Léčení vnitřního dítěte

Uzdravení zraněné duše


Službu Vnitřní dítě jsem připravila pro ty, kteří cítí, že by chtěli pomoci svému vnitřnímu dítěti s uzdravením, zaléčením traumatu a bolestí z dětství.

Naše vnitřní dítě může být poznamenáno různými způsoby. Ke zranění nejčastěji dochází v dysfunkčních rodinách, když jedinec vyrůstá v prostředí, kde mohla být duše lehce traumatizována. 

Ve chvíli, kdy je duše traumatizována, její část se pod vlivem traumatu může přestat vyvíjet, zasekne se v daném vývojovém stadiu. I když jsme již dospělí, v určitých situacích, které nám připomínají traumatickou situaci z dětství, pak jednáme z pozice dítěte, aniž bychom si to uvědomovali. Jednáme a reagujeme jako malé, zraněné a bázlivé dítě, které se bojí, že mu znovu bude ublíženo. 

Během léčení pochopíte, pod vlivem jakých situacích jste jednali, pochopíte kdy a jakým způsobem ke zranění duše došlo, jak jste se jako dítě v dané situaci cítili a jaká emoční zranění si z daných situací vaše vnitřní dítě odneslo. Budete mít možnost své vnitřní dítě vyléčit, posílit a ochránit.

Terapie probíhá v leže, je vhodné přijít uvolněný, odpočatý. Tuto službu doporučuji klientům, kteří již mají zkušenost s meditacemi, vizualizacemi, šamanským cestováním nebo jinou mentální technikou.

Doba trvání: 2 hod., cena je 2.200,-/2. hod.

Pro domluvení termínu použijte objednávkový formulář zde.


Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec uvedený u služby, je 200,- Kč.