Mentoring pro duchovní transformaci


Duchovní probuzení či transformace je náročné a je třeba si uvědomit, že je to určitá fáze, která nás testuje, zda jsme připraveni na další duchovní vzestup. Nejtěžší je sžít se s novými schopnostmi a vjemy, se změnou vnímání našeho života, lidi v něm, v silnějším vnímání energii, větší citlivost.

Sama jsem prošla několika fázemi duchovního probuzení, tedy velice dobře chápu jednotlivé fáze a čím si člověk během nich prochází. Využívám své zkušenosti s tím, co mně a mým klientům v těchto fázích pomohlo ukotvit se co nejlépe v "novém životě" tak, aby změna byla co nejméně náročná.

Jedním z mých poslání je pomáhat lidem, kteří procházejí spirituálním probuzením tak, aby se s touto situaci co nejlépe sžili, přijali ji a naučili se pracovat se svými probouzejícími se schopnostmi tak, aby je vnímali jako dar a ne jako zátěž. Aby si uvědomili, že na to nejsou sami. ❤

Techniky, které používám, jsou vždy přizpůsobené aktuálním potřebám konkrétního klienta, ať je to transformační koučink, napojení na Vyšší já nebo na duchovní průvodce a učitele, práce se stíny duše, regresní terapie či řízené meditace...

Zde najdete příběh z praxe.

Délka mentoringu a cena je :

60 minut - cena je 1.200,- Kč (on-line, osobně)

nebo 90 minut - cena je 1.600,- (on-line, osobně).

Pro objednání využijte objednávkový formulář zde.


Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec uvedený u služby, je 300,- Kč.