Příběh z regresní terapie - Ochránce planety

22.07.2021

ŽENA, 21 LET


TÉMATA:


1. neustálý nedefinovaný stesk po domově - ač má zázemí, rodinu, i kde žít;

2. pocit, že nerozumí lidem, pocity deprese z toho, jací lidé jsou, strach ze zla;

3. vztek na lidi, za to, jak se chovají k planetě, k přírodě, zvířatům, sobě navzájem;

4. chuť tady nebýt, touha odejít pryč - neví přesně kam.

MINULÝ ŽIVOT:

Klientka při vstupu do jiného života viděla jinou planetu. Vnímala, že povrch je plný kamenů a prachu. Obyvatelé planety žili pod povrchem. Když jsem se jí ptala, jak vypadá její tělo, nedokázala ho popsat, nevnímala ho, nedokázala říci, zda je muž nebo žena. Vnímala se jen jako bytost s dlouhýma ruka a nohama, cítila se velmi lehká. Neměla potřebu jíst, spát, vylučovat. Žila z energie. Nebyla stejná jako bytosti, které žili pod povrchem planety. Popisovala, že většinu času na planetě sbírá a vyhodnocuje vzorky, že se o danou planetu stará. Jejím úkolem je se o danou planetu starat. Žije zde sama a jen posílá "reporty" domů. Když jsem se jí ptala, kde to je doma, popsala mi kosmickou raketu, velkou, kde žije několik stovek bytostí.

Když jsem jí posunula do dalšího důležitého dne, rozplakala se. Popisovala, že vidí celou planetu hořet a vybuchovat, na různých místech. Viděla kosmické lodě, které planetu ostřelovali a ničili jí. Dívala se na planetu, dokud celá neshořela. Zůstávala v prostoru dlouhou dobu, cítila zklamání a selhání, že planetu nedokázala ochránit. Všichni obyvatelé planety zemřeli, nikdo se nezachránil.

Pak odešla zpět domů, na kosmickou loď, kam patřila. Zde podala report, co se stalo. Pak zůstala na domovské lodi a odpočívala.

Po nějaké době se viděla na velké radě různých bytostí z různých planet, v jednom momentu dostala velký záchvat smíchu. Vědomí klienty reagovalo na to, co v tomto současném životě ještě neviděla - jedna bytost podle ní měla neuvěřitelně velkou hlavu, další měla dlouhé tělo, atd. Schůzka měla za cíl umístění výzkumníků na další planetu, která je v ohrožení. Vybírali, kdo se úkolu ujme. Vybrali klientku a další bytosti, ta cítila, že se jí na danou planetu nechce, přesto úkol přijala, z touhy tentokrát úkol zvládnout.

V dalším důležitém okamžiku se klientka viděla, jak se dívá z výšky na danou planetu - byla to planeta Země. Začala usedavě plakat. Cítila, že na danou planetu nechce, vnímala dualitu, zlo a nenávist, touhu po moci, temnotu, kterou jsou lidé posedlí. Dívala se na lidi, jak žijí, co si dělají navzájem, co dělají planetě, přírodě, nechápala, kde se to v nich bere a proč jsou takoví. Začala se jich bát a současně je nenávidět za to, čeho jsou schopní.

V dalším vstupu už se viděla zde na zemi, v lidském těle.

ZÁVĚR:

Uvědomění klientky, proč je zde, jak má začít plnit svůj úkol. Že má přijmout místo kde je. Ovládnutí depresivních stavů a pocitů smutku napojováním na světlo a zaměřením pozornosti na pozitivní věci. Zaměření na plnění úkolu, opuštění strachů a obav, posílení víry v lidi, zaměření na to, že zde jsou i lidé, kteří v sobě mají dobro. Že neexistuje jen temnota a zlo v lidech. 

Ptala jsem se Vyššího vědomí, jak by jí pomohlo ukotvit se zde, zda jsou zde i podobné bytosti, se kterými by mohla mít kontakt, aby jí to pomohlo ukotvit se v hmotě. VV jí během komunikace s ním ukázalo, kolik stejných bytostí jako je ona, nyní v lidských tělech zde na zemi je a pomáhá. Viděla obrovskou síť bytostí. Že stačí, aby se na ně energeticky napojila a bude s nimi moci komunikovat, získávat informace i nebude se zde cítit tak sama. 

Vyšší vědomí klientce řeklo, že i důvod proč jí dovedlo na regresi byl ten, že při vstupu do těla - narození se - zapomněla všechny informace o svém úkolu a sobě. Ale že je během regrese může získávat, může se napojovat na spřízněné bytosti a znovu se rozpomene na vše co zná a ví.