Příběh z regresní terapie - Aktivace třetího oka

22.04.2022

ŽENA, 29 LET


Klientka přišla se záměrem posílit si napojení na intuici a Vyšší vědomí. Uvedla, že je velmi pragmatická a analytická a že její skepticismus jí brání uvěřit intuici. Klientka také chtěla odblokovat emoční prožívání, emoce vnímala jako něco obtěžujícího, co si nezaslouží pozornost, necítila v podstatě nic. Svoje nastavení vůči intuici a emocím vnímala jako omezující a přála si ho změnit.

Po vstupu do minulého života se vnímala jako muž středního věku, žila v chýši v poušti, uprostřed ničeho, úplně sama. Sice vnímala, že má lidské tělo, ale byla bez-emoční, neměla potřebu lidského kontaktu. Když jsem se jí zeptala, jak v tom místě získává jídlo a vodu, uvedla, že nemá potřebu ani jíst, ani pít. Většinu dní trávila chozením po poušti a sledováním oblohy.

Při posunutí do důležitého dne se viděla jak je někde v poušti na opuštěném místě a na něco čeká. Poté uviděla přilétat obrovskou kosmickou loď. Loď přistála a začaly z ní vystupovat bytosti, podobné tvarem těla lidem, měly ale specifické rysy obličeje a tvary hlavy odlišné od lidských. S bytostmi komunikovala telepaticky. Z lodi se mezitím začaly vykládat obrovské boxy.

Klientka necítila strach, naopak vnímala, že se to neděje poprvé, že je na to zvyklá...a že v poušti má být právě pro tyto okamžiky, kdy kosmické lodě náklad přivážejí a vykládají. Když jsem se jí ptala, jak se na zemi dostala a jaké je přesně její poslání, klientka bohužel na vědomé úrovni odmítla jít hlouběji, její skepticismus jí od vzpomínek odpojil.
Prohloubila jsem jí tedy stav uvolnění a poslala ji do dalšího důležitého dne. Zde se viděla již sedět ve své chýši, před sebou měla jakousi zářící kouli. Popsala, že tuto kouli dostává od bytostí pokaždé, když přiletí kosmická loď. Nedokázala popsat, z jakého je materiálu. Když jsem se jí ptala, k čemu je určena a co s ní dělá, viděla, jak z ní proudí zářivá energie přímo do jejího těla a rozlévá se jím, jakoby ta energie její tělo vyživovala a dávala mu sílu. Poté se proud energie nasměroval přímo na její čelo, do oblasti třetího oka...vnímala, jak skrze tu energii přichází informace do její mysli.

Byly to informace o tom, kdy a kde dojde k dalšímu vyložení nákladu, co bude obsahovat a kdy bude vyzvednut. Dál dostávala i další informace, o místě, ze kterého přišla, než vstoupila do lidského těla - z jejího původního domova.

Pak klientka cítila mírný tlak na svém čele, působení energie vycházející z koule právě na oblast třetího oka a přišla jí otázka, zda souhlasí s aktivací třetího oka, s čímž klientka souhlasila.
Ve chvíli kdy jsme se pak napojovaly na Vyšší vědomí klientky bylo řečeno, že má konečně přestat byt skeptická a uvěřit.

Dále jí bylo řečeno, že aby mohla naplno využívat svou intuici, musí začít vnímat i své emoce. Že nyní není tou bez-emoční bytostí, kterou byla v tom minulém životě, že nyní aby mohla naplnit svůj úkol a své poslání tak musí propojit svou intuici s vnímáním emocí a i pocitů fyzického těla.

Pak jí ze světla přišla informace, která se netýkala minulého života, ale byla vzkazem přímo pro klientku. Bylo ji řečeno, že do lidského těla vstoupila proto, aby mohla pomáhat zde na zemi svému původnímu druhu na projektu rozvoje lidstva v dávných dobách...

Bylo ji řečeno, že nyní jí bylo ukázáno její původní nastavení, kdy byla bytostí, která fungovala právě na vnímání intuice, energie, telepatii. Aby pochopila, co vše je možné a že pomocí mysli dokáže velké věci, pokud se nenechá blokovat svou skepsí a rozumem, který mluví jen na základě toho, co zná. Ať se tím nenechá omezovat, že realita není jen to, co vidíme..

Prostřednictvím vstupu do minulého života jí bylo znovu aktivováno třetí oko a že pokud bude nadále ignorovat svou intuici a vyšší vědomí a bude stále pragmatická a skeptická, zablokuje si tuto schopnost jednou provždy a nebude moct naplnit svůj úkol, který tady má. 


Pomohla jsem jí odblokovat zátěže, který jí nedovolovaly naplno prožívat emoce a vjemy svého těla tak, aby dal už na svém vývoji mohl pracovat sama a nic jí neblokovalo na nevědomé úrovni. Nyní už je to o jejím vědomém rozhodnutí, zda chce začít věřit své intuici a otevřít se ji a informacím, které přes ní přicházejí.