UKÁZKY REGRESNÍ TERAPIE

Žena, 39 let


Téma: pocity deprese, nechuť žít, neschopnost plnohodnotně nakládat s vlastním životem, pocit, že stále něco musí, pocit nesvobody.


1: život - 

mimozemšťan - striktní společnost, nuda, jen pracoval nebo seděl ve svém pokoji, pocity beznaděje a nudy, bez vidiny změny, absolutní stereotyp.


Závěr:

Uvědomění, že nyní jsou zcela jiné možnosti, že může dělat, co chce - vzdělávat se, mít koníčky, trávit volný čas podle libosti, dělat to, co mě naplňuje...

Žena, 28 let

Téma + otázky: 

1.  iracionální strach z udušení - tlak na krku, při kontaktu těla s vodou, když na ní měl někdo ležet - např. v dětství při hře, když se s dětmi prali,

2. strach, že selže, že zklame ostatní, primárně chce, aby byla přijata ostatními, je pro ní důležitější názor ostatních než vlastní - i kdyby byl názor proti jejím touhám a tomu, co chce, raději se bude řídit názorem jiného člověka, než vlastním, 

3. zaměření na bohatství - potřeba vydělávat peníze i na úkor spokojenosti v práci, potřeba mít vyšší životní standard, 

4. vztah k jídlu - potřeba se přejídat, když trpí špatnou náladou, je pod tlakem

5. pocity skleslosti, špatná nálada, plačtivost, představování si černých scénářů o smrti blízkých nebo své vlastní

ŽIVOTY

1. Tulačka


2. Bohatý obchodník - ve druhém životě, který klientka procházela během regrese byla bohatým obchodníkem, vlastnícím několik lodí. Lpěl na penězích, lidi vnímal spíše z pohledu, zda ho něco stojí, nebo se mu vyplatí. V přepichovém domě, který vlastnil, žil jen s otroky, které nevnímal jako lidské bytosti. Během svého života cítil určitou samotu, ve chvíli, kdy ji cítil nejvíce, zapíjel pocity opuštěnosti vínem. V pozdním věku se oženil, vzal si o dost mladší ženu. Motivy sňatku byly jen sdružení lodí k lodím otce jeho budoucí ženy. Ženu hodnotil především podle vzhledu a podle toho, zda ho poslouchá. Nechoval k ní vůbec žádné city. Snažil se s ní o dědice, nástupce, ale to se nepodařilo a zůstali bezdětní. Vnímal ji jako přítěž, že ji jen živí a nedá mu dítě. Po několika letech vztahu jí obvinoval z obchodních ztrát, vnímal jí, že mu k ničemu není, že když žil sám, dařilo se mu lépe a nemusel živit dalšího člověka. Ženu při hádce zabil - podřízl jí s vidinou, že jí obětuje bohům, aby mu opětovně zajistili obchodní úspěch. Když se o tom dozví její otec, spolu s ostatními muži vtrhnou do jeho domu, dají mu kolem krku oprátku, vlečou ho do bazénku uprostřed domu, kde ho několik mužů drží pod vodou, dokud se neutopí. 


Komunikace s VV: 

proč klientce ukázalo 1. život

proč klientce ukázali 2. život

Odpovědi na otázky:


Muž, 42 lety 

Téma + otázky:  

1. časté konflikty v interakci s lidmi v práci nebo i s neznámými lidmi, kdy dochází k iracionální reakci druhé strany - chová se nadřazeně, hádá se, kritizuje, neprávem osočuje, u klienta vznikaly silné pocity nepřátelství, bezmoci, vyčerpanosti z neustálé potřeby se bránit.

2. vztah k penězům - nedokáže ušetřit, co vydělá, to utratí, i za zbytečnosti.


1. Život - Arabský obchodník

První život, který klient procházel byl život arabského obchodníka, který vlastnil karavan velbloudů, převážel i cizí zboží, ale i vlastní. Měl povahu hádavého, lakotného, který pro legraci osočoval jiné lidi i z věcí, které neudělali, pomlouval je a následně měl škodolibou radost z toho, že se jim stalo něco špatného. Např. nařkl lživě svého  obchodního partnera, že ho okrádá. Muže pak odsoudili a na pranýři před celým městem trestali zbičováním, z čehož se obchodník velmi radoval. Když chodil městem, posmíval se chudákům, do žebráků a níže postavených kopal, plival na ně. Měl stroze zařízený dům ve městě, žil se ženou a dvěma dětmi. K ženě ani dětem nic necítil, dával jim minimum peněz, žena ho často musela prosit o peníze na domácnost. Přesto měl našetřeno spoustu peněz, které ukrýval v domě. Jedno přijal zakázku na převoz dívky z bohaté rodiny za jejím snoubencem přes poušť. Karavanu přepadla tlupa lupičů, obchodník jim nechtěl prozradit, kde má schované peníze a zlato, ubili ho k smrti a dívku znásilnili a odvedli do otroctví.  Kdyby nešetřil a najal stráž, za peníze, které mu rodiče dívky dali, ubránili by se lupičům a toto by se nestalo. Místo toho si peníze ponechal a jel jen s vodiči velbloudů, kteří neuměli bojovat.

Závěr: 

lakota - držel peníze, které jemu i rodině mohli zajistit lepší život, za lepších podmínek, ale protože škudlil, držel rodinu v horších podmínkách, v nedostatku, byl pro něj důležitý pocit vlastnění peněz.

osočování ostatních pro zlepšení svých pocitů - nenávistný člověk, který rád škodil ostatním, chtěl se cítit nadřazeně, dokazoval si svou moc tím, že pomlouval a manipuloval skutečnost.