Příběh z regresní terapie - Obchodník v orientu

12.05.2021

MUŽ, 42 let


TÉMATA:

1. klient má časté konflikty v interakci s lidmi, kdy dochází k iracionální reakci druhé strany - chová se nadřazeně, hádá se, kritizuje, neprávem osočuje, napadá.

U klienta vznikaly silné pocity nepřátelství, bezmoci, vyčerpanosti z neustálé potřeby se bránit.

2. vztah k penězům - nedokáže ušetřit, co vydělá, to utratí, i za zbytečnosti.


MINULÝ ŽIVOT:

Po vstupu do minulého života se klient vnímal jako muž na poušti, vnímal, že s sebou má karavanu velbloudů se zbožím. Putoval přes poušť zpět do domovského města. Vnímal se jako obchodník, kterému patří karavanu velbloudů. Nakupoval zboží, to převážel přes poušť a jinde ho dráž prodával. Převážel za úplatu i zboží jiných lidí.

Ve městě, kde žil, z něj lidé měli strach, on si myslel, že ho respektují kvůli jeho postavení a penězům, ale lidé se ho báli kvůli jeho povaze. Nikdo s ním nechtěl jít do sporu nebo se mu postavit. Byl velmi mstivý, hádavý, kvůli penězům byl schopen pomlouvat konkurenci, ale i své obchodní partnery. Pro legraci osočoval jiné lidi i z věcí, které neudělali, pomlouval je a následně měl škodolibou radost z toho, že se jim stalo něco špatného.

Jednou lživě nařkl svého obchodního partnera, že ho okradl o zboží. Muže pak odsoudili a na pranýři před celým městem trestali zbičováním, z čehož se obchodník velmi radoval. Když chodil městem, posmíval se chudákům, do žebráků a níže postavených kopal, plival na ně.

Obchodník byl velmi lakotný. I přesto, že byl velmi bohatý, žil ve stroze zařízeném malém domě v chudší čtvrti. Měl manželku a dva syny, ke kterým ale nic necítil, nějak se netěšil z toho, že s ním žijí, vnímal je spíše jako nutnost. Manželce dával minimum peněz, často ho musela prosit o peníze na domácnost. Přesto, že měl našetřeno spoustu peněz, které ukrýval ve skrýši v podlaze pod svou rohoží, nechával rodinu v bídě.

Jednou přijal zakázku na převoz dívky přes poušť. Byla to dívka z bohatší rodiny, jela za svým snoubencem. Obchodník ji měl bezpečně převézt přes poušť do města, kde se měla vdát a zůstat žít se svým novým mužem. Dívka s sebou vezla i věno a všechny své cennosti. Rodiče dívky mu dobře zaplatili, dali mu i extra příplatek za to, že najme ochranku karavany. Obchodník začal uvažovat, zda si peníze na ochranku nenechat. Věděl, že jet bez nich je riziko, že by se o karavaně mohli dozvědět lupiči z jiného města, měla tam být svatba a o té se mluví. Nakonec se rozhodl, že ušetří, že si peníze na ochranku nechá, cenné věci poschovává do koření a koberců, které vezli velbloudi. Dívce doporučil, ať si vezme prostší šaty. Karavana vyjela jen s dalšími třemi vodiči velbloudů, kteří se jen uměli starat o náklad a velbloudy, ale neuměli bojovat.

Karavanu v poušti přepadla tlupa lupičů. Jak je vodiči velbloudů viděli přijíždět, uprchli. V karavaně zůstala jen dívka a obchodník. Lupiči ho napadli, bili ho, aby jim prozradil, kde má peníze. Obchodník i přes riziko ubytí stále tvrdil, že žádné peníze ani bohatství v karavaně není, jen koření a koberce. Muži přivedli dívku a zjišťovali od něj, proč jí veze. I přes její prostý šat si všimli, že má na sobě drahé šperky. Začali prohledávat karavanu a nacházeli bohatství. Ze vzteku, že jim lhal, obchodníka ubili k smrti. Dívku znásilnili a odvedli do otroctví.

ZÁVĚR:

Splacení karmy v tomto životě. Klient měl zažívat stejné pocity jako lidé, ke kterým se v minulém životě choval tímto způsobem, kterým ubližoval. Pochopení, jaké to je, když je člověk osočován nebo napadán bez důvodu. Pochopení a uvolnění negativních pocitů, nadhled nad chování ostatních k němu, že to není osobní.

V tomto životě měl také potřebu zbavovat se peněz, které v minulém životě vydělal na úkor zmaření života. Část jeho duše cítila velkou vinu za smrt dívky a tímto jí chtěl splatit. Uvolnění pocitů viny, pochopení, že se již dál nemusí zbavovat peněz, že svou vinu již splatil.