INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY


Vstupní konzultace


Pokud si nejste zcela jistí, že je regresní terapie ta správná technika pro řešení Vašich potíží nebo máte pocit, že ještě nejste připraveni regresní terapii podstoupit a rádi byste vše probrali detailněji, můžete se u mě objednat na vstupní konzultaci. Během vstupní konzultace probereme vše, co Vás k regresní terapii zajímá. Současně i během vstupní konzultace můžeme projít a ujasnit témata, která byste si přáli regresí řešit.

Doba trvání konzultace je 30, 60 nebo 90 minut, podle vašeho výběru. Konzultace realizuji po telefonu, přes video hovor (Whats App/Skype) nebo osobně v kanceláři - osobně jen v případě 90 minut trvající konzultace.

  • 30 minut většinou vybírají klienti, kteří chtějí jen probrat, zda je pro ně regrese vhodná vzhledem k diagnoze, lékům, nebo aktuálnímu stavu + případné mají konkrétní dotazy k regresi. Cena za 30 minut konzultaci je 600,- Kč.
  • Během 60 minut většinou stihneme detailněji probrat a upřesnit konkrétní témata + klient má čas položit otázky k průběhu terapie. Cena za 60 minut konzultaci je 1.000,- Kč.
  • 90 minut je pro klienty, kteří nemají přesně definovaná a pojmenovaná témata, jen ví, co je v životě trápí a co chtějí změnit.  Cena za 90 minut konzultaci je 1.400,- Kč.

Pro domluvení termínu vstupní konzultace použijte objednávkový formulář zde.


Propojení se světelným průvodcem


Každý z nás bez ohledu na různé kvality lidství, které projevujeme, máme svého světelného rádce, průvodce, či anděla strážného. Máme ho celý náš život a někdy i více životů. Můžeme mít i více světelných průvodců, každý z nich nám může pomáhat s různými výzvami, oblastmi nebo etapami života. Všichni tito průvodci mají jediný úkol, pomoci nám úspěšně danou výzvu či etapu zvládnout. Často k nám promlouvají pomocí naší intuice, snů, mimovolných myšlenek, které nám vždy udělají ve "věcech" jasno.

Pokud se s nimi naučíme komunikovat napřímo, je to pro nás velký přínos, urychlení našeho vývoje a velká pomoc v našich lekcích. Každý, kdo má otevřené vědomí a schopnost meditovat je schopen se s průvodcem spojit. Já Vám pomohu při prvním kontaktu s průvodcem.

Během setkání se seznámíte se svým světelným průvodcem, naučíte se rozpoznat, jak průvodce vypadá, jeho energii, dozvíte se jeho jméno, odkud se znáte a v jaké životní oblasti Vám má pomáhat.

Současně Vás naučím bezpečné techniky, abyste se mohli s průvodcem spojovat sami.

Před setkáním je vhodné si připravit otázky, které na průvodce budete mít.

Propojení s průvodcem trvá 2 hodiny, cena je 1.800,- Kč.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s meditací, s vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Očištění rodové karmy


Tak jako máme individuální karmu, existuje i karma rodu. Pokud se ve vaší rodové linii (mužské či ženské) opakují stále stejné vzorce a situace, jako by se dědili z rodiče na dítě, může být problém v zatížení rodové karmy. S klientem, který je připraven tuto rodovou karmu vyčistit jdeme do příčiny problému rodu, do doby, kdy vznikl. Následně provedeme nutné kroky k očištění a zrušení rodové karmy tak, aby již neměla na žijící a budoucí členy rodiny vliv.

Rodová karma se může projevovat opakujícím schématem v linii ženské nebo mužské např. jako neschopnost milovat, sklony k agresi, k závislostem, vyhýbání se odpovědnosti, ponižování partnerů, extrémní forma závislosti či nezávislosti na partnerovi, zřeknutí se či opuštění dítěte, nemoc nebo smrt členů rodiny, atd..  

Zde najdete příběh z praxe.

