Příběh odvedení duše - Ochranitelský tatínek

02.03.2022

ŽENA, 27 let


TÉMA:

Klientka trpí silnou nechutí k sexu, sex i fyzický kontakt se jí hnusí, není schopná přijmout sexuální akt jako součást vztahu. Tento postoj jí ale vadí a chce se cítit uvolněně a vnímat sex jako přirozenou součást života a partnerství. Klientka si nepamatovala, že by v souvislosti se sexem někdy v minulosti zažila něco nepříjemného nebo traumatizujícího. Uvedla ale, že tyto pocity měla již před svou první sexuální zkušeností, jako by je měla odjakživa.

Během terapie měla dívka problémy vidět, stále byla v mlze. Vnímala, že jí něco blokuje to, co má vidět. Když jsme jí pomáhala uvolnit blok ve vidění, najednou vedle sebe viděla tmavou bytost, jako by byla uplácaná z hlíny. Bytost tvrdila, že je s dívkou, aby ji chránila před zlými muži. Nechtěla ukázat svou pravou podobu, až poté, co jsem jí vyzvala, ať řekne, odkud dívku zná a jak dlouho je s ní, ukázala bytost svou pravou podobu... 

Byla to duše otce dívky, který zemřel, když jí byly čtyři roky. Zůstával a chtěl ji chránit před muži, sexuálním kontaktem s nimi. Vnímal jí stále jako svoji malou holčičku, i když již vyrostla a byla dospělá. Zasekl se v době kdy jí byly ty čtyři roky. Když jsem s duší muže promluvila a dala jsem mu nadhled na situaci, jaká je skutečnost a jakým způsobem ovlivňuje chování a život dcery, že je ze svých problémů nešťastná, pochopil, že ji nepomáhá a uvolnil své působení na ni. 

Po rozhovoru s dcerou a rozloučení, muž ve společnosti světelných bytostí odešel do světla.