skutky na zemi, jaké měli následky a měla se rozhodnout, jak je odčiní, jak vyčistí svou karmu. 

Její duše se rozhodla, že skutky odčiní tak, že půjde znovu do další inkarnace v lidském těle, kde bude sama zažívat pocity, které zažívaly ženy, které posedla.  

ZÁVĚR:

Klientka si uvědomila příčinu svých problému, proč se k ní stále přivtělují duše zemřelých. Klientka cítila velkou lítost nad dívkou, které v minulém životě ublížila. Požádala jsem tedy duši dané dívky o rozhovor. Duše dívky byla ochotná s klientkou promluvit, ta jí vyjádřila svou lítost, omluvila se jí za způsobené příkoří. Dívka omluvu přijala, viděla, čím duše klientky v tomto životě prochází a jakým způsobem svou chybu splácí a odpustila jí. Po souhlasu mi daném Vyšším Vědomím jsem na energetické úrovni tyto dvě duše odpoutala od sebe, každá již mohla jít dál bez zátěže dané zkušenosti.

Při komunikaci s Vyšším vědomím jsem se ho zeptala, zda je třeba, aby klientka i nadále splácela danou karmu, nebo zda již došla pochopení a je možné karmické splácení ukončit případně by se dalo odčinit pomocí jiným. Zda by klientka svou znalost duší mohla využít tak, že by pomáhala zbloudilým duším do světla, aby zde nemuseli zůstávat a přivtělovat se k žijícím lidem. Vyšší vědomí potvrdilo, že toto je správná cesta, že i klientka naplánovala tuto zkušenost, aby v tomto životě, který teď žije vše dočistila a mohla takto pomáhat druhým.

Současně Vyšší vědomí klientce dalo rady, jak na sobě má pracovat, aby nebyla otevřenou "branou" pro přivtělené duše, jak si má čistit a také chránit svou auru.