Dary duše a poslání pro tento život


Načítání darů duše je velmi specifická a unikátní metoda, během které zjistíte, jaké dary vaše duše má. Toto poznání Vám přinese harmonii a soulad do života, budete vědět, jak používat své dary a talenty, jak s nimi pracovat, jak s jejich pomocí naplňovat své poslání. Pomocí toho začnete využívat potenciál své duše naplno. Budete se cítit klidnější a více v souladu se svou duší.

Naše duše je velmi unikátní a každá má své dary a dispozice, na základě toho, jak byla stvořena. Ty konkrétní dary často vnímáme přes naší intuici, cítíme, že nás to k něčemu nebo někam táhne, ale často jsme blokováni svými strachy či předsudky a nejsme pak schopni se svými dary pracovat naplno. 

Dary se projevují v různých životech v různé síle, v závislosti na tom, jaký plán a poslání si pro daný život naše duše zvolila. Tyto dary pak používáme k tomu, abychom naplnili plán naší duše. Nejdůležitější a největší poměr má hlavní dar naší duše, které určují, pro co jsme se zrodili a co a jakým způsobem zde chceme vykonávat. Potom jsou zde ještě další dary, které doplňují hlavní dar tak, aby se nám snadno realizovalo poslání, které tu máme. 

Během setkání se seznámíte s dary své duše, pochopíte kdy dříve a jakým způsobem jste je již využívali a dostanete rady, jak je využívat v tomto životě, aby jste mohli naplnit své poslání pro tento život.

Před setkáním je vhodné si připravit otázky, které Vás ohledně darů vaší duše zajímají.

Setkání trvá 2 hodiny, cena je 2.200,-.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří již mají nějakou zkušenost s meditací, s vizualizací či přímo s regresí, šamanským cestováním či jinou obdobnou technikou.

Pro objednání využijte objednávkový formulář. 


Cena za každých dalších započatých 15 minut, nad uvedený časový rámec uvedený u služby, je 200,- Kč.


Pokud máte otázky k výše uvedeným službám, neváhejte mě kontaktovat zde.