Dary duše a poslání pro tento život


Načítání darů duše je velmi specifická a unikátní metoda, během které zjistíte, jaké dary vaše duše má. Toto poznání Vám přinese harmonii a soulad do života, budete vědět, jak používat své dary a talenty, jak s nimi pracovat, jak s jejich pomocí naplňovat své poslání. Pomocí toho začnete využívat potenciál své duše naplno. Budete se cítit klidnější a více v souladu se svou duší.

Naše duše je velmi unikátní a každá má své dary a dispozice, na základě toho, jak byla stvořena. Ty konkrétní dary často vnímáme přes naší intuici, cítíme, že nás to k něčemu nebo někam táhne, ale často jsme blokováni svými strachy či předsudky a nejsme pak schopni se svými dary pracovat naplno. 

Dary se projevují v různých životech v různé síle, v závislosti na tom, jaký plán a poslání si pro daný život naše duše zvolila. Tyto dary pak používáme k tomu, abychom naplnili plán naší duše. Nejdůležitější a největší poměr má hlavní dar naší duše, které určují, pro co jsme se zrodili a co a jakým způsobem zde chceme vykonávat. Potom jsou zde ještě další dary, které doplňují hlavní dar tak, aby se nám snadno realizovalo poslání, které tu máme. 

Během setkání se seznámíte s dary své duše, pochopíte kdy dříve a jakým způsobem jste je již využívali a dostanete rady, jak je využívat v tomto životě, aby jste mohli naplnit své poslání pro tento život.

Před setkáním je vhodné si připravit otázky, které Vás ohledně darů vaší duše zajímají.

Setkání trvá 2,5 hodiny, cena je 2.000,-.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s meditací, s vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou.

Pro objednání využijte objednávkový formulář. 


Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec uvedený u služby, je 200,- Kč.


Pokud máte otázky k výše uvedeným službám, neváhejte mě kontaktovat zde.