Příběh odvedení duše - Žárlivá manželka

10.02.2022

MUŽ, 45 let


Klient má opakované problémy v partnerství. Uvedl, že po smrti manželky má problém najít partnerku, se kterou by vydržel, že nenalézá v partnerství klid a štěstí. 

Vždy začne nový vztah, vše se jeví dobře, ale po nějakém čase vždy na partnerky začne bez důvodu útočit, má potřebu psychicky je týrat, ponižovat je, přikazovat jim, vytýkat jim vše. Uvedl, že mu lezou na nervy, ale že ani vlastně neví proč. Vnímal své chování vůči nim jako špatné, ale nedokázal si pomoci. Měl nutkavé chování a cítil bezdůvodný vztek na ženy a klid a úlevu nacházel až ve chvíli, kdy od sebe ženy odehnal.

Během terapie se ukázala temná bytost, žena, v podobě temné čarodějnice. Řekla, že tento muž je jen její a začala mi nadávat a vyhrožovat, že pokud ho nenechám jen jí, zaplatím za to. Přikázala jsem bytosti, aby ukázala svou pravou podobu. 

Klientovi se zjevila jeho zemřelá manželka. Během následné komunikace se projevovala velmi zapškle, bylo těžké jí přivést k rozumu, aby pochopila, že další setrvávání na zemi pro ní nemá smysl. Z rozhovoru vyplynulo, že byla velmi žárlivá, nepřála si, aby byl její manžel s jinou ženou. Proto s ním zůstala i po smrti, aby ho mohla mít i nadále jen pro sebe. Působila na muže tak, aby od sebe vždy ženy odehnal. 

Rozhovor s duší ženy trval velmi dlouho, bylo zde zásadní role muže, kdy jí dal jasně najevo, že si již nepřeje, aby byla s ním, ať ho nechá dál žit život v klidu. Pomohlo to, že si duše ženy nacítila, jak moc trpěl po její smrti a jak z toho byl zoufalý. Řekl jí, že se těší, až se znovu setkají, ale že nyní musí odejít. 

Navedla jsem ženu do světla, aby si uvědomila, jaké to je a že nemá smysl dále zůstávat na zemi. Že to, co dělá a jak působí na manžela jí ani karmicky neprospívá. 

Duše manželky nakonec vše pochopila, přijala a nechala se odvést světelnými bytostmi do světla.