PO TERAPII


Jak se budete po terapii cítit


Po terapii můžete být ospalí, mírně dezorientovaní, můžete cítit útlum. Je to zcela běžný stav po regresní terapii, ze kterého se vyspíte. Pokud byste cítili větší dezorientaci, doporučuji sníst nebo vypít něco s obsahem cukru (jablko, banán, sušenku, čokoládu, coca-colu, aj). pro lepší uzemnění. Současně pomáhá zaměřit se na koordinaci těla, např. chvíli stát jen na jedné noze a držet balanc, přeskočit z jedné nohy na druhou, klidně i vícekrát, mozek se začne soustředit na motorickou funkci a vrátí vás to rychleji do běžného stavu.

Po terapii nedoporučuji řídit více jak 50 km nebo déle jak cca 30 minut. Pokud jedete dál, domluvte si odvoz nebo přespání ve městě. 

Doporučuji neplánovat si po terapii nic náročného, ať máte možnost si odpočinout a nechat podvědomí pracovat. Je vhodné vyhnout se sledování filmů s násilnou tématikou či psychothrillerů. Současně je dobré nerealizovat po terapii náročnější rozhovory nebo schůzky. Můžete být citlivější na podněty od druhých a Vaše reakce mi nemusela být přiměřená.

Bezprostředně po terapii se můžete cítit mírně zmatení z toho, co jste během regrese viděli, jaké informace jste získali. V průběhu času se budete rozpomínat na další a další detaily z regrese, vše Vám do sebe bude postupně zapadat a ucelovat pochopení zážitku. 

Poslech nahrávky


Pro komplexní pochopení a uvědomění celého průběhu regrese je důležité poslechnout si nahrávku Vaší regrese, a to nejpozději do 3 týdnů od regrese. Nejde jen o osvěžení informací z regrese, poslech nahrávky Vám pomůže znovu projít danou regresi již ve vědomém stavu, lépe se propojí informace z podvědomí s vědomým stavem. Znovu si vybavíte i věci, které si nemusíte z regrese pamatovat - stav Théty a procházení regrese trvá cca 1,5 - 2,5 hodiny, je zcela běžné, že si nemusíte pamatovat vše přesně. Je možné, že se Vám během poslechu nahrávky otevřou i další vzpomínky, že přijde další pochopení. Doporučuji nahrávku poslouchat v klidu, o samotě, kdy můžete nechat myšlenky volně běžet. Nedoporučuji nahrávku poslouchat během nějaké činnosti, která potřebuje soustředění.

Další dny po terapii


V horizontu několika dní až týdne po regresní terapii se Vám mohou zintenzivnit prožitky tématu, které jste v regresi řešili. Můžete se dostat do situací, které ověří, zda stále jednáte podle starého vzorce, nebo zda došlo k uvědomění a již vědomě reagujete na vnější podněty a měníte své reakce na ně. Mohou přijít i silně jakékoliv emoce, související s tématem řešeným v regresi - prožijte je a nechte je plynule odejít. Neblokujte je, nepotlačujte, nechte energii z nich proudit a odejít. Je to po terapii zcela běžné. 

Je možné, že jakmile zpracujete dané téma, přijde uvědomění, že pod tímto tématem bylo schováno další téma, které by bylo vhodné zpracovat. Je to zcela běžné, jedna regrese, během které se řeší jedno či dvě konkrétní témata není možné vyřešit všechny problémy komplexně. Uvedu zde zjednodušený příklad - klient řeší vztah s otcem, kdy při a po komunikaci s ním řeší pocity beznaděje a vzájemného neporozumění si, následované pocity vzteku a lítosti. Během terapie se toto téma vyřeší a klientovi přijde pochopení jeho vztahu k otci...výsledkem může být i rozkrytí a pochopení vztahů v jeho vlastní rodině, kde je sám v roli otce a pochopí své chování k vlastním dětem, že kopíroval chování svého otce. Následně se zde ale může rozkrýt téma jeho chování v partnerství a vztahu, k jeho ženě, kdy je v roli manžela. Zde je třeba pochopit i interakci jeho otce k jeho matce, jejich vzájemný vztah, zjistit, jaké vzorce si z nich syn přebral, jaký má vztah k matce a jaká je mezi nimi interakce a jak ovlivňuje jeho manželství.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy po terapii, napište mi. Doporučuji ale nejdříve poslechnout si nahrávku Vaší regrese. Někdy se stává, že se klient ozývá dříve a ptá se mě na otázky, které mu byly během regrese zodpovězeny a má je právě na nahrávce, jen si nepamatuje odpovědi. :)