Příběh z regresní terapie - Duchovní průvodce

29.07.2021

ŽENA, 32 LET

TÉMATA:

1. klientka prochází duchovní transformací, stává se vnímavější k okolí, více cítí energie z lidí, je pro ní náročnější komunikovat s někým, kdo má těžkou negativní energii, kdo je agresivní, zlý, manipulativní, je nemocný nebo vyčerpaný - projevuje se jí to přes tělo - pocity zimy, vyčerpání, třes;

2. roztříštěnost a neklid myšlenek, není schopná zaměřit se na cíl, užívat život, stále pod tlakem úkolů a povinností, toho " co musí", zaměření na negativní aspekty života;

3. potlačování intuice, vnitřního hlasu, dává přednost rozumovému řešení věcí, přesto, že má pocit, že se rozhodla podle rozumu a tedy správně, rozhodnutí jí nepřináší klid.

MINULÝ ŽIVOT:

Klientka při vstupu do jiného života vnímala, že se vznáší. Pořád opakovala, to je divné, mám nohy ve vzduchu. Když jsem se jí ptala, jak se cítí ve svém těle, popisovala, že své tělo vnímá velmi lehce, nezatíženě, radostně, že je sice tělem, ale stvořené z energie, nehmotné. Tělo vypadalo jako lidské nicméně neměla pohlaví, nedokázala určit, zda je muž nebo žena.

Jejím domovem byla sféra plná bílého světla, s mlhovinou připomínající mraky. Žila zde společně se stejnými bytostmi. V tomto místě dokázal určit, že má více ženskou energii - je jemnější, trpělivější, láskyplnější. Některé bytosti měli více ženskou, některé více mužskou energii.  Čas ve vyšší sféře trávila tím, že čekala, až jí bude přidělen úkol. Jejím úkolem byla péče o duše v lidských tělech, během jejich lekce na zemi. Měla jim pomáhat, aby dosáhly svého cíle, stupně vývoje, který si samy daly jako úkol. Poté, co jí byly duše přiděleny, vydala se na zem a starala se o ně.

V dalším momentu se viděla, jak se vznáší v místnost nad mužem, který v depresi sedí na bobku v rohu místnosti, je zarostlý, špinavý, nestará se o sebe, utopený ve svých černých myšlenkách, ve své depresi. Bylo jí muže velmi líto, často mu na mysl posílala informace prostřednictvím myšlenek, jak by měl svou situaci řešit, co by měl dělat. Muž se vždy na chvíli zaradoval, že má řešení, poté ale zase padl do své deprese, ignoroval to, co mu průvodkyně sdělila a dál se utápěl ve svých nekonstruktivních černých myšlenkách. Průvodkyně cítila velkou lítost, říkala, že přece stačí tak málo - jen chtít a věřit tomu, co mu přichází na mysl, aby mohl změnit svůj život, přesto trpělivě posílala danou informaci na jeho mysl dál. Při posunutí viděla, jak se konečně muž rozhodl, že chce věřit řešení, které mu průvodkyně posílala na mysl, začal realizovat daný plán v souladu s plánem své duše. Byl také šťastnější, žil smysluplný život. Pak mohla z jeho života odejít, protože splnila svůj úkol. 

Ptala jsem se klientky, zda před tímto životem někdy již žila na zemi. Řekla, že mnohokrát, pak se jí ukázal poslední život na zemi před tím, než se stala světelnou bytostí. V tom životě byla řádovou sestrou, která se starala o nemocné. Místo, kde žila, zasáhla nevyléčitelná nemoc, která brzo přešla ve smrtelnou epidemii, lidé umírali, nebyl lék, který by je vyléčil. Ona pomáhala, co to šlo, nakonec také sama umírala. Během umírání vyslala prosbu k bohu, že nechce dopustit, aby lidé takto znovu trpěli, že chce ještě více pomáhat. Po smrti se již viděla stoupat do dané sféry, kde se jí ujal její průvodce a dohodli se, že dále bude pomáhat lidem na zemi jako světelná bytost - průvodce duše. Pak prožila výše popsanou zkušenost duše.

ZÁVĚR:

Vyšší vědomí ukázalo klientce život světelného průvodce proto, aby pochopila, proč se jí otevírají dané schopnosti na zemi, že nemusí vnímat jen negativní energie, ale pochopit, čím si daný člověk prochází a pomoci mu.

Poukázalo na nastavení a dispozice její duše, ochotu, laskavost a trpělivost, se kterou může pomáhat druhým na jejich cestě.

Měla si uvědomit svou vnitřní sílu, energii, ze které je stvořena, a která je stále její součástí.

Také měla pochopit, že vše neštěstí si v životě tvoříme sami, že stačí chtít naslouchat své intuici - vnitřnímu hlasu a uvěřit tomu, že informace jsou správné. Že když je poslechne, bude jednat v souladu sama se sebou a najde řešení, které je pro ní nejvíce správné. Ukázalo jí, že nechat se pohltit černým myšlenkami nevede nikam, jen si zahlcuje mysl a odvádí svou pozornost od možného řešení.