Očištění rodové karmy trvá 2,5 hodiny, cena je 2.200,-.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s meditací, s vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou. Nedoporučuji jí klientům, kteří s duchovní prací či alternativní terapií teprve začínají.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.  


Afirmační meditace


Pokud cítíte, že potřebujete změnit své negativní programy nebo vzorce chování, ideálním řešením je jejich přepsání pomocí pozitivních afirmací. Aby změna nastala trvale, je třeba, aby se propsala do vašeho podvědomí. K tomu je vhodné využít meditativní stav, který otevírá vaše vědomí. Pravidelný poslech meditace Vám tedy pomůže ukotvit žádoucí změnu ve vašem podvědomí. 

Pro klienty připravuji nahrávku s osobní meditací s afirmacemi, které si klienti sami nadefinují s mou pomocí. Nahrávka má obsahovat ideálně 5 -7 afirmací, které by měly tématicky souviset.

Př. Pokud řešíte téma vztah k tělu a zdraví, afirmace mohou být: Jsem svobodná duše tvořící si svou realitu, rozhoduji se pro zdraví svého těla. Cítím vděk za zdraví svého těla. S láskou a něhou pečuji o své tělo. Miluji své tělo. Přijímám a užívám si zdraví svého těla.

Cena nahrávky individuální meditace s afirmacemi je 490,-. 

Nahrávka s afirmacemi je vhodná i pro klienty, kteří u mě absolvovali regresní terapii. Je ideální pro hlubší ukotvení a posílení změny po regresi. Cena nahrávky pro klienty, kteří u mě absolvovali regresi, je 290,-. 

V případě zájmu o vytvoření mi napište e-mail, vytvoříme konkrétní afirmace na míru vašim potřebám a nahrávku Vám následně připravím. Termín dodání dle aktuální vytíženosti.

Objednat můžete zde.


Harmonizace mysli


Pokud cítíte emoční nebo fyzickou nepohodu či napětí, mohu vám pomoci technikou pro zharmonizování vaší mysli i těla. Během meditace využívám stav Théta a techniky vizualizace a NLP, kdy dochází k pochopení příčiny, co stav mysli nebo těla způsobuje. Dále pomocí vizualizace a NLP odstraníme toto nastavení, příčinu stavu a zharmonizujeme nastavení mysli a těla tak, aby se klient cítil komfortně a uvolněně.

Toto je velmi rychlá a účinná technika, kterou můžete následně využívat i sami, bez terapeuta.

Nicméně pokud je problém chronický či se jedná o dlouhodobý psychický (např. deprese, ataky) nebo fyzický stav  (např. zánět, opakující se nemoci) je toto třeba řešit více do hloubky, jinou technikou.

Délka harmonizace je 2 hodiny, cena je  1.800,- Kč. 

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


 Mentoring pro duchovní transformaci 


Duchovní probuzení či transformace je náročné a je třeba si uvědomit, že je to určitá fáze, která nás testuje, zda jsme připraveni na další duchovní vzestup. Nejtěžší je sžít se s novými schopnostmi a vjemy, se změnou vnímání našeho života, lidi v něm, v silnějším vnímání energii, větší citlivost.

Jedním z mých poslání je pomáhat lidem, kteří procházejí spirituálním probuzením tak, aby se s touto situaci co nejlépe sžili, přijali ji a naučili se pracovat se svými probuzejícími se schopnostmi tak, aby je vnímali jako dar a ne jako zátěž. Aby si uvědomili, že na to nejsou sami. ❤

Sama jsem prošla několika fázemi duchovního probuzení, tedy velice dobře chápu jednotlivé fáze a čím si člověk během nich prochází. Využívám své zkušenosti s tím, co mně a mým klientům v těchto fázích pomohlo ukotvit se co nejlépe v "novém životě" tak, aby změna byla co nejméně náročná.


Techniky, které používám, jsou vždy přizpůsobené aktuálním potřebám konkrétního klienta, ať je to transformační koučink, napojení na Vyšší já nebo na duchovní průvodce a učitele, práce se stíny duše, regresní terapie či řízené meditace... 

