Mgr. Andrea Repíková


Proč si vybrat jako průvodce regresí právě mě?

1. při práci s klientem volím citlivý podporující přístup a empatii. Nikdy neodsuzuji, nepodsouvám klientům subjektivní závěry, nenutím jim své pravdy. Mám schopnost naslouchat a pokládat ty správné otázky, díky tomu dávám klientům možnost podívat se na svůj problém z jiného úhlu, neklouzat po povrchu, ale jít skutečně do hloubky a dojít k žádoucímu pochopení.

2. mám dar vhledu, do duší, do minulých životů, komunikace s bytostmi z jemně-hmotného světa. Tyto dary používám ve chvíli, kdy je mi to u konkrétního klienta dovoleno nebo mě o to sám požádá.

- Toto umožňuje klientům získat ještě i další informace nad rámec vlastního vědomí a pochopení. 

3. pochopení a sdílení - sama jsem ve svém životě prošla náročnými situacemi, ze škály traumat si má duše v této inkarnaci vyzkoušela opravdu téměř vše, proto chápu, čím si klienti prochází. 

- Má pomoc tedy není jen na základě dané techniky nebo vjemů, ale mohu i sdílet svou zkušenost a jak jsem si dané téma zvládla zpracovat. Díky podobným zážitkům mám také absolutní pochopení pro případné strachy a nejistoty v rámci zpracování témat, dávám klientům absolutní podporu.

4. od roku 2005 se vzdělávám v oblasti Psychologie, technik osobního rozvoje, různých forem terapie, jak  prostřednictvím studia na VŠ, tak v rámci kurzů, CŽV, zážitkových workshopů. Vzdělávala jsem se systematicky a stále se vzdělávám, abych dokázala klientům poskytovat ty nejlepší služby.

- Nejsem tedy úzce specializovaná jen na jednu techniku, díky tomu mohu v terapii s klientem použít přístup, který je pro něj nejvhodnější. Někdy se stává, že klient na Kvantovou regresní terapii nereaguje standardně, pokud bych měla jen certifikát na Kvantovou regresi a byla bez hlubší znalosti psychologie a forem terapií, nedokázala bych klientovi pomoci.

5.  od roku 2009 se věnuji osobnímu rozvoji klientů, od roku 2016 jsem "volnonožec". Regresní terapii se jako profesi naplno věnuji od roku 2017, technice Kvantová regresní terapie od roku 2018. Za tuto dobu jsem regresí provedla již více jak 2000 klientů. :)

- Nevrhla jsem se do poskytování služeb terapie po absolvování jednoho kurzu online, bez praxe, zkušeností. Za mou současnou pozicí stojí mnoho let vzdělávání, rozvoje, praktického výcviku a reálné práce s klientem. 

6. má cena je adekvátní hodnotě, kterou jako klient získáte, odpovídá mé praxi, mým zkušenostem a vzdělání.

7. informace na mém webu jsou transparentní 

- Najdete zde přehled absolvovaného vzdělání, od kdy podnikám, od kdy regresní terapii provádím, najdete zde reference i příběhy mých klientů. Najdete zde i můj příběh, jak mně osobně Kvantová regresní terapie pomohla a co mě přivedlo k profesi regresního terapeuta.

8. nekopíruji texty, služby ani myšlenky druhých

- To, co na mém webu www.kvantovaregresniterapie.cz a Instagramu @regresni.terapie najdete, jsou má autentická slova, zkušenosti, znalosti. Z mých textů a prezentace si můžete navnímat mě, mou energii, můj pohled na svět. Další služby, které nabízím, jsem navrhla a vytvořila sama, vycházejíc z potřeb a témat mých klientů. Jsem si dostatečně jistá sama sebou, svou praxí a zkušenostmi, nemám potřebu se schovávat za slova, která vymyslel někdo jiný, nebo parazitovat na nápadech druhých.