Vyšší Vědomí - Vyšší Já

12.04.2021

Když jsem začínala s regresemi a začali ke mě chodit klienti, kteří neměli předchozí zkušenosti s žádnou alternativní technikou - regresí, šamanským cestováním, vizualizací, aj., byla jsem velmi překvapená, kolik z nich má schopnost vidět, vnímat, slyšet svůj vnitřní hlas -  své Vyšší Já i v běžných situacích.  Jen si naplno neuvědomovali, o co se vlastně jedná. Popisovali to jako - "Ano, tento hlas ke mě často promlouvá, v situaci, kdy opravdu nevím kudy kam!" nebo "Vždy se mi vyplatilo ten vnitřní pocit poslechnout...", nebo "Kdybych "se" poslechl už dávno, ušetřil bych si trápení..."

Kdo k nám tedy promlouvá prostřednictvím našeho srdce, intuice, co je tedy ten hlas v hlavě, který nazývám jako "Vyšší Já"?  Vyšší Já je skupina vysoce vyspělých duchovních bytostí bez hmotného těla, která provází každého člověka na jeho životní cestě. Jsou to bytosti bez ega, které nevytvářejí destruktivní energie, nejsou schopné člověku škodit ani lhát a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem vývoje konkrétní duše. 

Vyšší Já vstupuje do našich běžných lidských životů jako jemný vnitřní duchovní průvodce, poradce a učitel. Představuje propojení mezi člověkem a Duchem. 

Hlas naší intuice je často právě tím tichým hlasem, kterým se projevuje naše Vyšší Já. Je jen na nás, jestli tomuto hlasu budeme věnovat pozornost. Vyšší Já s námi pracuje vždy v souladu s naší svobodnou vůlí. Pokud mu nebudeme chtít naslouchat a upřednostníme rozum a ego, je to jen naše volba.  Vyšší Já tedy pomáhá člověku přímo, pouze pokud jej o to člověk zcela výslovně žádá. Působí vždy jemně a přesně a zásadně jen do té míry, jak je potřebné a vhodné v zájmu vývoje duše daného člověka.

Často se v nás ale perou dva hlasy, většinou to nazýváme jako hlas srdce nebo intuice a na druhé straně rozum, mysl, ego.  Rozdělujme je na vyšší já - intuice a nižší já - ego

Jak ale poznat, který hlas říká to, co je pro mě správné? Který mám poslechnout? Tyto otázky i myšlenky jsou přirozené, často i dochází ke zmatení, když si nejsme jistí, který hlas máme čemu přidělit. Od dětství jsme vedeni k tomu být rozumní, dávat především na hlas rozumu. Hlas srdce a intuice je většinou popisován jako něco pro snílky, slabochy...v reálném světě se přece musíme řídit hlasem rozumu. :) Tak je nastavena naše společnost. Bohužel díky tomu se i odpojujeme sami od sebe a ztrácíme propojení s vlastním srdcem. 

Jak to tedy poznám?


Když k vám mluví Vyšší Já tak v sobě cítíte lásku, klid, mír a důvěru. A to i v situacích nepříjemných či obtížných. Vyšší Já je tedy ze 100% tvořeno LÁSKOU. Vyšší Já sídlí v srdci. Můžete i cítit, že k vám mluví srdce nebo můžete cítit brnění či teplo na srdci či po těle.

Naopak Nižší Já je naše ego, které sídlí v mysli, je živo z NELÁSKY a tedy dalo by se říci ze 100% tvořeno STRACHEM.

Pokud by jste se přestali bát, tak by ego přestalo mít smysl a zaniklo by. Ego však usiluje o to, aby za každou cenu přežilo, a proto ve vás neustále aktivuje pocity strachu a nelásky a tak se udržuje při životě.

Jaké je Vyšší já?


  • nevyvyšuje se ani se nad ostatní neponižuje
  • mluví silným a moudrým hlasem (můžete až cítit husí kůži či brnění na těle)
  • přichází neočekávaně, je naléhavé, jasné a jde přímo k věci
  • cítíte láskyplnou energii na těle
  • nikdy vás nesvede na scestí
  • je vždy podporující a dodává vám odvahu
  • nikdy nezpůsobí bolest ani vám ani vašim blízkým
  • vede vás k realizaci vašeho životního poslání skrze pomoc druhým
  • nenutí vás do situací, ve kterých se necítíte dobře

Zdroj: Doreen Virtue, kniha Andělské vedení


ž i j i   v   h a r m o n i i