Zde najdete příběh z praxe.

Délka mentoringu je 60  nebo 90 minut, cena  je - 1.200,- Kč za 60 minut,  1.600,- za  90 minut.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Transformační koučink


Pokud aktuálně procházíte životní změnou, či děláte zásadní životní rozhodnutí, potřebujete si ujasnit, co v životě chcete, hledáte nový životní směr, ideální technikou pro Vás je transformační koučink. 

Klient si s pomocí transformačního koučinku uvědomuje více sám sebe, objektivněji vidí své vztahy s okolím, uvědomí si, kde se ve svém životě nachází, kde by chtěl být a jak se tam dostat. Během transformačního koučinku klient nachází cestu sám k sobě, lépe chápe svá přání a potřeby, pochopí to, kam směřuje. 

Klient tak přebírá zodpovědnost za svůj život a stává se jeho tvůrcem, rozumí sám sobě i svému chování a reakcím na situace, je vyrovnanější, spokojenějším, nachází vnitřní klid a stabilizuje svůj život, dochází pocitu životního naplnění.

Délka koučinku je 60 nebo 90 minut, cena je - 1.200,- Kč za 60 minut, 1.600,- za 90 minut.

  Pro objednání využijte objednávkový formulář zde. 


Individuální konstelace


Pomocí konstelace pochopíte své vztahy a vazby, své nevědomé vzorce a způsoby chování. Konstelace lze použít na rodinné vztahy, vztahy s partnery, kolegy, přáteli, dokonce svůj vztah k vlastnímu tělu, případně čemukoliv dalšímu, co Vás ovlivňuje a kde potřebujete odblokování, změnu, pochopení a úlevu.

Výsledek je pochopení Vaší role a postavení v daném systému - rodině, kolektivu, atd., pochopení vašich reakcí na jednotlivé členy systému, porozumění vašemu chování a zjištění, jaké vzorce si s sebou nesete, jaký je jejich původ (tedy např. z čeho vznikly, od koho jste je z rodinného systému převzali) a jakým způsobme ovlivňují Váš život. Díky tomuto budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Během konstelace také dochází k energetické změně daného systému (různé formy čištění starých vzorců a vlivů, očištění rodové karmy).

Individuální konstelace jsou velmi účinnou alternativou skupinových konstelací, kdy zásadní výhodou je individuální přístup k řešení vašeho problému, terapeut se věnuje jen Vám, míra intimity a hloubka prožitku individuální formy je nesrovnatelná se skupinou. Individuální konstelace jsou také bezpečnější než skupinová forma, během které vstupujete do energetických systémů jiných rodin, vztahů, zpracováváte pak zatěžující informace a emoce, které se Vás ani přímo netýkají a mohou být pro Vás matoucí.

Individuální konstelace trvá obvykle 2 hodiny, cena je 2.000,-.

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde


Plán duše 

Transformační výklad tarotu na plán duše pro tento život. Tedy jaké zkušenosti si má duše naplánovala získat v tomto životě, jaké lekce, poučení a rozvoj, co mám pochopit, změnit, zpracovat, abych neopakoval karmický cyklus v dalších a dalších inkarnacích.

Pošlete mi prosím vaše datum narození, celé jméno a příjemní.

Předem Vám zpracuji výklad s přehledem úkolů a témat, která jsou pro Vás v tomto životě připraveny ke zpracování, pochopení, zvládnutí, jako lekce. Doporučím Vám, jak k lekcím přistupovat, aby již nebyly vaší zátěží, ale poučením. Získáte pochopení a lehkost v běžném životě.

Následně se spojíme na 30 minut on-line nebo po telefonu, abych Vám výklad vysvětlila.

Cena  za výklad + následnou 30 minut konzultaci je celkem 1.600,-.

Objednávku pošlete přes objednávkový formulář zde.


Cena za každou dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec dané služby, je 200,- Kč.


Pokud máte otázky k výše uvedeným službám, neváhejte mě kontaktovat zde.