Příběh z meditace "na doma" - Cesta do minulosti

13.04.2022

Klientka mi nasdílela svůj zážitek z meditace "na doma", kterou jsem pro klienty připravila k zakoupení zde .

Témata, na která chtěla klientka odpovědi:
1. vztah k penězům a majetku - jsou pro ni důležitější než vztahy s lidmi,
2. nedůvěra k blízkým lidem - přátelům, pocit, že se v blízkých vždy zklame.


Po vstupu do minulosti se klientka viděla jako rytíř, měla na sobě zbroj a bílý hábit s červeným křížem. Kolem sebe viděla písečné duny, oázu s palmami a menší skalnaté útvary.


Rytíř, kterým byla, stál v bojové pozici, proti němu stáli další, stejně oblečení rytíři, kteří na něj útočili. Vedle rytíře stála krásná tmavá žena, s pronikavýma očima, oblečená v muslimském zdobeném oděvu. Rytíř ženu bránil, miloval ji, přesto, že patřila k národu nepřítele, proti kterému měli rytíři bojovat, měli spolu tajně vztah. Když se to dozvěděli ostatní rytíři, ženu chtěli zabít, byla pro ně nepřítel. Současně klientka cítila, jako by rytíř vztahem se ženou něco zásadního porušil. Rytíř ženu nakonec neubránil, spolubojovníci, které vnímal jako bratry, mu jeho milovanou zabili a jeho zavrhli, vyloučili ho ze svých řad.

Po této události zanevřel na vše, na přátelství, na své poslání a vrátil se domu. Domovem mu byl malý hrad. (Klientce přišlo na mysl slovo Cadiz - město leží na jihu Španělska). Na hradě žil se svým starým otcem. Ten byl velmi krutý a nezajímalo ho nic jiného, než majetek a bohatství. Vysílal syna, aby zneužíval své postavení a oblečení z doby, kdy byl rytířem, a ve jménu svého dřívějšího poslání drancoval a kradl. Kdo se mu postavil do cesty, toho zabil. Domů se vždy vracel s pytli plnými zlatých předmětů. Zabíjel lidi bez slitování, necítil lásku ani bolest. Jediné, po čem toužil, bylo bohatství a boj. Cítil se dobře jen ve chvílích, kdy drancoval, zabíjel a když pak doma ukazoval otci uloupenou kořist.


Po nějaké době byl rytíř dopaden a za své činy odsouzen k smrti. Byl popraven setnutím hlavy. Ani před smrtí rytíř svých činů nelitoval. Cítil jen obrovskou zášť a zahořklost vůči svým spolubojovníkům, vůči celému světu.


Toto byla první zkušenost klientky s řízenou meditací, nemohla uvěřit tomu, že byla sama schopna prostřednictvím mé meditace vstoupit do minulého života. Proto si následně měla potřebu ověřit věci, které během meditace viděla.

Na internetu vyhledala hrady ve městě Cadiz nebo jeho okolí. Na jednom z obrázků našla hrad úplně stejný hrad, jaký viděla v meditaci. I okolí vypadalo stále stejně. Vyhledala si historii a majitele domu. Nedávalo jí smysl, proč by Španěl, navíc šlechtic a rytíř, měl na sobě zbroj a znaky templářského řádu a měl by bojovat proti muslimům. Při hledání dalších faktů o rytířích na území Španělska zjistila, že během období Reconquista španělé bojovali s maury o své území. Mezi rytířskými řády, které bojovali, byl i řád Montesa, jehož rytíři nosili na brnění bílou tuniku s červeným křížem (stejně vypadala tunika Templářů). Většina rytířských řádů včetně Montesy měla velmi přísná pravidla, mezi něž patřil i celibát...vztah se ženou byl tedy proti pravidlům řádu.